VELFERDSTEKNOLOGI

Transcription

VELFERDSTEKNOLOGI
faglig forum
informerer;
Aktuell konferanse om
VELFERDSTEKNOLOGI
- roboter og andre dingser som gjør livet lettere!
Felix konferansesenter
Oslo, 1. – 2. desember
Informasjon;
Utdrag fra programmet;
Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til
hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet,
sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse
og livskvalitet.
Når vi snakker om velferdsteknologi, så snakker vi om
moderne hjelpemidler som på en eller annen måte skaper
bedre tilgjengelighet for brukeren til å nå ulike mål som ikke
ville bli nådd uten hjelpemidlene. Stikkord som selvhjulpen,
egenmestring, deltakelse og livskvalitet er sentrale.
Mandag, 1. desember
* Velferdsteknologi – nå og i framtiden
v/ direktør Kåre Hagen, NOVA
* Status for Nasjonalt VelferdsteknologiProgram (NVP
v/ prosjektleder Une Tangen, KS
* Teknologisk omsorg – om nyvinninger og utviklingspotensiale,
v/ direktør Marina Lønning, Div. for forr.virksomhet, Telenor
* Når GPS øker livskvaliteten
v/ prosj.leder av «Trygge-spor prosjektet» Dag Ausen, SINTEF
* Teknologistøtte i sykehjem
v/ prosjektleder Ingrid Svagård, SINTEF
Vi inviterer til en statuskonferanse hvor fagfeltet får
muligheter til å presentere hvilke mål og resultater som er
oppnådd, men det er også lov å være med for å lytte og
lære!
Vi har samlet sentrale aktører, fra KS som sitter i førersetet i
et Nasjonalt utviklingsprogram, utvalgsleder Kåre Hagen
som «revolusjonerte» debatten om muligheter og
begrensninger gjennom sitt NOU-arbeide til kommuner som
vil løfte fram erfaringer og gode kommunale eksempler
Program, elektronisk påmelding og mer informasjon
finner du ved å TRYKKE HER
Påmeldingsfrist: 17. oktober
Pris: kr. 3.120,-
Kontaktinfo: Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo Tlf: 90 16 30 16
www.fagligforum.no
-
Epost: [email protected]
Tirsdag, 2. desember:
* Velferdsteknologi for hjemmeboende i regi av helseetaten
v/ enhetsleder Morten Thorgersen, Oslo kommune
* Velferdsteknologi i hjemmetjenesten - valg av strategii
v/ seksj.sjef Jorunn Botten, bydel Grünerløkka
* Ruteplanlegging for effektive og gode hj. baserte tjenester,
v/ kommunalsjef Emil Hansen, Horten kommune
* Presentasjon av prosjektet eSenior, -en del av EU-programmet
v/ prosjektleder Eirin Rørmark, Oslo kommune, Byrådsavd.
* Refleksjoner og erfaringer i hjemmetjenestene
v/ enhetsleder Hanne Zakariassen, Bydel Gamle Oslo
* Hva sier følgeforskningen om prosjektet?
v/ Suhas Govind Joshi, Universitetet i Oslo
* Status for dagen og hvordan fremtiden kan se ut,
v/ enhetsleder Kristin Standal, Bærum kommune