BYGGESETTBESKRIVELSE

Transcription

BYGGESETTBESKRIVELSE
GULV
Grunnmurspapp/
svillemembran
Bunnsvill
Kantbjelke
Bjelkelag
BYGGESETTBESKRIVELSE
O-BRA 50-150m²*
TEK10
Gjelder fra 01.03.2011.
*For hytter med oppvarmet bruksareal (O-BRA)
mindre enn 50m2 er det ikke noe krav til isolasjon
og tetthet for fritidsboliger, mens for hytter med
O-BRA større enn 150m2 stilles det samme krav
som for bolig mht. isolasjon (U-verdi), tetthet og
ventilasjon. Dette innebærer for små hytter at en
kan levere etter en noe redusert beskrivelse
dersom kunden ønsker det. For store hytter
betyr det at det må kjøres egen beregning og
prosjektering mht. isolasjon, tetthet og
ventilasjon. Byggesettbeskrivelsen for begge
disse vil kunne avvike noe fra det som er listet
ovenfor.
**Ev. kan leveres 21x195mm dobbeltfalset Buer
panel (også stående)
***Alle hyttemodeller er dimensjonert for egenlast
av takkonstruksjonen på 1,0 kN/m2, egenlast torv
3,0 kN/m2, og snølast på 6,5 kN/m2. For steder
med større lokale snølaster enn dette, må det
foretas ny statisk beregning og ev. følgekostnader
av dette dekkes av kunde.
Festemateriell ut over det som er angitt i
beskrivelsen er ikke en del av byggesettet.
Materialene blir levert etter Norsk Standard eller
tilsvarende for styrke og kvalitet
Frakt av byggesettet og isolasjon er ikke inkludert
i byggesettleveransen. Øvrige ting som for
eksempel knotteplast, torvstokker, torv, takrenner
og beslag, pipe etc. kan også leveres mot
tilleggsavtale.
Boddører
På topp grunnmur eller støpt plate
Stubbloft
Isolasjon
Undergulv
Gulvbord
36x148mm imp.
48x198mm
48x198mm med påsatt
stubbeloftsbord 22x98mm imp.
Bord for opplegg av stubbloft
6mm OSB / stubbloftsplater
200mm Glava Extreme på rull
22mm OSB/sponflate
21x137mm furugulv, ubehandlet
TERRASSE
Bunngrime
Bjelker
Terrassebord
Rekkverk
95x223mm imp. kappet og laftet
48x148mm imp.
28x120mm imp.
Som vist på tegning
YTTERVEGG (utenifra og inn)
Utvendig kledning
22x198mm hugget stokkpanel,
gran**.
Utlekting/sløyfe
48x48mm horisontale lekter,
11x36mm vertikale sløyfer med
musebånd mellom sløyfer nederst.
Vindsperre
Diffusjonsåpen polyetylenfolie
(Isola/Tyvek)
Bindingsverk
36x148mm
Isolasjon
150mm Glava A på rull
Diffusjonssperre
0,15mm plast
Innvendig
48x48mm lekter (lagt horisontalt
krysslekting
for stående panel)
Isolasjon
50mm Glava A på rull
Innvendig panel,
21x195mm furu faspanel, stående
stue/kjøkken/entré (liggende i gavler)
Innvendig panel,
14x145mm furu skyggepanel,
øvrige rom
stående (liggende i gavler)
YTTERTAKYTTERTAK - SKRÅ (utenifra og inn)
Papp
Isokraft/Norkraft
Taktro
18x148mm rupanel eller
tilsvarende
Luftelekter
48x48mm + 23x48mm lekter med
luftespalte for krysslufting
Vindsperre
Diffusjonsåpen
polyetylenfolie(Isola/Tyvek)
Taksperrer
48x223mm taksperrer***
Takåser
Limtredragere iht. statiske
beregninger***
Isolasjon
200mm Glava A
Diffusjonssperre
0,15mm plast
Nedlekting
48x48mm lekter, krysslektet med
sperrer (se også under kistetak)
Isolasjon
50mm Glava A
Himling,
21x195mm furu faspanel (se også
stue/kjøkken
under kistetak)
Himling, øvrige rom 14x145mm furu skyggepanel
YTTERTAKYTTERTAK- MOT KALDT LOFT (utenifra og inn)
Papp
Isokraft/Norkraft
Taktro
18x148mm rupanel eller
tilsvarende
Luftelekter
48x48mm + 23x48mm lekter med
luftespalte for krysslufting
Vindsperre
Diffusjonsåpen
polyetylenfolie(Isola/Tyvek), til
over isolasjonen
Taksperrer
48x223mm, taksperrer med
profilert sperrefot***
Takåser
Limtredragere iht. statiske
beregninger***
Himlingsbjelker
48x148mm
Isolasjon
150mm+100mm, kryssisolert
Diffusjonssperre
0,15mm plast
Himling
14x145mm skrå skygge furu
VINDUER / DØRER UU - verdi iht. TEK10
Vinduer/
Bykle Vindu as, ISOKITT m/Argon,
terrassedører
U-verdi 1,4. PVC sprosse mellom
isolerglasset, ekte etv. kittfals, inkl.
std. overflatebehandling og farger.
Ytterdør
Bykle Vindu dør type ”Syvert”
m/glass, inkl. standard
overflatebehandling og farger
Innerdører
Dørvridere
Badstudør
Utforinger
dører/vinduer
DESIGN
Hjørnekasser
Firkantstolper/
enkle stolper
Utv.vinduslister
Vindskier
Utstikk
Kistetak i stue eller
kjøkken
Hemserekkverk
Håndtrevvindu
Bykle Vindu as, dør type ”Syvert”
u/glass, inkl. standard
overflatebehandling og farger
Furudører med 3 speil
Til alle dører. Fra Tveit Smie.
69x189mm (glass). Medfølger der
det er vist på tegning
18 – 21mm tykkelse (bredde
avhengig av veggtykkelse)
Eksklusiv profil med utskjæringer
Eksklusiv profil med utskjæringer
Eksklusiv profil med utskjæringer
Braketter og mellomstykke, der
hvor vist på tegning (kan være
avhengig av godkjenning fra
kommune)
95x223mm, ferdig tilpasset med
profilskjæring i enden
Dette er en spesielt detaljert
himlingsløsning der skråhimlingen
ved hver langvegg går over i en
flat del som utgjør ca halve
himlingsarealet. Bl.a. legges
panelet mellom bjelkene i
fiskebensmønster.
Der hems støter mot åpent areal i
1. Etasje settes det opp rekkverk
som vist på tegningen
Dette er en utenpåliggende
”sprosse” med det typiske buen
designet. Dette leveres typisk på
lave vinduer i bod. Leveres
ubehandlet.
GULV LOFT/HEMS (ovenfra og ned)
Gulvbord
21x137mm furugulv, ubehandlet
Undergulv
22mm OSB / sponplater
Bjelkelag
48x198mm
Isolasjon
200mm Glava A
Panel
19x195mm furu faspanel, eller
14x145mm furu skrå skyggepanel,
avhengig av hvilke rom som ligger
under (se ovenfor under punkt 4
og 4A)
DELEVEGG
Panel
Bindingsverk
Isolasjon
Panel
21x195mm furu faspanel, stående i
kjøkken/stue/entré og 14x145mm
furu skrå skygge, stående, i øvrige
rom
48x98mm
100mm Glava A
21x195mm furu faspanel, stående i
kjøkken/stue/entré og 14x145mm
furu skrå skygge, stående, i øvrige
rom
BADSTU
Inngår i leveransen der tegningen viser badstue.
Teknisk utførelse
Bygges iht. NBI blad 527.201
Badstuer i boliger (isolasjon inngår
ikke i byggesettleveransen)
Innvendig innredning Vegger og himling kles med
12x65mm osp panel. Enkelt
listverk. Badstuebenker i osp som
vist på tegning
INNVENDIG LISTVERK
Gerikter dører og
15x70 mm, Profilert furulist
vinduer
Taklister
15x70mm, Profilert furulist (kan
være enklere i badstue)
Gulvlister
15x70mm, Profilert furulist
Listeklosser
Profilerte til dører og vinduer
INNVENDIG TRAPP OG REKKVERK
Trapp (der hvor vist Buen Gruppen sine standard
på tegning)
trapper.
Rekkverk
Buen Gruppen standard rekkverk
til trapp og rundt trappeåpning
Buen Gruppen sine standard
Hemsestige (Der
hvor vist på tegning) hemsestiger