Bosch Compress 3000 AWS Luft/vann

Transcription

Bosch Compress 3000 AWS Luft/vann
Tekniske spesifikasjoner Bosch Compress 3000 AWS (innedel) med strømtilskudd 400 V
HMAWS 8 E-S
HMAWS 16 E-S
400 V, 3N AC 50 Hz
400 V, 3N AC 50 Hz
Elektriske data
Strømtilførsel
Sikringsstørrelse
A
16
16
Maksimal uttak strøm
A
16
16
kW
3/6/9
3/6/9
1“ yttergjenge
1“ yttergjenge
Strømtilskudd
Varmesystem
Tilkoblingstype (varme og tilskudd
fremledning/retur)
Maksimalt arbeidstrykk
bar
3
3
Internt trykkfall
kPa
8
16
Eksternt eksisterende trykk
kPa
59
44
Type sirkulasjonspumpe
Wilo-Stratos PARA 25/1-7
Opplysninger kjøling
Tilkoblingstype
Flenstilkobling 5/8“ - 3/8“
Størrelse og vekt
Mål (B x D x H)
Vekt
mm
500 x 420 x 850
500 x 420 x 850
kg
48
55
Tekniske spesifikasjoner Bosch Compress 3000 AWS (innedel) med strømtilskudd 230 V
HMAWS 8 E-S
HMAWS 8 E-S
HMAWS 16 E-S
HMAWS 16 E-S
230 V, 1N AC 50 Hz
3 x230 V, AC 50 Hz
230 V, 1N AC 50 Hz
3 x230 V, AC 50 Hz
45
25
45
25
Elektriske data
Strømtilførsel
Sikringsstørrelse
Maksimal uttak strøm
Strømtilskudd
A
A
45
25
45
25
kW
3/6/9
,3/6/9
3/6/9
3/6/9
1“ yttergjenge
1“ yttergjenge
1“ yttergjenge
1“ yttergjenge
3
3
3
3
Varmesystem
Tilkoblingstype (varme og tilskudd
fremledning/retur)
Maksimalt arbeidstrykk
bar
Internt trykkfall
kPa
8
8
16
16
Eksternt eksisterende trykk
kPa
59
59
44
44
Type sirkulasjonspumpe
Wilo-Stratos PARA 25/1-7
Opplysninger kjøling
Tilkoblingstype
Flenstilkobling 5/8“ - 3/8“
Størrelse og vekt
Mål (B x D x H)
Vekt
mm
500 x 420 x 850
500 x 420 x 850
500 x 420 x 850
500 x 420 x 850
kg
48
48
55
55
Robert Bosch AS Termoteknikk
Postboks 350
N-1402 Ski
www.bosch-climate.no
© Robert Bosch AS tar forbehold om
eventuelle trykkfeil og konstruksjonsendringer på produktene.
Din installatør:
Bosch Compress 3000 AWS
Luft/vann-varmepumpe
Ny innovativ varmepumpe
utviklet for norske forhold
www.bosch-climate.no
Reversibel luft/vann-varmepumpe
utviklet for norsk klima
Bosch Compress 3000 AWS er en høyeffektiv luft/vann-varmepumpe til oppvarming av varmesystem og tappevann. Den har også mulighet til å kjøre kjøling
på varme sommerdager.
Effektiv oppvarming
”Split“ konstruksjon
Bosch Compress 3000 AWS utvinner varmen effektivt
Med “split”-konstruksjon betyr det at varmepumpen
fra uteluften også når det er minusgrader ute. Den
har varmeveksleren plassert inne i huset. Det som
kan også enkelt integreres med eksisterende el-. ved-,
sirkulerer til utedelen er ikke vann, men kuldeme-
pellets- eller oljefyr. Bosch Compress 3000 AWS har
dium.
el-kolbe for tilskudd når det er behov for det. Varmepumpen sørger også for oppvarming av tappevannet
Lavenergi-sirkulasjonspumper
hele året.
Bosch Compress 3000 AWS har selvregulerende
pumpestyring (DPC II) som tilpasser turtallet på
Høy komfort med turtallsstyrt kompressor
sirkulasonspumpen i takt med utetemperaturen.
Bosch Compress 3000 AWS er utstyrt med inverterteknikk noe som innebærer at varmepumpen, via kom-
Kjøling
pressorens turtall, kontinuerlig tilpasser seg etter
Compress 3000 AWS er reversibel, noe som betyr
husets behov. Når oppvarmingsbehovet er lite senker
at det finnes mulihet for å utnytte anlegget til
kompressoren automatisk ned turtallet for siden
kjøling på sommerstid dersom den kompletteres
gradvis å øke opp turtallet igjen i takt med at utetem-
med viftekonvektor.
peraturen faller - alt helt automatisk og uten at man
legger merke til det. Dette gjør at strømforbruket
reduseres og årsvarmefaktoren øker.
Trygghet svart på hvitt
Bosch-produkter er alltid et sikkert
valg. Med våre varmepumper følger
det med en omfattende 5-års garanti
uten ekstra kostnader.
8 kW
2 Compress 3000 AWS
11, 14 og 16 kW
Tekniske spesifikasjoner Bosch Compress 3000 AWS (utedel)
Modell
8 kW
11 kW
14 kW
16 kW
14 kW
16 kW
Drift luft/vann
Avgitt effekt ved A2/W35 1)
kW
6,5
8,5
9,5
10,5
9,5
10,5
Avgitt effekt ved A7/W35 1)
kW
8,7
11,9
14,0
160
14,0
16,0
4,34
4,39
4,24
4,10
4,24
4,10
6,6
9,1
12,0
12,5
12,0
12,5
2,55
2,5
2,35
2,32
2,35
2,32
COP ved A7/W35 1)
Avgitt effekt ved A35/W7 1)
kW
EER ved A35/W7 1)
Elektriske data
Strømtilførsel
230V, 1N AC 50Hz
400V, 3N AS 50Hz
Sikringsstørrelse
A
25 2)
32
32
32
10
16
Maksimal strømstyrke 1)
A
19
26,5
26,5
28
9,5
13
1,764
2,016
Kjølemediekrets
Tilkobling
3/8“ & 5/8“
Kjølemedie 3)
Kjølemediemengde
R410A
kg
3,5
m3/h
1,008
5,0
Nominell vannstrøm
1,404
1,765
2,016
Luft- og lyddata
Viftemotor (DC-Inverter)
W
86
Nominell luftstrøm
m3/h
3300
6600
60+60
7200
Lydtrykknivå på 1 m avstand
dB(A)
48
51
52
Lydeffekt 4)
dB(A)
66
68
68
Generell informasjon
Maks tempeatur på fremledning
varmevann, kun varmepumpe
oC
55
Makstemperatur på remledning
varmevann, kun tilskudd
o
80
Mål (B x D x H)
Vekt
NRF nr
C
mm
950x360x943
kg
67
116
116
1050x360x1338
119
126
132
8419092
8419093
8419094
8419096
8419095
8419097
HMAWS 8 E-S
HMAWS 8 E-S
HMAWS 16 E-S
HMAWS 16 E-S
HMAWS 16 E-S
HMAWS 16 E-S
Tilhørende innedel
Modell
1) Effektopplysningene er angitt i henhold til EN 14511
2) Kan begrenses til 16 A
3) GWP
100
=1980 4) Lydeffekt nivå ifølge ISO EN 9614-2
Fordeler
Høyeffektiv varmepumpe konstruert for norske
forhold
Kan integreres med eksisterende varmekilder
Lavt lydnivå
Tar liten plass
Mulighet for kjøling
Compress 3000 AWS 3