EKSPANSJON SIKKERHETSANKER W

Transcription

EKSPANSJON SIKKERHETSANKER W
EKSPANSJON SIKKERHETSANKER WHAZ
Elektrolytisk forsinket stål for tørt
inneklima.
• Gjennomstikksmontering: Ankeret stikkes/monteres
gjennom frihull i bygningsdelen og inn i betongens
borehull. Deretter forspennes bygningsdelen.
• Ankerserien har ETA - Europeisk Teknisk Godkjenning som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning
av bærende bygningsdeler til risset og rissfri betong B20 B50
• Lastområde er 2,4kN - 73,8kN: Tunge og mellomtunge
forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas,
konsoller.
• Ankerkonstruksjon med gjengeomsluttende stålhylse, gjør
det mulig å forankre i grove borehull der serien med
Stikkankere ikke har store nok dimensjoner.
.
.
ETA: Europeisk Teknisk Godkjenning; Zivilschutz: Godkjenning
relatert sjokkbelastning; VdS: Godkjenning for installasjon av
sprinkleranlegg; Branntest: Etter DIN 4102-2; Betongforankring
Dimensjoneringsprogram: For brukeren en gratis tjeneste som kan
lastes ned fra http://www.wuerth.no
.
.
Teknisk info
Komplett produktinformasjon med tekniske tabeller:
Se under Dokumentasjon på www.wuerth.no
• Effektivt og brukervennlig Würth Dimensjoneringsprogram for
betongforankring er kvalitetsikret etter ETAG 001 Annex C.
Programmet vedlikeholdes med teknisk norsk språkform og
med henvisninger til relevante norske fagkilder. Programmet
kan lastes ned fra vår hjemmeside http://www.wuerth.no og
kan brukes helt kostnadsfritt.
W-HAZ elektrolytisk forsinket
Bore- Anker- KlemGjenge diam. lengde tykk. Art. nr.
W-HAZ elektrolytisk forsinket
Pk/Stk
Bore- Anker- KlemGjenge diam. lengde tykk. Art. nr.
10
75
10
0905 210 002
50 / 50
M10
15
136
45
0905 215 004
25 / 25
M6
10
95
30
0905 210 003
50 / 50
M10
15
186
95
0905 215 005
25 / 25
M6
10
115
50
0905 210 004
50 / 50
M12
18
117
10
0905 218 002
20 / 20
M8
12
85
10
0905 212 002
50 / 50
M12
18
127
20
0905 218 003
20 / 20
M8
12
105
30
0905 212 003
50 / 50
M12
18
147
40
0905 218 004
20 / 20
M8
12
125
50
0905 212 004
25 / 50
M16
18
177
70
0905 218 005
20 / 20
M10
15
106
15
0905 215 002
25 / 25
M16
24
150
20
0905 224 002
10 / 10
M10
15
116
25
0905 215 003
25 / 25
M16
24
180
50
0905 224 003
10 / 10
.
02.27.0023
.
.
M6
.
30003907 - 8
Pk/Stk
Europeisk Teknisk Godkjenning - Option 1 for
rissfri/risset betong (trykksone/strekksone).
Utdrag fra ETA-02/0031
.
.
SIKKERHETSANKER
W-HAZ
Brukslaster trekk1)
→↓
Rissfri betong (trykksone). Anker diameter Ø = d0 [mm] Ø
M6
10
M8
12
M10
15
M12
18
M16
24
M16 L
24
M20
28
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B20
≤ zul. N 7,6
9,5
14,3
17,2
24,0
29,6
33,5
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B25
≤ zul. N 7,6
10,5
15,7
18,9
26,4
32,6
36,9
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B30
≤ zul. N 7,6
11,6
17,4
21,0
29,3
36,1
40,9
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B40
≤ zul. N 7,6
13,4
20,1
24,2
33,8
41,7
47,3
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B50
≤ zul. N 7,6
13,8
21,9
26,6
37,2
45,9
52,0
Brukslaster trekk
Risset betong (strekksone)
→↓
M6
M8
M10
M12
M16
M16
M20
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B20
≤ zul. N 2,4
5,7
7,6
12,3
17,1
21,1
24,0
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B25
≤ zul. N 2,6
6,3
8,4
13,5
18,9
23,3
26,4
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B30
≤ zul. N 2,9
7,0
9,3
15,0
20,9
25,8
29,2
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B40
≤ zul. N 3,4
8,1
10,7
17,3
24,2
29,8
33,8
1)
• Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B50
≤ zul. N 3,7
8,9
11,8
19,0
26,6
32,8
37,1
Brukslaster skjær1)
Rissfri/Risset betong (trykksone/strekksone)
→↓
M8
M10
M12
M16
M16
M20
• Skjærlast [kN]; betong fasthetsklasse B20
≤ zul. V 10,1
15,9
20,5
24,5
34,3
42,3
47,9
M6
• Skjærlast [kN]; betong fasthetsklasse ≥ B25
≤ zul. V 10,1
17,1
22,6
27,0
37,7
46,5
52,7
Bøyemoment (belastning) [Nm]
≤ zul. M 6,9
17,1
34,3
60,0
152,0
152,0
296,6
Monteringsdata
→↓
M6
M8
M10
M12
M16
M16
M20
Effektiv forankringsdybde [mm]
hef
50
60
71
80
100
115
125
Karakteristisk senteravstand [mm]
scr, N
150
180
213
240
300
345
375
Karakteristisk kantavstand [mm]
90
75
106,5
120
150
172,5
187,5
smin/c
50/80 60/
100
70/
120
80/
160
100/
180
100/
180
125/
300
Minimum kantavstand /
for senteravstand s [mm]
cmin/s
50/
100
60/
120
70/
175
80/
200
100/
220
100/
220
180/
540
Minimum betongtykkelse [mm]
hmin
100
120
140
160
200
230
250
Borehull i betongunderlag [mm]
do
10
12
15
18
24
24
28
Frihull i bygningsdel [mm]
≤ df
12
14
17
20
26
26
31
Borehullsdybde [mm]
h1
65
80
95
105
130
145
160
Tiltrekningsmoment [Nm]; anker
Tinst
15
30
50
80
160
160
280
Nøkkelvidde [mm]; 6-kanthode skrue
SW
10
13
17
19
24
24
30
.
ccr, N
Minimum senteravstand /
for kantavstand c [mm]
1)
.
02.27.0023
.
30003907 - 8
Maksimal brukslast motsvarer forankringens trekk- og skjærkapasitet for et enkeltanker i uarmert til normalt armert betong, uten
innflytelse fra kapasitetsreduserende senter- og kantavstander. Total sikkerhetsfaktor er inkludert i henhold til ETAG 001 (ɣ M og ɣF)

Similar documents