Last ned denne utgaven som PDF

Comments

Transcription

Last ned denne utgaven som PDF
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Tema: Innovasjon
langs kysten
[email protected] – www.bedriftprofilen.no
Selskapene bak elektronikkog programvareleverandøren OMNI:
• Applica Consulting AS – konseptstudier,
systemarkitektur, EMC, utvikling av programvare,
og embedded systemer.
• Axxe AS –Produksjon av kompleks elektronikk og
utfører krevende mekanisk sammenstilling.
• Mikrokrets AS – elektronikk og FPGA-design.
• Dynamic Precision AS – komponent engineering,
PCB design, og produktrealisering for produkter
gjennom hele livssyklusen organisert i database system.
• Hans H. Schive AS – kundespesifiserte og standard
batterisystemer, samt spesialkomponenter.
• Fideltronik Poland Sp.z.o.o. – Electronic Manufacturing
Systems (EMS).
• Industriprodukter AS – tjenester og
komponentproduksjon inkludert kabler, kontrollsystemer.
Omni leverer rådgivning, design og produksjon
innenfor elektronikk og programvare.
Elektronikkløsninger
Hvordan skal produktene
dine se ut om 5 år?
OMNI er totalleverandør av skreddersydde, innebygde/embedded
elektronikkløsninger, inkludert utvikling og produksjon av programvare,
elektronikk og skreddersydde batteriløsninger. OMNIs målsetting er at
kundene skal kunne møte fremtiden med konkurransedyktige løsninger
– også om fem år og deretter.
Erfaringsgrunnlaget til teknologi- og
tjenestetilbyderen er bredt. OMNI har jobbet
med analyseprogram for brønnintervensjon,
embedded kontrollmodul for subsea, banestyring for vertikal pipe/borestrenghåndtering, robuste kommunikasjonssystemer
for forsvarsindustrien og selvdiagnostikk i
verdens mest avanserte missil. Virksomheten
tar utfordringer fra nedihull, subsea, topside,
land og luft.
Fleksibel partner
Teknologi- og tjenestetilbyderen har
70 medarbeidere og hovedsete i Norge,
1600 i Polen og så vel nasjonale som
internasjonale kunder.
Innenfor flere bransjer handler fremtiden
om produktinnovasjon hvor elektronikk og
programvare står sentralt og OMNI er en
fleksibel partner.
– Produktutvikling handler om å henge
med i tiden – om et være eller ikke være.
For mange bedrifter vil fremtiden inkludere
elektronikk og programvare i en eller annen
form. I OMNI vil de finne en leverandør hvor
kompetansen holder hele veien fra design
til ferdig produkt – og ut produktets levetid,
sier daglig leder Alfhild Skogsfjord.
Rett utenfor stuedøra
– Mange blir positivt overrasket når de går
med tanker om partnerjakt på den andre
siden av jorda, men finner oss rett utenfor
stuedøra her i hjemme, sier Skogsfjord.
– Etableringen av OMNI er basert på
erkjennelsen av at kunder trenger bred
kompetanse – veldig ofte bredere enn det de
kunne se for seg ved oppstart av et prosjekt.
De har dessuten behov for at et prosjekt
forløper pent og ordentlig, uten opphold på
grunn av jakt på nye leverandører. Dette er vi
rigget til for i OMNI, sier hun.
Lang og bred erfaring
OMNI samler syv selskaper til ett
kompetansemiljø. Selskapene har vært i
markedet fra 60-tallet og utfyller hverandre.
Petroleumsindustrien og forsvar er store
kundegrupper. Førstnevnte har tradisjonelt
basert sine løsninger på tung mekanikk
og hydraulikk. I takt med at operasjonene
flyttes fra overflaterigger og ned på store
dyp, skjer en overgang til mer intelligente
systemer. Som eksempler på oppdrag nevner
Skogsfjord skreddersydd kontrollmodul for
ventilstyring, kommunikasjon med sensorer
og batterisystemer.
Hun slår fast at mange også videreutvikler
sine eksisterende produkter ved hjelp av
OMNI sitt elektronikk- og programvaremiljø.
– Vi lager ofte byggeklossene som de store
engineeringsmiljøene spesifiserer, sier hun,
og legger til at produksjonene OMNI gjør
for offshoresektorene som hovedregel er
komplekse og produseres i lavt antall.
– Dette er produkter med ekstreme
krav til kvalitet. Vårt produksjonsapparat
er rigget for denne typen produksjon.
Vi har kvalitetsoppfølging i alle ledd og
en produksjonslinje som er optimalisert
for nettopp raske omstillinger, avslutter
Skogsfjord.
OMNI alliance original logotype
Color:
4 color system (CMYK):
Cyan: 100 %
Magenta: 54 %
Yellow: 4 %
Black(K): 19 %
www.omni.no
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©
Spot color:
BEDRIFTPROFILEN
Kompetanse på havet. Alltid parat!
SEAWORKS er et moderne og fremtidsrettet nordnorsk rederi som med sine 18 skip
har hele Nord-Europa som marked. Våre kvaliteter er basert på kompetente fagfolk,
erfaring og høy grad av løsningsorientering.
Vi er markedsleder på bulkfrakt i Nord-Norge og i 2013 har vi sjøsatt to moderne
bulkbåter til en samlet verdi av 130 millioner kroner.
Vi leverer og installerer sjøkabel fra de ledende kabelleverandørene i Europa og
sammen med våre samarbeidspartnere er vi markedsledende leverandør og installatør
av sjøkabel i Norge.
Andre viktige sjøbårne tjenester er spesialtransport, akva bio og slipp- og
verkstedtjenester.
Les mer om oss på seaworks.no
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 OLJEVERN
– vår kompetanse
Maritim Miljø-Beredskap er Norges ledende uavhengige selskap innen operativ
oljevernberedskap. Vi har mer enn 50 års erfaring innen fagområdene oljevern,
beredskap og miljøinspeksjon.
Maritim Miljø-Beredskap har deltatt i en rekke aksjoner nasjonalt og internasjonalt, mange har nok
friskt i minne havariene av «Rocknes» utenfor Bergen, “Server” utenfor Fedje, “Godafoss” ved
Hvaler i Oslofjorden, “Prestige” utenfor Spania, og ikke minst Deepwater Horizon katastrofen i
Mexicogolfen. Den verdifulle erfaringen vi opparbeidet fra disse aksjonene benytter vi daglig i vårt
arbeid, også i utarbeidelse av kurs, øvelser og beredskapsplanlegging.
Vi er involvert i flere teknologiutviklingsprosjekter, og har blant annet gitt ut Oljevernhåndboken
Nivå 1, samt utviklet den første oljevernsapplikasjonen for mobil og nettbrett.
Våre hovedtjenester er opplæring og trening i praktisk oljevern med oljevernøvelser,
konsulenttjenester, utleie av alle typer oljevernutstyr og personell samt operativ ledelse av
oljevernaksjoner.
I følge forurensningsloven skal all virksomhet som kan føre til akutt forurensning, ha en
forurensningsberedskap. MMB har inngått samarbeidsavtale med Kystverket om bruk
av den nasjonale læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensing. Vi tilbyr
skreddersydde kurs på alle nivå, fra operatør til aksjonsledelse (stabskurs).
Noen av våre tjenester:
•Utleie av personell og oljevernutstyr for korte og lengre perioder.
•Opplæring og trening i praktisk oljevern med øvelser.
•Aksjonslederkurs basert på Enhetlig Ledelsessystem (ELS/ICS).
•Risikoanalyser, beredskapsplanlegging og miljøinspeksjon.
•Operativ ledelse og ressurser ved oljevernaksjoner.
•Konsulenttjenester innenfor fagområdet.
•Viltberedskap.
•24 timers oljevernberedskap.
Last ned vår gratis oljevernsapplikasjon for Android og Iphone!
Idrettsvegen 103
N- 5353 Straume, Norge
www.mmb.no
[email protected]
(24H): +47 55 94 83 00
MMB
– The leading Norwegian
independent Oil Spill
Response company
•Long and short term
OSR-equipment rental
•Training courses (IMO/ICS)
and exercise delivery
•Risk assessments
•Sensitivity mapping
•Contingency planning
•Equipment commissioning
•Equipment review and
recommendations
•World-wide services
•Download our new OSR App!
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
Thermo-Transit ligger ”miles ahead”
både på kundeservice og teknologi
innenfor transport av fisk til Europa
og frukt og grønt til Norge.
Ligger foran på fleksibel
thermotransport
I hvert eneste fiskevær og
ved hvert eneste fiskeslakteri står
det så godt som hver dag minst én
Thermo-Transit-bil. Med 250
selveide og like mange innleide
lastebiler sørger selskapet for at
fisken kommer på bordet over hele
Europa. Selskapet ønsker å ligge
”miles ahead” på fleksible løsninger
for kundene – som spenner fra
enkeltbutikker via dagligvarekjeder til
cruiserederier.
Fisk er Norskekystens og -havets gull. Norge
har i det store og hele forvaltet fiskeressursene godt, og har i tillegg stor suksess med
oppdrett av hovedsakelig rød fisk.
Maten må frem
Maten skal på bordet både i Norge og i
store deler av Europa for øvrig. Her kommer
Thermo-Transit inn, både for frysevarer og
kjølevarer.
– Mottakerne er i hovedsak store supermarkedkjeder og fiskeforedlingsfabrikker ute
i Europa, forklarer markedsansvarlig Arne
Paul Slotsvik.
Topp årets første måneder
Behovet er stort og vokser. For neste år
øker torskekvotene med fem prosent og
transportbehovet tilsvarende. Transporten av
laks og ørret er relativt jevn året rundt. Men
i årets første måneder går det unna
med hvitfisk i store volumer.
– Da kommer hovedtyngden
av fersk fisk inn. Vi setter alle
Mantra ”miles ahead”
kluter til for å hjelpe kundene
Thermo-Transits mantra er miles ahead. Det betyr at
å ta unna denne toppen i
teknologien skal være i front med topp moderne kjølebiler, egne
transportbehov. Forhåpentligvis
sorteringsterminaler, service og distribusjonsmetoder. Hurtighet
kommer ikke sildesesongen på
og fremsynthet preger virksomheten, ikke minst i arbeidet med å
Nordvestlandet sammen med
levere enda bedre løsninger til kundene. Selskapet ble etablert i
torskesesongen i nord. Men også
Danmark i 1987 og i Norge 1994, har en unik lagånd og vil prege
det må vi forsøke å håndtere
veiene langt inn i fremtiden.
ved å flytte kapasitet rundtom i
landet, sier Slotsvik. Med avdelinger i Bø i
Vesterålen, Namsos, Ålesund og Oslo dekkes
behovene for lokale løsninger.
Sterkest kysten rundt
Han liker å sammenligne Thermo-Transit sitt
marked med Widerøe sitt. – Vi er sterkest
kysten rundt og nære kundene våre. I 25 år
har vi vokst i lag, sier han.
Klippfisk og saltfisk går til Spania og
Portugal. Rød og hvit fisk fordeles til hele
Europa, inkludert England, Skottland,
Frankrike, Spania og Italia. – Vår distribusjonssystem rekker helt frem til detaljistene
som kanskje bare skal ha én eneste kasse,
sier Slotsvik. Han forteller at leveransene til
cruiseindustrien også har vokst i omfang
– og at bilene naturligvis også har med last
på returen til Norge.
– Lastebilene vår har frukt og grønt med
fra blant annet Spania, Frankrike, Italia og
Nederland. Coop og Bama er store kunder av
oss, runder han av.
Thermo-Transit Norge A/S
Notensgata 3, 6003 Ålesund
Telefon +47 70 10 26 00
Email: [email protected]
www.thermo-transit.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Internkontroll og HMS:
Bidrar til lønnsomhet
fra første stund
HMS-systemer er ofte en forutsetning for at
gründerselskaper og andre bedrifter i det hele tatt kan
få salg og oppdrag, sier daglig leder Trygve Haaland
(i bakgrunnen), Liv Stangeland og Mikael Vikse.
•VBS Consult driver utleie
av konsulenter innen blant
annet HMS, sikring og
”commissioning”.
Gode systemer for internkontroll og HMS hjelper
deg å nå mål og forenkle administrasjon. Her
er HMS-konsulent Marcin Janek-Mory i VBS
Consult på inspeksjon på et verft i Gdynia, Polen.
”Du tjener på å bygge internkontroll- og HMS-systemer fra første stund”.
Det sier daglig leder Trygve Haaland i VBS Consult. Oppsiden er god
dokumentasjon og spart tid. Nedsiden ved å bortprioritere dokumentasjon
og kvalitetssystemer er tap av oppdrag og inntekter.
For noen fører begrepene HMS og internkontroll tankene over på et kjedelig, byråkratisk og unødvendig dokumentasjonsarbeid.
Gründeren Trygve Haaland og VBS Consult er
imidlertid levende bevis på at god dokumentasjon er lønnsomt. Selskapet har tatt egen
medisin og har fortløpende bygd opp sine
egne systemer. Det er en medvirkende årsak
til veksten til 35 medarbeidere, årlig omsetning på 40 millioner kroner og en administrasjon som teller bare to personer foruten
gründeren selv.
Flott rammeverk
– Du skal uansett dokumentere mål, strategier og prosedyrer for hvordan dere gjør ting
i bedriften. Internkontroll og HMS utgjør et
flott rammeverk for dette. Kanskje er fem
sider tilstrekkelig til å begynne med, og så
kan du føye på med en side eller to hvert år,
sier Haaland, og legger megetsigende til:
– Dessuten slipper du som gründer å bli
bedriftens orakel og ha alt lagret i hodet.
Oljeselskaper, offshore- og verftsindustrien
og byggebransjen er store kundegrupper hos
VBS Consult. Disse kundene er også prospektive kunder for mange innovasjonsbedrifter i
kyst-Norge.
Hastverk er lastverk
– Vi får henvendelser fra gründerbedrifter
fordi en større virksomhet har ringt og vil
prekvalifisere dem for anbud. Gründerne er
stressede fordi de mangler systemer og trenger hjelp til å få papirene på plass – gjerne
i løpet av helgen. Men, alle som reviderer
HMS gjennomskuer slikt med en gang.
Da får bedriften i beste fall en ny frist og
utsettelse i for eksempel et halvt år, forteller
Haaland.
– Utsettelse betyr at andre kan slippe til
foran deg med sine produkter og at du mister
omsetning. Jeg har til gode å se en gründerbedrift med flust av penger. Det føles bittert å
miste salg fordi papirarbeid ikke er gjort. Det
er krevende og vanskelig å gjøre ting i ettertid – og utrolig praktisk og tidsbesparende å
ta tingene underveis, legger han til.
•Selskapet har lang erfaring
fra olje- og gassindustrien,
prosessanlegg og tradisjonell
landbasert industri inkludert
bygg- og anlegg.
•Selskapet operer både
nasjonalt, globalt og offshore.
God idé og bedrift
Hele verdikjeden i en industri må tilfredsstille
kravene. For å levere til offshoreindustrien
må bedrifter dessuten være godkjent i
Achilles.
– Ofte er gründere så fordypet i sin egen
idé at de glemmer at de må dokumentere at
både idéen og bedriften er god, smiler han.
Henter kapasitet fra Polen
Markedet har vakuum på dyktige ingeniører
og VBS Consult har vendt blikket mot Polen
for å kunne møte etterspørselen etter sine
tjenester. Kompetansen i landet er høy, men
ett felt skorter det på: Norskkunnskaper. VBS
Consult kjører derfor 500-timers norskkurs
over tre måneder. Engelsk må de beherske
fra før. Noen snakker også tysk.
– Vi kan også bistå andre med rekruttering
og norskopplæring av polske fagfolk og
ingeniører, sier Haaland.
Kaigaten 23, 4280 Skudeneshavn
Telefon 52 83 29 70
Mail: [email protected]
www.vbs-consult.com
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag tilAnnonsebilag
Perspektiv desember
til Perspektiv
2013desember
/ januar 2014
2013
Creates the homely
feeling at sea
Bergen Skipsinnredning AS are specialists in
Marine & Offshore Interior Solutions. They do oufitting
like newbuildings and refurbishment on ship- and
offshore installations.
«Our customers are mainly Norwegian ship yards, Ship owning
companies and Offshore Service companies. We supply products
like wall- and ceiling paneling systems, doors, galley equipment and
furniture. We create a comfortable living- and working environment
on board. We can guarantee for a safe and efficient Project
Management as well for the running of the total building process.
We meet our customer’s demands for safety, quality, cost level and
timeframe», says Mr. Audun Lokøy, Managing Director in Bergen
Skipsinnredning AS.
Serious supplier
The company was founded in 2003, and is celebrating its 10 years
anniversary these days. They are located close to the Coast Center
Base (CCB) in Bergen, Norway. «We have a frame agreement with
CCB, and thus we are a natural choice when it comes to Interior
Solutions and outfitting in the living quarters on all the rigs coming
in to CCB. We are also only half an hour drive from Bergen Group
Hanøytangen, and we are running a lot many projects there as well.
We have a close cooperation with several rig companies, like Songa
Offshore, Odfjell Drilling, Dolphin Drilling, Seadrill and several more,
and we do many offshore projects on their rigs. Our customers ask
for our services over and over again, and this is the best proof we can
get for being a serious supplier for these companies. We have gained
a strong experience through all the projects we have participated in,
and we are working according to the NORSOK standard concerning
living quarters», says Mr. Lokøy.
Norwegian quality
Bergen Skipsinnredning is concerned of supplying only high quality
products to their projects, and supplies only quality products from
Norwegian and European sub suppliers. «This standard applies to all
our deliveries, from wall- and ceiling paneling systems, to wet-room
units and furniture, and thus we are very confident that our projects
are completed with a very high quality on the final product. We
also have our own workshop for wood- and steel work, with the
possibility to adjust the standard products and tailor make turnkey
solutions for our customers», says Mr. Lokøy.
«Not the biggest company, but very flexible»
He tells the biggest force for Bergen Skipsinnredning, is the
competence of the employees. They have a very strong trade skill and
long experience within the area of outfitting at sea. The company
has capasity to run the complete project, from planning, purchasing,
building and documentation.
«As a serious and well reputed supplier in the market of Ship &
Offshore Interior Solutions, we want to be considered to be a
natural choice when there is need for outfitting, refurbishing
or maintenance of accomodation areas. We are not the
biggest company, but we are very flexible in order to deliver
the best product», concludes Mr. Lokøy.
Read more at www.bergen-skipsinnredning.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Tromsø Havn
tilrettelegger for
peroleumsindustrien
PORT
OF TROMSØ
Tromsø Havn skal være den foretrukne havn for
olje- og gassindustrien i nord, sier havnedirektør
Halvar Pettersen
levetid forlenges og undervannsparkene er aldrende, noe som tilsier
at det er svært viktig å tilrettelegge for uteareal og subseahaller med
stor lager- og verkstedkapasitet, sier Pettersen.
– Den økte boreaktiviteten i Barentshavet har bidratt til at Tromsø
Havn har hatt en økning i antall anløp av ankerhåndteringsfartøy og
supplybåter. Tromsø Havn er et logistikknutepunkt i nord, noe som gjør
det svært enkelt å gjennomføre mannskapsbytter her, sier Pettersen
I juni 2012 startet utbyggingen av Grøtsund havneavsnitt. Utviklingen
av området er den største strategiske satsingen Tromsø Havn har gjort
noen gang.
118 cruiseskip og 2400 fiskefartøy
– En stor del av verdens uoppdagede petroleumsressurser finnes
Cruiseturismen er på vei til å bli helårsturisme og bidrar dermed til en
sannsynligvis i Arktis. Funnene i letebrønnene Wisting Central og
bærekraftig utvikling av reiselivet langs kysten.
Gotha er viktige for vekstmuligheter i nordnorsk leverandørindustri og
– Det er svært gledelig at vintercruise er blitt så populært.
økning i antall arbeidsplasser i nord, sier Pettersen.
Nordlyset og snøkledde fjell trekker turistene
Første byggetrinn innbefatter en 130 meter lang
nordover. I 2014 vil 105 cruiseskip med totalt
kai med 22 meter dybde og et tilknyttet areal på
110 000 passasjerer besøke Tromsø, forteller en
85 000 kvadratmeter. Første byggetrinn skal stå
•Norge største fiskerihavn
stolt havnedirektør.
ferdig i august 2014.
•En av Norges største cruisehavner
Den nasjonale og internasjonale fiskeflåten
– Vi er allerede godt i gang med planleggingen
utgjør 2 400 av de totalt 8 100 anløpene i
av neste byggetrinn, som inkluderer en ny kai
•Nord-Norges største logistikknutepunkt
Tromsø. Totalt losses og lastes det 500 000 tonn
med tilknyttet areal. Utbyggingen på Grøtsund
Due to the increased oil and gas
fisk og fiskeprodukter over kai.
havneavsnitt vil bedre infrastrukturen og styrke
activity in•Inkluderer
the Highhavneområdene:
North, we
have a clearSentrum,
ambition
to offer
high
Breivika
og Grøtsund
– Utbyggingen
kaikapasiteten i nord, forteller havnedirektøren
quality, tailor-made solutions for
av første
the industry.
byggetrinn på
Borerigg i Tromsø
TROMSØ
Grøtsund havneavsnitt
– Grøtsund havneavsnitt skal være en
To meet these industry needs, we
develop
modern port
har en prislapp på 300 millioner
forsyningsbase for lagring, transport av varernow
og utstyr
til afelttop
i en
and industrial park at Grøtsund,
kroner. Den tilfører lokalt og regionalt
lete-, utbyggings- og produksjonsfase. Her skal
det
også
tilbys
only 14 kilometers from the city
næringsliv 150 millioner kroner,
tjenester som reparasjon og vedlikehold på borerigger,
fartøy
og
centre.
avslutter havnedirektøren.
undervannsutstyr, sier Pettersen.
– Vi har økt sjødybden fra 15 til 18 meter foran ei av kaiene
i Breivika. Det gir oss mulighet til å ta inn større borerigger
både i Breivika og på Grøtsund, forteller havnedirektøren.
Siden verdens første subseabrønn ble satt i produksjon i 1961,
har utviklingen gått i kvantesprang og Norge er i førersetet.
www.tromso.havn.no
Undervannsaktiviteten er økende, samt at de eksisterende feltenes
www.tromso.havn.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
Songa Offshore – rigget for vekst!
Fra en til tre, og så videre til sju rigger. Det er travle tider for
Songa Offshore. Riggselskapet er på god vei til å ta posisjonen
som ledende på norsk sokkel.
I løpet av de neste par årene skal
700 nye medarbeidere rekrutteres
offshore, til bransjens mest spennende
utfordringer. Ingeniører, ulike managere,
kontrollere, koordinatorer, teknisk
ekspertise, QA og ikke minst folk i
ulike posisjoner i landorganisasjonen
– mulighetene er mange og varierte.
Songa har fem rigger i drift, hvorav
tre i operasjon på norsk sokkel;
Songa Dee, Songa Delta og Songa Trym.
Og grunnen til at selskapet vokser
mest i bransjen akkurat nå, finner
vi i Sør-Korea der man for tiden
bygger ytterligere fire rigger. De
første leveres i 2014 og 2015. Samtlige
rigger har langtidskontrakter på 8 år
med opsjoner på ytterligere 4 x 3 år
for operasjon på Trollfeltet, i Barentshavet og på Haltenbanken.
Viktigste stikkord for Songa Offshore
er en sikker og effektiv operasjon.
Songa Offshore, Maskinveien 32, 4033 Stavanger www.songaoffshore.com Tel: +47 51 57 90 60
Grunnmuren i arbeidet er godt arbeidsmiljø, gode kolleger og fokus på HMS
og kvalitet.
Det vet de ansatte å sette pris på.
Tilbakemeldingene er klare og positive.
Langsiktige kontrakter, positive
medarbeidere og kolleger i et selskap
som satser. Det handler om ambisjoner
– for Songa så vel som for folkene.
Slikt skaper vekst.
Nøkkelen til suksess er trivsel og tillit.
I Songa får folk muligheten. Vi skal
videre – og vil ha deg med oss!
jobbisonga.no
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 BEDRIFTPROFILEN
Den sjøbaserte entreprenøren Secora leverer et
komplett produkt fra utdyping av farleder og havner
til bygging av kaier. Selskapet har lang erfaring og
er en kontraktspartner som kundene kan stole på.
Rydder miljøsynder
For Kystverket har Secora bygd
mange lett gjenkjennelige fyrlykter på
trippel-føtter i Drøbak, Tjeldsund og
Brevikstrømmen.
og tar entreprenøroppdrag langs kysten
– Vi gjør farleder og havner dypere og
bredere. Vi borer, sprenger, mudrer og
transporterer bort masse – og tidligere tiders
miljøforurensninger er et viktig marked
nå. I tillegg etablerer vi infrastruktur så
som bygging og vedlikehold av fergekaier
og kaier, samt fundamenter for fyrlykter,
forteller adm. dir. Bernt-Jøran Reinholtsen.
Han legger til:
– Vi retter oss også inn mot andre
byggeprosjekter, som for eksempel
fiskeoppdrett, verft og offshoreindustrien.
Dessuten deltar vi i mulighetsstudier
og spiller inn til konsulentfirmaer og
konstruktører.
Ble privat i 2012
Historien til Secora går helt tilbake til
oppgaver som havnevesenet tidligere
utførte. Med tiden overtok Kystverket
virksomheten. I takt med trenden i
statsforvaltningen, ble Secora først skilt ut
som egen produksjonsenhet og ble et statlig
aksjeselskap i 2005. I 2012 ble selskapet
– Basert på lang erfaring har vi gode
forutsetninger for å beregne omfanget
av et prosjekt. Et godt utført oppdrag
og en fornøyd kunde er det beste
utgangspunktet for et nytt oppdrag, sier
adm. dir. Bernt-Jøran Reinholtsen i den
sjøbaserte entreprenøren Secora.
solgt til private investorer, og dagens eier er
bunnmasser. En tilsvarende jobb som Secora
Torghatten. Kystverket er fortsatt en av de
har gjort innerst i Oslofjorden.
største kundene til Secora.
I prosjeket «Ren Harstad Havn» operer
– Gjennom årene har vi bygd opp en base
vi både på dypt og grunt vann. Her
av kunnskap, metodikk og
bruker Secora blant annet et
anleggsredskap som vi er
mudringsapparat som er blant
Noen pågående prosjekter:
ganske alene om. Vi har flere
de største i Norden. For å
• Ren Harstad Havn
generasjoners erfaring i å
illustrere størrelsen på grabben,
• Rotsund landarbeider
jobbe langs hele Norskekysten,
fylles en lastebil i et «jafs».
• Festvåg Misten landarbeid
og har anskaffet og utviklet
Norgeskysten er preget av fjell
• Div Fergekaier
utstyr som tåler såvel smule
og stein, og derfor er grabber
• Vedlikehold fergekaier i
som røffe farvann, sier
– som ligner på gravemaskiner
Nord Norge
Reinholtsen.
som er påmontert en lekter – et
vanlig redskap. Utstyrsparken
Dypere og bredere
inkluderer også sandsugere
Sjøtransport er miljøvennlig, og politikerne
som pumper mudder enten direkte til
ønsker mer godstransport på kjøl. Kravene
deponeringsstedet eller opp i en Secoratil sikkerhet øker i takt med økt trafikk og
lekter for videre transport.
Én jackuprigg og én flyter for boring
større fartøy. Dette medfører behov for
og sprengning står også til disposisjon for
større bredde og dybde i farleder. Bare i
selskapets om lag 100 medarbeidere. Secora
løpet av Reinholtens snart sju år i selskapet,
har også datterselskap i Sverige. I tillegg til å
har dybdestandarden gått fra 9,3 meter til
ivareta det nordiske markedet, ivaretar Secora
11,3 meters havner og farleder. Han blir ikke
Sverige AB også det baltiske markedet.
forbauset dersom kravet om en ti års tid er
blitt 15 meter.
– Vi har investert i mye nytt og større
utstyr for håndtere dette, forklarer
han. – Samtidig må jeg understreke at
mye av styrken vår ligger i å håndtere
forskjelligartede utfordringer og vanndybder.
Miljøarbeider
Som et eksempel trekker han fram prosjektet
”Ren Harstad Havn”. Havna mudres
for å fjerne forurensede og forsøplede
Secora AS
Postboks 693, 8301 Svolvær
Tlf: 99 22 00 00
E-post: [email protected] / www.secora.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
Miljøteknologiselskapet SAR
håndterer avfall langs
hele Norskekysten
SAR mottar og behandler
boreavfall fra offshoreindustrien
langs hele kysten fra Stavanger
til Hammerfest.
SAR AS ble etablert i 1987, og tilbyr
kunder komplett avfallsstyring med
hovedvekt på farlig avfall og boreavfall.
Selskapet skaper avfall om til verdier
gjennom rådgivning, håndtering og
i egne behandlingsanlegg. SAR tilbyr
komplette industrielle avfallsløsninger
for å omskape avfall til ressurser og
forebygge og forhindre at ressurser
kommer på avveie. Dette oppnås ved
å utvikle integrerte og miljøvennlige
avfallsløsninger for våre kunder.
SAR har utviklet seg til å bli en
sentral og viktig leverandør av
miljøtjenester i Norge, både for
offshore- og landbasert industri.
I Norge er SAR er etablert i
Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Averøy,
Mo i Rana, Sandnessjøen, Mosjøen og Hammerfest.
Boreavfall i inntil 9 år
for Statoil
– Vi har vært totalleverandør til Statoil på avfallshåndtering i Norge
siden 2002. Vi håndterer alt avfall fra Statoil langs kysten fra
Stavanger til Hammerfest i tillegg til landanleggene Kårstø, Mongstad
og Melkøya, forteller salgs- og markedsdirektør Terje Bakka.
Kontrakten har så langt ikke inkludert boreavfall. Nylig ble
selskapet imidlertid tildelt en treårs rammeavtale for mottak, lagring,
transport og behandling av boreavfall for Statoil.
– Rammeavtalen innebærer opsjoner som gir rom
for forlengelse til en totalvarighet på inntil ni år
Dermed kan vi med rette kalle oss totalleverandør,
legger han til.
Kontrakten gjelder Fjordbase i Florø, Vestbase
i Kristiansund, Helgelandsbase i Sandnessjøen og
Polarbase i Hammerfest.
– Vi har gjort store investeringer i etablering av
behandlingsanlegg for boreavfall og oljeholdig
vann de siste årene. Denne avtalen gir oss mulighet
til å kunne videreutvikle og sikre driften i anleggene
og posisjonere oss for nye oppdrag, sier Marvin
Solheim som er leder for forretningsutvikling i SAR.
Total Waste Management
Forretningsidéen til selskapet kan oppsummeres i
”komplett avfallsstyring”
– Total Waste Management. Selskapet har i dag
kontrakter med mange av de største operatørog serviceselskapene på norsk sokkel, og har
totalt ni avdelinger langs kysten. Kjerneområder
er behandling av boreavfall, håndtering av
farlig avfall og rengjøring av tanker på marine
fartøy. Årlig rengjør SAR mellom 1000 og
1500 slike tanker. I tillegg satser selskapet på å delta i fremtidige
rivningsoppdrag av utrangerte installasjoner på norsk sokkel.
– Denne type prosjekter blir enda viktigere i fremtiden og handler
om både våre kunders og vårt eget miljømessige fotavtrykk, og
underbygger visjonen vår om «å gjøre avfall om til ressurs», sier
Solheim.
Avfall må analyseres før det kan behandles.
Internasjonal satsing
Den internasjonale satsingen startet i India i 2007.
Siden den gang er det etablert en internasjonal
avdeling i SAR med hovedfokus på Midt-Østen, ØstAfrika og Nord-Amerika. Det er etablert kontorer i flere
land og selskapet er operative på de første prosjektene.
Tjenestetilbudet inkluderer vannbehandling og
behandling av boreavfall og oljeforurenset masse.
I tillegg til teknologi handler avfallshåndtering om
miljø og SAR har tiltrukket seg mange medarbeidere
som målbevisst har utdannet seg for å jobbe med
miljørelaterte oppgaver. Totalt sørger de ca. 280
medarbeiderne for en årlig omsetning på
ca. 900 millioner kroner.
Postboks 83, 4098 Tananger
Tlf.: 51 94 44 44
E-post: [email protected] / www.sargruppen.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 SB Rescue Sling
Step by step
Place the SB Rescue Sling
around the person
in the water.
Pull the cord to release
the harness.
Remove the metal guide.
Pull the person on bord or
ashore.
Reset the harness.
Effective,
affordable, easy
The SB Rescue Sling is easy to
use and has a long handle.
It is used by professional rescue
services, an increasing number
of fishing vessels, harbour services
and fish farm companies.
• can be operated by one person
• less than 30 seconds to mount
• excellent testresults under
extreme conditions
• can be used from heights
up to 5 metres (13 feet).
Call us now!
It could save lives!
+ 47 70 19 89 00
Watch
our video
THE SEA CLAIMS LIVES
- save as many as you can
Erikmarka 3 • N-6030 Langevåg • Norway • Tel. + 47 70 19 89 00 • Fax + 47 70 19 89 01 • [email protected] • www.sula.as
AAS 2500 TSV
Seismic support vessel
AAS 1502 ST
Wellboat
AAS MEK. VERKSTED AS
The complete shipyard - and an important carrier
of tradition for 100 years
AAS 4502 ST
Wellboat
• New building • Repair • Docking
Aas Mek. Verksted AS has extensive experience and expertise in designing, constructing and building of effective and reliable vessel.
With a well thought out design and arrangement, and closely cooperation with shipowners, we create practical and efficient solutions.
Traditionally activity has been newbuilding of fishing vessels for coastal and ocean fleet, the recent years specialized in the development
and construction of well boats for live fish transport. Our shipyard can offer newbuilding, rebuilding and service of vessels up to
100 meters. We also provide indoor outfitting of newbuilding and repair work, for vessels up to 65 meters.
Our target is customer satisfaction and delivery of quality products, and we have a significant number of regular customers who come
back to us for efficient and economical vessels.
Aas Mek. Verksted AS – Your natural partner for shipbuilding, shiprepair and docking!
Shipbuilding and repair | AAS MEK. VERKSTED AS | Slipway and Docking up to 100m - 3800 tonn
Address: Buktavegen 50, N-6390 Vestnes, Norway | Tel.: +47 71 18 98 00 | FAX: +47 71 18 98 01 | [email protected] | www.aasmek.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
KRISTIANSUND • HAMMERFEST
www.ossnor.no
KRISTIANSUND • HAMMERFEST
www.benor.no
HOLM Kristiansund
who else…
Bli med oss
inn i framtiden
i Norskehavet
og Barentshavet
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 BEDRIFTPROFILEN
i 2014 tar Nor Lines levering av de allerede prisbelønte
nybyggene ”Kvitbjørn” og ”Kvitnos”. – Vi integrerer kundens
forsyningskjede med vår unike kombinasjon på sjø og
vei i store deler av Nord-Europa, sier viseadministrerende
direktør Geir Svendsen i Nor Lines AS.
Nor Lines:
Unikt transportsystem
til sjøs og land
Nor Lines sitt unike transportsystem dekker både sjø og land.
Selskapet møter behovene til alle markedsområder med egne godsskip,
11 hurtigruteskip og et betydelig antall lastebiler og trailere. I løpet av 2014,
settes to nye gassdrevne skip inn i regulær rutetrafikk. Designet, som
Rolls–Royce har stått for, har allerede vunnet priser for ”Next Generation” hos
Nor-Shipping. I tillegg ble Nor Lines tildelt miljøprisen 2013 under den årlige
Transport & Logistikk messen for deres massive investering i LNG-skipene.
– Det mest unike, og dermed innovative
ved Nor Lines, er kanskje nettopp å utvikle kombinasjonen av transport til sjøs og på
land, sier viseadministrerende i Nor Lines,
direktør Geir Svendsen.
Stor aktør langs kysten
Selskapet er en av de største av stykkgodstransport til sjøs langs Europas nordligste
kystlinjer. Omsetningen ligger årlig i overkant
av én milliard og 10.000 kunder er i systemet.
Med 15 egne terminaler i Norge og rundt 50
ekspeditører/samarbeidspartnere nasjonalt og
internasjonalt, har selskapet et solid nettverk
for optimal og kostnadseffektiv logistikk.
Foruten egne godsskip og et stort antall
innleide biler, har Nor Lines ansvar for all
godskapasiteten på de 11 hurtigruteskipene
som daglig anløper 34 havner mellom
Bergen og Kirkenes.
– Vår daglige drift handler om ruter
og linjer, konkurransedyktige betingelser,
og ikke minst forutsigbarhet på levering,
forklarer Svendsen. Han legger til:
– Det er infrastrukturen hvor de fleste bor
lang kysten i Norge, som setter Nor Lines i
en spesiell posisjon til å levere det kunden
har behov for.
Som en av de store transportører av
matvarer i Nord-Norge, er Nor Lines og
Hurtigruten virkelig gode på råvareforsyning –
selskapet bringer fersk fisk, reker, ishavsrøye,
reinsdyrkjøtt, hvalkjøtt, multer og mange
andre eksklusive lokale råvarer. I tillegg til
at regionenes råvarer da blir kortreiste, er
transport via sjøveiene mindre miljøbelastende.
Landtransport
– Vårt transportsystem kompletteres med
landsdekkende transportløsninger på bil
og bane. Faste regulære linjetrafikker i SørNorge med daglige avganger, og til/ fra
Juryens begrunnelse:
”Vinneren har gjennom en enorm satsing slått et slag for miljøet. Ved å investere i to naturgassdrevne godsskip
som skal settes i fart i løpet av annet halvår 2014, viser de stor vilje til å gjøre en forskjell.
Skipene tilhører en ny generasjon skip med store miljøgevinster. Skipenes skrogkonstruksjon og bruk av LNG som
drivgass, vil redusere både utslipp til luft og energiforbruk betraktelig.
Selskapet viderefører med dette også sin rolle som sjøveiens forkjemper. Sjøtransport er et av selskapets
kjerneprodukter og de var også en del av partnerne i kampanjen ”Velg sjøveien”.
Overføring av gods fra land til sjø vil gi både miljømessige og samfunnsøkonomiske gevinster. Nor Lines satser
på miljøvennlig godstransport til sjøs”.
Nord Norge med flere ukentlige avganger.
I Nord Norge er hurtigrutens godskapasitet
og vårt finmaskede agentnettverk en del av
distribusjonssystemet.
Kundetilpassede løsninger
Europris er en av Nor Lines største og
trofaste kunde gjennom flere år. Selskapet
har tatt hånd om transporten hovedsakelig
fra Østfold til Vestlandet og Nord-Norge,
primært på sjø.
Et nytt interessant prosjekt er utviklet
i samarbeid med kunden, og Nor Lines
har sammen med kunden investert i 20
semitrailere for å kunne betjene Europris’
formidable vekst, og som dekker enda større
deler av Europris’ marked i Norge.
– Vi kombinerer med andre ord kundens,
våre egne og felles ressurser. Nor Lines sørger
for en effektiv logistikk og lagerhåndtering
av store deler av Europris varer i Norge.
Kollektiv godstransport
Nor Lines transporterer kolli ned til en kilo og
opp til flere hundre tonn sjøveien. Selskapet,
som har mer enn 160 års tradisjoner innen
rutegående sjøtransport, har levering av
nybyggene ”Kvitbjørn” og ”Kvitnos” i 2014.
Nybyggene vil bli drevet av miljøvennlig
naturgass. Klimautslippene går ned ca
35%, sot og svovelutslipp forsvinner, og
nitrogenoksyder reduseres med ca 90%.
Denne teknologien vil utgjøre et viktig bidrag
til miljøet i Kyst-Norge sier Svendsen.
Skipene er designet og utviklet av Rolls
Royce, og har allerede vunnet ”Next
Generation” hos Nor-Shipping.
www.norlines.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
Slik ser visjonen for
Lutelandet ut med den stor
dokken og vindparken som
omkransar industriområdet.
Rett aust for dei store oljefelta Statfjord,
Gullfaks, Snorre, Troll og Gjøa ligg
industriområdet på Lutelandet i Sogn og
Fjordane med heilt unike kvalitetar.
Industriområde
med unike kvalitetar
Med sine 1.500 dekar industriareal og eit
på kva slags konstruksjonar som kan kome
planlagt vindkraftverk som skaffar all den
inn til verftet. Kaia er då også tilpassa
energi ein treng for å utnytte arealet, i tillegg
tilpassa dei største oljeriggane som er i bruk
til å kunne forsyne alle nabokommunane
på norsk sokkel, og når næraste oljefelt
med nok straum, er det eit unikt areal for
ligg berre 60 kilometer borte er dette eit
alle som vil drive verksemd som krev store
område som opplagt er midt i blinken for all
areal.
type verksemd som treng god plass og stor
På Lutelandet har selskapet Lutelandet
djupne og som treng grunn som tåler store
Offshore AS planlagt ein av verdas største
vekter.
tørrdokkar med ei djupne på 21 meter.
Området er så godt skjerma mot bustadar
Dokken kan bli inntil 500 meter lang og over
og anna verksemd at det ikkje er problem
130 meter brei. Det vil gjere dokken heilt
med heildøgnsdrift. Ingen får nattesøvnen
unik i verdssamanheng.
øydelagt av arbeid her.
Når Lutelandet så ligg
Lutelandet
Lutelandet Industriområde:
like ved skipsleia, nær
Energipark har
Areal: 1.500 da
store oljeressursar
konsesjon på totalt
55 MW installert effekt
og med ei open,
Kaidjupne -21 meter
frå vindmøllene sine.
djup og lettnavigert
Posisjon kai N 61.14.40.96 E 4.58.31.29
10 MW er gitt
innsegling utan ein
Kontakt: Lutelandet Utvikling:
til forskings- og
einaste restriksjon,
[email protected] +47 90 12 94 40
utviklingsturbinar. Dette
gir det spennande
kan vere med på å gi
muligheter for
Lutelandet Offshore: [email protected] +47 93 44 66 04
Lutelandet ein sentral
mange typar
plass i utvikling av industri
industriverksemd.
retta mot offshore vindkraft.
I dag er det planlagt eit verft
Lutelandet Energipark er eigd av Vestavind
for demontering og attvinning av
Kraft og Statoil og vil levere straum nok til
oljeinstallasjonar på området. Dette
å gjere HAFS-regionen i Sogn og Fjordane
er ein industri som skal omsetje for
sjølvforsynt med straum. HAFS-regionen
fleire titals milliardar dei komande åra.
omfattar kommunane Hyllestad, Askvoll,
Lutelandet Offshores dotterselskap LLOF
Fjaler, Solund og Gulen.
Decommisioning AS har i dag det største
Vindkraftanlegget skal vere klart til drift i
rammeløyvet for slik verksemd som er gitt i
2016. I samband med utbygginga av dette
Norge og rettar seg inn mot store prosjekt
har Sunnfjord Energi fått konsesjon på 132
både i norsk og britisk sektor.
kV-kraftline til Lutelandet. Denne betyr
Minste kaidjupne på Lutelandet er 21
svært mykje for utviklinga av industrien på
meter. Innseglinga er minimum 150 meter
Lutelandet.
djup og leia er på det smalaste over to 2
kilometer brei, så her er ingen restriksjonar
Det vil bli bygd fleire kaiar i hamna
på Lutelandet dei næraste åra.
Det nye og avanserte
røyrleggingsfartøyet
Deep Energy ved
Lutelandet for
gjennomføre testar
før levering frå
Westcon Yard i Florø
til Technip.
www.lutelandet.no
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 BEDRIFTPROFILEN
Samler, konsentrerer, separerer og lagrer olje
i én operasjon
NorLense har utviklet et nytt konsept for bekjempelse av
oljesøl på sjøen. NorLense Oljetrål er en tre-i-en-løsning
som samler, konsentrerer, separerer og lagrer olje i én
operasjon. Et viktig mål for bedriftens forskningsog utviklingsavdeling er å gjøre oljevern mulig
på enda flere, værharde dager.
Under slagordet ”til beste for mennesker og miljø” utvikler
og produserer NorLense telt for feltbruk og oljevernutstyr for
verdensmarkedet. I landsmålestokk er den 65 medarbeider store
bedriften liten, men på Fiskebøl i Vesterålen er NorLense et viktig
innovasjonssenter og arbeidsplass
Nyheten NorLense Oljetrål fra
NorLense er en tre-i-en-løsning
som samler, konsentrerer, separerer
og lagrer olje i én operasjon.
Stor nyhet
NorLense Oljetrål er en stor og viktig nyhet fra selskapet. Teknologien
innebærer både enklere operasjoner og økonomiske besparelser for
kundene. Tester viser at den nye oljetrålen, under gunstige forhold,
tar opp over 90 prosent av oljen.
– Oljen samles og lagres i en flytende tank som kan slepes til land.
Dette er et viktig moment i forhold til fiskefartøyene som nå er på
full fart inn i beredskapen, fordi de er uten oppsamlingstanker som
for eksempel mange supply-fartøy har. Konseptet gir økonomiske
besparelser ved blant annet at kundene ikke behøver å kjøpe
skimmere som brukes for å pumpe opp oppsamlet olje, forklarer
Hugo Svendsen, som er leder for F&U oljevern i NorLense.
Utstyret kan slepes av bare ett fartøy. I likhet med øvrige lenser
i selskapets portefølje, sikrer automatisk luftfylling god HMS for
mannskapene som skal bruke utstyret. – Når det er enkelt, blir det
også lettere å øve med utstyret, påpeker han. NorLense Oljetrål kan
slepes i høyere hastigheter enn det som er vanlig for oljelenser.
Verdensledende
NorLense har bygd et navn som verdensledende på produktutvikling
og innovasjon innenfor oljevern. Torstein Hansen startet opp bedriften
tilbake i 1975. Han så muligheter innenfor oljevern i redskapene han
kjente som fisker og notbøter.
– Basert på erfaringer fra fisket, lærte vi oss tidlig å jobbe med
naturkreftene og ikke mot dem, sier Svendsen.
Olje på vann sprer seg utover til en tykkelse på under én millimeter.
Lenser slepes over store områder og konsentrerer oljesølet. Vanlige
lenser samler sølet for oppumping og sølet pumpes om bord i skip for
bortfrakting, mens denne prosessen altså blir eliminert med
NorLense Oljetrål.
Investerer stort i F&U
Så lenge du finner olje på havoverflaten, klarer NorLense-utstyret å
fange det. Men bølger og vær presser oljen ned i vannet. – Vi vil ha
oljen opp igjen. Meg bekjent er vi alene om det tankesettet. For det
er jo lett å tenke at oljen er ”ut av syne, ute av sinn”. Men det er den
ikke.
– I forskningen tar vi sikte på å øke antall dager i året hvor du
kan drive effektivt oljevern. I nord tillater værforholdene dette nå
i 55-60 prosent av dagene. Kan vi med nytt utstyr øke dette med
noen få prosent, kommer vi fort opp i én måned forlengelse, sier
forskningslederen.
Oppblåsbare telt
I likhet med lensene, blåser telt fra NorLense seg også
opp selv.
– Olje flyter ikke nødvendigvis til land der det ligger
overnattings- og bevertningssteder. Vi leverer telt som
blåses opp med en kompressor. Her kan mannskap finne
spise og hvile, sier Svendsen, som forteller at teltene
også brukes som feltsykehus, forlegninger etc.
NorLense ønsker å være best i verden på
lenseutstyr som takler dårlig vær og forhold.
www.norlense.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
I samarbeid med NOFO gir fagskolen
opplæring i kystnær oljevernberedskap
(barriere 3) hvor fiskefartøy inngår.
Nordkapp maritime fagskole:
Senter for maritim sekt
navigering, sikkerhet og
Allerede før Nordkapp maritime fagskole er kommet skikkelig i gang
med markedsføringen av sitt nye kurstilbud, har interessen vært
solid for fagskolens dynamisk posisjonerings-kurs (DP). Fagskolens
simulatorsenter står sentralt i opplæringen. – Vi har en plattform for å
trene alle fra ledelsen og helt ut til fartøyet innenfor offshorevirksomhet
og fiskeri, sier rektor John Arne Andersen.
Nordkapp maritime fagskole og
videregående skole ligger i Honningsvåg på
Magerøya, i nærheten av Nordkapp. I takt
med at offshoreaktivitetene har beveget
seg nordover, har Nordkapp maritime
tatt tak og bygd opp sitt utdannings- og
treningsprogram rettet mot denne næringen
i tillegg til fiskeri hvor tradisjonene er lange
og gode.
Personell i kystnær oljevernberedskap ved kursavslutning i Sandnessjøen.
DP i North Cape Simulators
I disse dager lanserer Nordkapp maritime
et DP-kurs som er utviklet i samarbeid
med Høgskolen i
Ålesund og Nautical
Institute i London.
– Simulatorsenteret vårt
er sentralt i tilbudet, det
finnes ikke likt i verden,
sier avdelingsleder Hilmar
Gerhardsen, som er
ansvarlig for fagskolens
kommersielt rettede
aktiviteter.
Alle navigatører som
skal jobbe ombord på
offshore fartøy må være DP-sertifisert. Kurset
starter ved simulatorsenteret i Honningsvåg
som går over fire dager. Deretter er det
ombord på et offshorefartøy i 30 dager for
familiarisering, før det er tilbake til del 2 av
DP-kurset, hvor simulatorene står sentralt.
Etter nye 180 dager til sjøs og bestått DP
2-kurs kan deltakerne søke DP-sertifikat fra
Nautical Institute.
Til enhver tid er ca. 50 kursdeltakere
under utdannelse til navigatører for arktiske
forhold.
Er der behovet er
Kystrektor Andersen slår fast at været langs
kysten av Barentshavet er hardt, noe som
innebærer strenge krav til sikkerhet for
petroleumsnæringen og maritim industri.
– Kompetansen må være her hvor
utfordringene er. Vi er, og skal utvikle oss
videre som en ledende, maritim institusjon
– et kompetansesenter i nord som kan trene
alle medarbeidere i målgruppen vår, ledelsen
inkludert. Tilbudene våre inkluderer både
standardkurs og skreddersydde opplegg
hvor vi også kan hente inn ressurser fra vårt
nasjonale og internasjonale nettverk, sier
han.
Arktisk oljevern
Nordkapp maritime jobber målrettet mot å
bli et nasjonalt senter innenfor sikkerhet og
beredskap, og har et omfattende kurstilbud
(se egen ramme) hvor ikke minst oljevern i
arktiske strøk står sentralt.
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 NOFO godt fornøyd
Noe av
kurstilbudet
or,
oljevern
• Innsatsledelse
• Slepekurs for berdskapsfartøy
• Grunnleggende sikkerhetskurs
• Videregående sikkerhetskurs
• ECDIS/AIS
• CRM/BRM
• Hurtigbåtkurs.
• Retrening hurtigbåt
• Medisinsk behandling
• Sikkerhetskurs for fiskere
• GOC/ROC
• DP – todelt
• Nautiker D4 og D1
• Kystskipperkurs
M.fl.
NOFO er svært godt fornøyd med, og stolt over
å kunne bidra til utviklingen av kompetanse
og kapasitet ved Nordkapp Maritime, slik at
fagskolen i år har kunne lære opp og være
med på å trene og øve alle fartøy som inngår i
NOFOs flåte for kystnære oljevernberedskap.
– Nordkapp Maritime Fagskole har utvist stor
entusiasme og fleksibilitet gjennom hele denne
prosessen, som har vært nybrottsarbeid både
for dem og oss. Nå er vi imidlertid kommet så
langt at vi ser at det virker, og oljeindustrien
har fått nok en kompetent innsatsstyrke;
fiskere med oljevernsertifikat, sier adm. dir. Leif
Kvamme i NOFO.
På vegne av 31 operatørselskaper utvikler
og ivaretar NOFO oljevernberedskap på norsk
sokkel for å bekjempe oljeforurensning. Dette
omfatter beredskap både i åpent farvann, i
kystnære områder og i strandsonen. NOFO har
tilgang til betydelige beredskapsressurser som
kan mobiliseres til alle deler av norsk sokkel,
blant annet
28 oljevernfartøyer, 33 slepebåter, 22
havgående oljelenser med opptaker, samt
oljevernutstyr for operasjoner nær kysten
med tilgang til mer enn 60 fiskefartøy. NOFO
kan også overvåke sokkelen fra radarsatellitter,
fly, helikoptre, fartøyer og installasjoner.
– Vi har langt på vei utdannet den
kystnære oljeberedskapen i dag, forteller
Gerhardsen. I samarbeid med blant annet
Norsk oljevernforening for operatørselskap,
NOFO, er fagskolen ansvarlig for
opplæringen av den norske kystnære
oljevernberedskapen, også kalt barriere 3.
Landsdekkende
– Vi befinner oss i nord, men kjører kurs i
hele Norges land, understreker Gerhardsen.
Hammerfest, Sandnessjøen, Stavanger
og Kristiansund er noen av stedene. Han
legger til at fagskolen har vært sentralt
i gjennomføringen av 11-12 øvelser,
hvor flere medarbeidere av de totalt 20
har vært engasjert i oppgaver som for
eksempel innsatsledere. Medarbeiderne
bidrar også med innspill til skipskonsulenter
og utstyrsleverandører i forhold til
utviklingsbehov i Arktis for skip, plattformer
og utstyr.
På slep
– Vi ønsker å møte markedets behov i takt med den teknologiske utviklingen og nye
maritime og petroleumsrelaterte oppgaver, sier kystrektor John Arne Andersen (t.h.) og
avdelingsleder Hilmar Gerhardsen – her i én av simulatorene i North Cape Simulators.
Innsatsledelse i forbindelse med
ulykker inngår også i utdanningen ved
fagskolen, som også er godkjent senter for
sikkerhetsopplæring av fiskere og personell i
den maritime næringen.
Langs kysten er det etablert
slepebåtberedskap for å sikre
store fartøy med motorhavari
eller lignende fra å drive
på grunn langs kysten. For
Kystverket gjennomfører
Nordkapp maritime
slepekurs for navigatører i
slepebåtberedskapen, med
både en teoretisk og praktisk
del i simulator.
– Fagskolen har vært
til stor betydning for
oppbygning av kompetansen
til slepebåtberedskapen
til Norge i dag, sier
losoldermann Roy Arne
Rotnes i Kystverket.
North Cape Simulators
Nordkapp maritime er det treningssenteret på verdensbasis som ligger lengst fremme med en
integrert simulatorpark som gir anledning til å kombinere teori og praksis og øve nye teknikker
på en miljømessig, kostnadseffektiv og kontrollert måte – trygt inne på land. Etterspørselen
etter simulatortjenestene er stor og i vekst. Fagskolen tar imidlertid mål av seg til å videreføre
opplæringen i et eget arktisk treningssenter, i samme kontrollerte former som i simulatoren.
Fra tidligere av har kursdeltakere fra Danmark, Færøyene og Island oppsøkt
simulatorsenteret. Det forventes økende interesse fra andre land som ønsker å trene i et arktisk
miljø, også for DP-utdanningen.
ID 29814
www.nordkapp.vgs.no
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
NorSea Group:
Olje- og
gassbransjens
logistikkleverandør
Med 9 strategisk plasserte forsyningsbaser fra
Stavanger i sør til Kirkenes i nord, er NorSea Group den
ledende leverandøren av basetjenester og integrerte
logistikkløsninger til olje- og gassindustrien i Norge.
Nå satser de i økende grad på det internasjonale markedet.
Fra NorSea Groups logistikksenter styres logistikkoperasjoner på forskjellige baser.
Foto: Michael Kakakios
Hver dag fraktes det et betydelig antall tonn
med materiell og utstyr frem og tilbake fra
oljeinstallasjonene i Nordsjøen. NorSea Group
dekker offshorenæringens behov for lager,
transport og havnetilgang på land. I tillegg til
terminal- og havnetjenester tilbyr selskapet
et bredt spekter av logistikk løsninger og
servicetjenester til olje- og gassindustrien
inkludert forsyningsledelse, marine
tjenester, IRM- og mobiliseringstjenester
og prosjektlogistikk. NorSea Group er
markedsledende på forsyning til Nordsjøen.
Fremover blir det også mer virksomhet i
internasjonale farvann.
sier at kundene får flere fordeler gjennom
LogisticsCenter. – Et operativt logistikksenter
akkumulerer stort volum overfor
leverandørene og er ”på” hele tiden selv om
operatørselskapet har lange pauser mellom
forskjellige operasjoner, forklarer han.
Logistikksenteret jobber for flere kunder,
både direkte og gjennom rigg konsortium.
Ifølge Tønnesen vil kundene og riggen da
oppleve kontinuitet i logistikkstyringen på
tvers av operatørselskaper noe som gir god
økonomi og gode Helse, Miljø og Sikkerhets
resultater, i forhold til en situasjon hvor man
opp- og nedbemanner for enkeltoperasjoner.
Økt behov for totale og
integrerte logistikkløsninger
Ansvarlig for NorSea Groups logistikksenter,
Tormod Tønnesen, forteller om store
endringer i markedet.
– I løpet av det siste tiåret har vi sett en
enorm tilvekst av nye, små operatørselskaper.
Dette har endret markedet for leting
og utvikling og gitt NorSea Group nye
vekstmuligheter. Tønnesen forklarer at
kombinasjonen høye letekostnader og små
organisasjoner har resultert i en ny trend i
markedet ved at disse mindre selskapene
kombinerer sine ressurser gjennom
etablering av konsortier. Disse konsortiene
ønsker ofte ikke å bygge opp egen
kostnadskrevende logistikk organisasjon.
De små selskapene har også høyere krav til
kostnadseffektivitet.
Integrerte operasjoner
NorSea Group har de siste årene gjort
store investeringer i ny informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) for å møte
et økende behov i markedet. Gjennom sitt
eierskap i Smart Management, et selskap
som har spesialisert seg på prosessoptimering
ved hjelp av IKT, kan NorSea Group nå
tilby sine kunder en mer kostnadseffektiv
forsyningskjede. Tønnesen forteller at NorSea
Group benytter selskapets systemer og
programvare i tjenestene de tilbyr olje- og
gassindustrien.
– Smart Managements systemer integrerer
data fra hvert medlem av forsyningskjeden
og forsyner alle involverte parter med
sanntidsdata. Dette har medført viktige
forbedringer i arbeidseffektiviteten til alle
selskap som er involvert i prosessen og tilfører
en meget tiltrengt gjennomsiktighet i hvert
steg i forsyningsprosessen, avslutter Tønnesen.
Eget logistikksenter
For å bedre kunne betjene disse behovene
i markedet har NorSea Group opprettet et
eget logistikksenter, LogisticsCenter. Ifølge
Tønnesen styrer logistikksenteret alle typer
logistikk, både materiell og personell med
fartøy og helikopter. – Offshore logistikk
er kjerneaktivitet for NorSea Group og
våre ansatte besitter stor kompetanse og
bred erfaring når det gjelder krevende
riggoperasjoner, forteller han. Tønnesen
Satser mer internasjonalt
NorSea Group har og vil fortsatt ha sin
kjernevirksomhet i Norge hvor markedet
er sterkt og voksende, men ser også
nye muligheter utenlands. Direktør for
Internasjonale forretninger og prosjekter,
Knut Magne Johannessen, forteller at
selskapet har sett en global økning i
etterspørselen av deres tjenester.
– Vår lange erfaring i kombinasjons
med den norske kvaliteten på Helse, Miljø,
Sikkerhet og Kvalitet gjør oss attraktive i
utlandet, forteller Johannessen.
Når det gjelder baseutvikling og basedrift
kan NorSea Group tilby nærmere 50 års
erfaring og et unikt basekonsept. Selskapet
har utviklet basekonseptet til å bli noe langt
mer enn en tradisjonell forsyningstjeneste.
Foruten operatørselskapene har et mangfold
av oljeserviceselskapene etablert seg på
basene. Her finnes de fleste tjenester
et oljeselskap trenger i forbindelse med
leteboring, utbygging eller drift av
oljeplattformer.
Wilhelmsen med på laget
I 2013 inngikk NorSea Group et samarbeid
med Scrabster Harbour Trust om å utvikle
Scotlands nordligste havn, Scrabster havn,
til en forsyningsbase for olje og gass
industrien. Samtidig etablerte selskapet et
eget kontor i Aberdeen som skal utvikle
deres virksomhet i UK. I 2011 åpnet NorSea
Group også et salgskontor i Australia og
gikk inn i et Joint Venture i Uganda. Nå ser
selskapet på engasjement i flere attraktive
områder.
I 2012 fikk NorSea Group en ny
hovedeier da Wilh. Wilhelmsen kjøpte seg
inn i selskapet. Med kontorer i 125 land
har de bred internasjonal erfaring. – Med
Wilhelmsen i ryggen er vi godt rustet for
en videre internasjonal satsing, avslutter
Johannessen.
NorSea Group AS • Postboks 70,
4098 Tananger • Telefon: +47 51 85 30 00
www.norseagroup.com
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 NORSelast® blir produsert i Norge av Strukturplast AS. Vi formstøper komponenter i NORSelast® og fokuserer på kvalitet og
innovasjon. Mer enn 30 års erfaring med polyuretanproduksjon gjør oss til en attraktiv partner for den norske offshoreindustrien.
Vårt kompetente mannskap står klar til å yte service for våre samarbeidspartnere hver dag ved å utvikle elastiske komponenter
basert på NORSealst® for å oppnå optimale resultater. Ikke nøl med å ta kontakt for å få råd om hvordan NORSelast® kan
optimalisere ditt utstyr. Komponenten du planlegger kan være i produksjon i løpet av få uker.
Det perfekte materialet for Nordsjøen
• Elastisk polyuretan med ekstremt
gode egenskaper
• Holdbart materiale med lang levetid
i røffe maritime omgivelser
• Beskytter verdifullt utstyr mot ekstreme
krefter som slag, vibrasjoner, slitasje og
strekkbelastning
• Bedre kvaliteten og reduser kostnader ved
å velge det beste materialet – NORSelast®
www.norselast.no
“- Vi har høyt fokus på materialutvikling,
kvalitet og innovasjon sier Sivilingeniør
Synnøve Vik Bergstad.”
“-Vi har kunden i fokus, og komponenten du har
tegning av kan være i serieproduksjon i løpet av
få uker, sier daglig leder Frode Lindvik.”
Frydenbø Marine AS
Lifesaving Appliances
Liferafts & MES, Rescue Boats & Davits
Frydenbø Marine AS represent major international
manufacturers, such as Survitec Zodiac and BRP.
The company supply:
•Survitec Zodiac Inflatable liferafts with
capacities from 4 to 151 persons
•Survitec Zodac Marine Evacuation Systems with
evacuation heights from 1.5 to 12.5 m.
•Survitec Zodiac Rescue Boats with
Evinrude E-Tec outboard engines & davits
•Survival suits, lifejackets, pyro techniques etc.
The newest Marine Evacuation Systems have been
developed to meet the demand for greater safety and
efficiency on vessels with limited crews. The slides and
liferafts may be launched and inflated automatically
by the ship’s Master from the bridge, simply by
pressing a button on the system’s control box.
This automatically launches the units over the ship’s
side, where the slide and the raft will inflate and make
the escape system secure and ready for use.
Simple Solutions for Safety at Sea
M
A
R
I
N
E
Frydenbø Marine AS, Verpenveien 30, 3475 Sætre, Norway • Tel: +47 992 78 800 • E-mail: [email protected] • www.frydenbo-marine.com
BEDRIFTPROFILEN
Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014
Serviceselskap for industri og skip:
Tar verkstedet
med dit jobben er
Goltens er kjent verden over
som et serviceselskap for
industri, skip og vannkraft.
Med basis i tradisjoner
som mekanisk verksted,
betjener selskapets 1300
medarbeidere kunder
innenfor kjerneområdene
overhaling av dieselmotorer,
påplassmaskinering og
green technology.
– Vi rykker ut både for å håndtere det uforutsette og for å løse store,
kompliserte oppgaver til avtalt tid og budsjett, sier Finn Moe. Han er
daglig leder av Oslo-kontoret som er én av 23 stasjoner i selskapet.
Store, tunge eller driftskritiske komponenter kan vanskelig
demonteres og fraktes til verksted.
– Derfor tar vi verkstedet med ut dit oppgaven er, forklarer Moe.
Goltens er trolig det mest kjente varemerket
innenfor skipsservice i verden. Rask service,
løsningsorientering og tung kompetanse
kjennetegner virksomheten. Brorparten av
oppgavene Goltens løser er ute hos kunden,
som på denne dieselmotoren.
oss å levere rask og
løsningsorientert service,
sier salgs- og markedssjef
Owe Brøsholen.
Innenfor forretningsområdet Green technology, konstruerer
og leverer Goltens løsninger for rensing av ballastvann så
ikke organismer dumpes i fremmede farvann.
Green Technology
Oppgaver om bord kan
Ledende på maskinering
gjelde overhaling og reparasjon av dieselmotorer eller være innenfor
Påplassmaskinering (In-Situ Machining) er kun én kjernevirksomhet.
selskapets nye satsingsområde: Green technology. Bakgrunnen for
”Avretting” og ”sliping” er andre begreper for forretningsområdet.
nysatsingen er at IMO (International Maritime Organisation) i 2016
Typiske arbeidsområder hvor Goltens blir kontaktet er maskinering
kommer med forskrift om rensing av ballastvann så organismer ikke
av fundamenter, aksler og veivaksler, flange facing, linjeboring,
dumpes i fremmede farvann. Goltens ingeniører lager 3D-tegninger
oppretting av kranfundamenter og lignende.
av rensesystemene som arbeidsgrunnlag for produksjon og
installasjon i regi av sine kolleger.
Mobiliserer for kundene
Goltens håndterer også andre 3D-konstruksjonsoppgaver.
– Disse serviceområdene krever som regel at
Selskapet fikk nylig i oppdrag å bruke 3D-skanning
vi utvikler spesialtilpasset verktøy for hvert
til å kartlegge forholdene om bord i et skip
Tre forretningsområder
prosjekt, sier Moe, og fortsetter: – I vår
med for lav kjølekapasitet. Goltens utførte full
bransje er leveringstid og presisjon viktig.
3D-scanning av skipets maskin- og pumperom.
Diesel Engine Feltservice: Installasjon og
Under slagordet “Around the world, around
Scanningen ble i neste omgang konvertert til
allignment, reparasjon og overhaling av de fleste
the clock 24 hours” forsøker vi alltid raskt
isometriske tegninger som grunnlag for produksjon
typer medium speed-motorer på markedet.
å mobilisere nødvendig servicepersonell og
av samtlige rør i Goltens verksted.
verktøy for kundene våre.
In-Situ machining (Påplassmaskinering):
Enhetene Goltens håndterer kan ikke,
Maskinering av fundamenter, kompressor,
som en bil, leveres på verksted for avhenting
linjeboring, veivakslinger, varmebehandling
uken etter. Derfor går Goltens om bord
(fjerne hard spots) av akslinger, flenser og
med mannskap, arbeidsplaner og utstyr.
anleggsflater.
Ved driftsstans er det uhyre viktig at
fartøy og utstyr i hundremillionersklassen
Green Technology: Komplett
snarest mulig kommer tilbake i full
behovsanalyse, konstruksjon og installasjon av
operasjon.
ballastvannrensning, samt engineering av rør og
Strømsveien 195-197, 0668 OSLO
– Enkelte skip har dagbøter i
tlf. 22 88 39 30 e-post: [email protected]
fundamenter.
millionklassen. Da gjelder det for
www.goltens.no