LøfT AV bETonGELEMEnTER

Transcription

LøfT AV bETonGELEMEnTER
Løft av betongelementer
47,50
12
20
25
40
63
80
125
51,50
61,50
88,00
151,00
232,00
386,00
569,00
M16
M20
M24
M30
M/Rd36
Rd42
Rd52
JLW (1240) Leddet wiresløyfe med gjengekopling
Løftesløyfe 1240/JLW er testet for bruddverdi av
Statens Boverk (SITAC) i Sverige, kapasitetsverdier
basert på denne testen oppgis som “tillatt last” i
tabellen. Produksjon er i Tyskland og merking er ihht
tysk kapasitetsnorm for gjengedimensjonene.
Mer om kapasiteter og tyske normverdier,se side 79.
Art nr
WWL
tonn
Lengde h
mm
Vekt kg
pr 100
Minste
pakning
1008
0,8
210
4,0
100
13,00
1012
1,2
223
6,0
100
13,50
M12
37,5
7,5
5
211,-
M16
M20
M24
M30
75
125
200
300
15
25
40
60
12
20
25
40
266,444,470,851,-
8,0
50
16,50
1020
2,0
280
12,0
50
20,00
1025
2,5
315
20,0
20
24,50
1040
4,0
340
40,0
10
38,50
1053
5,2
360
50,0
10
43,00
1063
6,3
390
92,0
10
73,50
1080
8,0
440
120,0
10
102,00
1100
10,0
525
205,0
143,00
1125
12,5
570
270,0
228,00
1160
16,0
615
310,0
1200
20,0
730
546,0
1250
25,0
800
1280
28,0
1320
32,0
250,00
2100LTS Løfteøye
LØFT
Løft
235
Pris
kr. pr. stk.
DIN 582 C15E ringmutter
med 8.8 gjengetapp.
Egnet for løft og fortøyninger
Andre dimensjoner
på forespørsel.
Brudd- Tillatt last WLL**
last
løft
(DIN582)
(kN)
(kN)
kg
Mål
Pris
pr stk
SVART
Pris
pr stk
FZV
Pris
kr. pr.
stk.A4
ppf
Dimensjon
D
b
837,0
ppf
M12
60
12
340
30
20
68,00
800
845,0
ppf
90
18
700
35
27
98,50
890
932,0
ppf
M16
M20
120
24
1200
40
30
M24
M30
180
380
36
76
1800
3600
50
60
36
45
Produktene er testet i betong med fasthet 15Mpa og kapasitetene som oppgis har sikkerhet >3 ganger til brudd i fersk (15MPa) betong og >4
ganger til brudd i herdet betong klasse B30 eller høyere.
Produktene leveres med datablad og brukerveiledning med informasjon
om armering, kantavstander etc.
JL - Jenkaløft, løftesjakkel med gjengekobling.
Robust, slitesterk løftesjakkel for kobling av løft til innstøpte hylseanker. Spesielt egnet til oppreisingsløft.
Dimensjon
*Kapasitet er
ihht tysk
norm.
WLL*
kN
ppf
108,00
176,00
368,00
*etter test fra SITAC (Sverige) Intyg 7852:773. Merket last for ringmutter.
2100HT Løfteøye (DIN580 High Tensile)
DIN 580 42CrMo4 Grade 80 løfteøye. Egnet for de mest
krevende oppgaver. Be om produktdatablad
og veiledning for løft i flere punkter.
Pris
kr. pr. stk.
Rd 12
5
540,-
Rd 16
12
540,-
Rd 20
20
745,-
Rd 24
25
745,-
Rd 30
40
1320,-
Rd 36
63
1324,-
Rd 42
80
2058,-
Rd 52
125
2076,-
Rd 56 P
150
Rd 60 P
200
SKJERMUTGAVE MED PRISER: www.peikko.no
ppf
ppf
0°
Dim.
M12
Diverse
1
90°
Strekklast Ugunstigste
kN
lastretning
1,6
0,4
Dybler
1,6
Tillatt last
Merking
løft (kN)
(tysk norm)
strekk
Bruddlast* kN
Armering
1016
Dimensjon
Ankerskinner
Pris
kr. pr. stk.
Bolter/beslag
5
M12
Balkongpr.
Pris
kr. pr. stk.
Bjelke/søyle
Kapasitet
WLL (kN)
Hylser mm
Dimensjon
D
30
Mål
b
20
Kr/stk
ppf
M16
4,0
1,0
35
27
ppf
M20
6,0
1,5
40
30
ppf
M24
8,0
2,0
50
36
309,-
M30
12,0
3,0
60
45
540,-
M36
M42
M48
16,0
24,0
32,0
4,0
6,0
8,0
70
80
90
54
63
68
ppf
ppf
ppf
Side 51
Teknisk
Sertifiserte, merkede løftesløyfer av
stålwire for løft/transport av betongelementer.
2/3-deler av produktet støpes inn i betongen,
den siste 3-delen utgjør løftehempe
over betongflaten.
Standardutgaven er elforsinket.
WRA er beregnet for å kappes av etter bruk.
Sveisefester
TLL (1260 ) Wiresløyfe med gjengekopling
Arkitektur
WRA - 1350 - Wiresløyfe for løft