CV Sindre Weber - Privatundervisningen

Transcription

CV Sindre Weber - Privatundervisningen
CV Sindre Weber
Utdanning:
08.2010-12.2010
08.2005-06.2008
08.2004-06.2005
08.2000-12.2002
Museumsformidling, HiO, Tilleggsutdanning
Mastergrad i historie, UiO
Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, UiO
Ex.Phil/-fac/grunnfag offentlig- og privatrett, UiO
Arbeidserfaring:
06.201109.2011-12.2011
08.2010-09.2011
06.2009-06.2011
02.2008-06.2009
02.2007-02.2008
05.2001-02.2008
04.1998-09.2000
01.1999-03.1999
08.1996-07.1997
Selvstendig næringsdrivende. Museumsfaglig konsulent
Daglig leder Forsvarets flysamling Gardermoen. Endringsprosjekt.
Norsklærer Berlitz Language Services
Samlingsforvalter Forsvarsmuseet. Prosjekt, inkludert blant annet
formidling.
Prosjektkoordinator UNIFIL-prosjektet, Forsvarsmuseet. Herunder
utarbeidelse av formidlingsopplegg og formidling.
Timelærer Forsvarsmuseet. Formidling av Norges forsvars historie til
skoleklasser fra 5. klasse til VK 2.
Engasjementer ved siden av og i mellom studier hos blant andre
Securitas, Forsvaret og Kriminalomsorgen.
Diverse utenlandstjeneste med Forsvaret i FN og NATO.
Lærervikar Ekeberg barneskole. Klasseforstandervikar 2. klasse.
Lagfører sambandslag. Førstegangstjeneste.
Kurs:
08.2010
10.2008
Berlitz instruktørkurs.
Scenografi for lærere, HiO
Fritidssysler:
Lese bøker, Hi-Fi, sykle, jakte og trene

Similar documents