Tidlig deteksjon og intelligent visualisering

Transcription

Tidlig deteksjon og intelligent visualisering
Tidlig deteksjon
og intelligent visualisering
Kameraet kan sende tre videostreaminger samtidig:
to i H.264-komprimering og én i JPEG. Det støtter også
multicasting, Internett-avspilling og iSCSI-opptak.
Fast, utendørs IP-termokamera
Et utvalg av fire linser omfatter både smale og vide
Det faste IP-termokameraet fra Bosch gir tidlig deteksjon
synsfelter, og man kan velge mellom en bildefrekvens
og visning av uregelmessigheter over store områder.
på enten 8,33 eller 30 Hz.
Det kan se gjennom tett røyk og ufordelaktige værforhold
som tett tåke eller snø, og til og med når det er helt mørkt.
Bruksområder
 Havner og trafikkovervåking (luft, land og sjø)
Det registrerer alle legemer og objekter som avgir varme,
 Grensekontroll
og gir umiddelbar visning ved hjelp av innebygget Bosch
 Hjemlandssikkerhet
IVA (Intelligent Video Analysis). Kameraets IVA er optimert
 Overvåking av yttergrenser
for termobildeovervåking, og legger til rette for avanserte
 Kraftverk- og industriinstallasjoner
behandlingsfunksjoner som videobevegelsesdeteksjon.
Enestående bildekvalitet
Kameraet er i stand til svært følsom, langbølgebasert
Det faste IP-termokameraet fra Bosch gir enestående
termobildeovervåking som ikke er avhengig av et
bildekvalitet og er i stand til å skille mellom
kjølesystem, og gir en uovertruffen bildekvalitet.
temperaturforskjeller på under 50 mK.
Det bruker et vanadiumoksid-basert fokalt plansensorsett
Videobehandlingsfunksjonene omfatter flere
med en oppløsning på 320 x 240 piksler i kombinasjon
automatiske, dynamiske optimeringsalgoritmer,
med dedikerte bildebehandlingsalgoritmer for å gi
samt polaritetskontroll (hvit som varmt/svart som varmt),
krystallklare termiske bilder som gjør det lettere
bilderetningskontroll (invertert/vanlig) og mulighet til
å identifisere objekter og mistenkelig adferd.
å fryse bildet.
Fast, utendørs IP-termokamera
Mer informasjon om IP-kameraer og andre
produkter fra Bosch finner du på
www.boschsecurity.no
Effektiv og fleksibel lagring
Komplett kompatibilitet
Kameraet bruker H.264-komprimering, justerbar begrensning
Det faste IP-termokameraet fra Bosch følger spesifikasjonene
av båndbredde og multicastingfunksjoner for effektiv
i ONVIF-standarden (Open Network Video Interface Forum)
håndtering av båndbredde- og lagringsbehov, samtidig som
som garanterer at nettverksvideoutstyr fungerer sammen
det ivaretas best mulig bildekvalitet og -oppløsning.
uavhengig av produsent. Utstyr som følger ONVIF-standarden
kan utveksle sanntidsvideo, lyd, metadata og
H.264-implementeringen fra Bosch reduserer
kontrollinformasjon. De skal automatisk oppdages og kobles
lagringskostnadene uten at det går ut over bildekvaliteten,
til nettverksprogrammer som videobehandlingssystemer.
og bruker opptil 50 % mindre plass enn MPEG-4. Opptil tre
streaminger kan overføres samtidig. Dette gjør det mulig
De knivskarpe bildene gjør det faste IP-termokameraet
å samtidig overføre én stream i H.264 med høy oppløsning
fra Bosch til et perfekt valg for rask deteksjon døgnet
for sanntidsvisning og opptak, én stream i H.264 med
rundt i alle værforhold.
lavere oppløsning for nettverk med begrenset båndbredde,
og én videostream i JPEG for enkel integrering med
videobehandlingssystemer fra tredjeparter.
Støtte for iSCSI-lagring gjør at kameraet kan brukes som
en vanlig digital videoopptaker, samtidig som de streamer
sanntidsvideo av høy kvalitet over nettverket. SD-kortleseren
gir mulighet for lokal lagring og gjør hele systemet mer
pålitelig ved nettverksfeil. Når du bruker kameraet med
et SD-kort, fungerer det som et komplett og selvstendig
overvåkingssystem som ikke trenger noe ekstrautstyr.
Funksjoner
Fordeler
320 x 240 vanadiumoksid-basert termisk sensor med dedikert
bildebehandling
Enestående bildekvalitet
"Informasjonsinnhold i forkant" – IVA med bevegelsesdeteksjon og
videoinnholdsanalyse
Tydelig gjenstandsvisualisering. Det er enkelt og raskt å finne
bestemte hendelser
Tredobbelt streaming: to H.264 og én M-JPEG samtidig
Praktisk og fleksibelt
Lokal lagring på SD-kort
Selvstendig løsning, høyere pålitelighet ved nettverksfeil
Styrbart pan-/tilt-hode
Det går raskt å flytte bildet til et område av interesse
Et utvalg av fire linser
Omfatter både smale og vide synsfelter
Følger ONVIF-standarden
Kompatibel med tredjepartssystemer
Bosch Security Systems
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til
www.boschsecurity.no
© Bosch Security Systems, 2011
Med forbehold om endringer
Trykt i Nederland
VS-EH-no-06_F01U559372_01

Similar documents