Det nye styret i Helgeland Historielag valgt på årsmøte i september

Transcription

Det nye styret i Helgeland Historielag valgt på årsmøte i september
Det nye styret i Helgeland Historielag valgt
på årsmøte i september 2012.
Martin Grønås fra Dønna, Gunnar Breimo
fra Alstahaug (1. vara), Olav Håkon Dybvik
fra Terråk, Rigmor Bosness fra Alstahaug
og Kjartan Zahl fra Mosjøen.
Ann Kristin Klausen fra Nesna er også med
i styret, men var ikke tilstede da styret var
samlet i Mosjøen.
Det nye styret:
Olav Håkon Dypvik – leder
Ann Kristin Klausen – nestleder
Kjartan Zahl – økonomiansvarlig
Rigmor Bosness – sekretær
Martin Grønås – styremedlem
Gunnar Breimo – 1. varamedlem
Britt Bosness – 2. varamedlem
Ingvild Dahl – 3. varamedlem
På styremøtet fordelte vi disse arbeidsoppgavene slik:
Medlemsregisteret
Kjartan Zahl
Innkreving av kontingent Kjartan Zahl
Oppdatering av heimesida Rigmor Bosness
Annonseansvarlig
Martin Grønås
Redaktør for Helgelendingen - Olav Håkon Dypvik