Når man indfører ny teknologi, utgjør selve

Comments

Transcription

Når man indfører ny teknologi, utgjør selve
20% avhenger av den teknologiske løsning og 80% avhenger av organisering
Dorthe Kusk ved Region Syddanmark
har illustrert dette slik i NOU 2011:11:
«Når man indfører ny teknologi, utgjør selve
teknologien kun 20 pct af de ændringer, der
bliver sat i gang.
Det meste handler om arbejdsgange gås efter
og omlægges, så de giver det bedste utdbytte
af teknologien, ellers falder man hurtig tilbage
til de gamle vaner».
Haram:
Strategi for innføring av velferdsteknologi
Ålesund I: Responssenter for velferdsteknologi
Sykkylven: Sykesignal anlegg og trygghetsalarmer
Ålesund II: Digitalt natt tilsyn
Skodje:
Planlegging av velferdsteknologi i nybygg
Ulstein:
Varsling og trygghetsalarm
Herøy:
Pasientvarslingsanlegg og trygghetsalarmer
Giske:
Velferdsteknologi rette mot kommunikasjon
Sande:
Kommunikasjon med pårørende av pasienter i
Ørsta:
Trygghetsteknologi for hjemmeboende
ulike virksomheter
Praksis
Akademia
Gjensidig avhengighet
•
•
•
•
•
Forskning
Undervisning
Kurs
Studenter i praksis
Utarbeiding av studier
og kurs
• Jobbe frem
forskningssøknader
• Formidle kunnskappublisere
Oversettelsekompetanse
1+1=3
Forskning-Implementering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lovpålagte tjenester
Frivilligheten
Pårørende
Bruker organisasjoner
Politikere
Samhandling kommunesykehus
BRUKER og INNBYGGER
Forebygging
Behandling
Lindring
Tjenesteorganisering
Tjenesteutvikling
Film:
«Margot utfordrer
velferdsteknologien»

Similar documents