Last ned her - Tinde Hytter

Transcription

Last ned her - Tinde Hytter
Tinde leveransebeskrivelse
Standard
Eksklusiv
Tradisjon og Horisont
Tilvalg (kan ha priskonsekvens)
Standard Tradisjon rekkverk: rekkverk type standard med 48x73
mm impr. stolper/spikerslag, impr. 48x148mm håndrekke,
rekkverkbord tilpasset veggkledning. (villmark ved
villmarkskledning og 22x148 mm kledning ved annen
veggkledning).
GENERELT OM LEVERANSEN
Leveransen er i henhold til TEK 10, av 26. mars 2010 Nr. 489
ajourført ved forskrift 5. mai 2010 Nr. 683, og fyller gjeldende krav i
Plan og Bygningsloven med de forskrifter som gjeldende for
hytter/fritidsbebyggelse. Leveransen omfatter prosjektering og
levering av bygg over grunnmur/fundament/støpt plate.
Tegninger kan vise innredninger, detaljer og utstyr som ikke er med
fra leverandøren. Leverandøren er ansvarlig søker og har ansvaret
for å innhente ansvarsretter fra underleverandører. Forbruker søker
ansvarsrett for egne arbeider.
Beskrivelsen gjelder generelt for stilartene Tradisjon og Horisont.
Dersom det viser seg nødvendig, forbeholder vi oss retten til å foreta
endringer i konstruksjoner og til dels endring av materialbruk i
forbindelse med detaljprosjektering, under forutsetning av at dette
ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling.
A – GRUNN OG BETONGARBEIDER OG UTVENDIG VA-ANLEGG
Leverandøren kan være behjelpelig med å skaffe tilbud på grunn og
betongarbeider, men eventuell avtale/kontrakt inngås direkte mellom
tilbyder og forbruker. Prosjektering og utførelse av graving, grunn og
betongarbeider er ikke inkludert i leveransen, med mindre annet er
avtalt.
Leverandøren kan være behjelpelig med å skaffe tilbud på utvendig
VA-arbeid, men eventuell avtale/kontrakt inngås direkte mellom
tilbyder og forbruker. Prosjektering og utførelse av utvendig VAanlegg er ikke inkludert i leveransen, med mindre annet er avtalt.
B - BYGG OVER GRUNNMUR/FUNDAMENT STØPT PLATE
1. Gulv
Flytende gulv: Parkettunderlag, diffusjonssperre og 15 mm
Rondane Woodloc 3-stav parkett. Heltregulv som flytende gulv
frarådes.
Tilfarergulv: Diffusjonssperre, opprettingskiler, 48 x 98 mm
tilfarergulv, 100 mm isolasjon, 25/135 mm furu Arctic Natur
sortert, hardvoksbehandlet gulvbord på alle rom unntatt våtrom,
boder og badstu.
Tilfarergulv inngår i komplett eksklusiv.
Bjelkelag: Stubbloftbord, asfaltimpregnerte stubbloftsplater,
klemlister. Bjelkelag. 200 mm isolasjon, 25/135 mm furu Arctic
Natur sortert, hardvoksbehandlet gulvbord.
Gulv hems/oppstugu: 25/135 mm furu Arctic Natur sortert,
hardvoksbehandlet gulvbord. Ved A-takstoler legges gulv kun
mellom knevegger på loft.
Etasjeskille mot hems/oppstugu: 14/120 mm slettpanel furu natur i
himling, 30 x 48 mm nedlekting. Bjelkelag. 150 mm isolasjon.
Tresortene Bøk, Lønn og Bjørk kan ikke benyttes i forbindelse med
gulvvarme.
2. Balkong /terrasse (kun overbygget terrasse er
inkludert i standard)
I komplett eksklusiv leveres balkong/terrasse iht tegning.
Gulv balkong: Trykkimpregnerte justerte bjelker, gulv av
28 x 120 mm trykkimpregnerte justerte bord.
Gulv bislag: Tykkimpregnerte justerte bjelker, gulv av 28x 120
mm trykkimpregnerte justerte bord.
Alternative rekkverk: rekkverk type eksklusiv med 150x150 mm
impr. stolper, 125x125 mm håndrekke og stående rekkverkbord
tilpasset veggpanel.
3. Yttervegger
Utvendig kledning på veggelement, type kledning er avhengig av
stilarten Tradisjon eller Horisont.
Horisont:
Yttervegg består av stående falset tett «Låvepanel», gran
22 x 148/173/198 mm (mix bredder), 36 mm horisontal utlekt,
23 mm vertikal sløyfe, vindtette asfaltplater, 36 x 198 mm justert
bindingsverk. 200 mm isolasjon. 1 lag plast, 30 mm lekt og
14 mm paneler.
Alternativ standard kledning for Horisont:
Liggende kledning : består ytterveggene av liggende Dobbelfals
ny type, gran 19x148 mm, 23 mm vertikal sløyfe, vindtette
asfaltplater, 36 x 198 mm justert bindingsverk. 200 mm isolasjon.
1 lag plast, 30 mm lekt. Skjøtebord ved liggende kledning må
påregnes.
Stående falset «Låvepanel» m/10mm spor og rett kant, gran
22 x 148/173/198 mm
Tradisjon:
Ytterveggene består av stående tømmermannspanel justert
22 x 148 mm over og underligger, 23 mm horisontal utlekt,
vindtette asfaltplater, 36 x 198 mm justert bindingsverk. 200 mm
isolasjon, og 14 mm paneler.
1 lag plast, 30 mm lekt. Stående tømmermannskledning leveres
standard uten hjørnekasser
Alternative standard kledning for Tradisjon
Stående falset tett «Låvepanel», gran 22 x 148/173/198 mm. mix
bredder.
Stående falset «Låvepanel» m/10mm spor og rett kant, gran
22 x 148/173/198 mm. mix bredder.
Stående Villmarkspanel som utvendig kledning. 25 mm overligger
og 22 mm underligger. Uten omramming.
Liggende Villmarkspanel som utvendig kledning.
25 mm overligger. Standard omramming.
Stav-laft Look. Standard omramming.
Yttervegg og tak i kald bod:
Yttervegger og tak i kald bod leveres uten isolasjon og innvendig
kledning. Yttervegg er utført med 98 mm bindingsverk.
Modeller med oppstue eller to-etasjer, leveres med horisontal deling i
etasjeskille.
4.
Tak
4a Konstruksjoner:
Takkonstruksjoner beregnes for lett taktekking (shingel eller
lignende), med mindre annen tekking velges.
Selvbærende takstoler: Takstoler i henhold til tegninger, med flat
himling.
Saksetakstoler: Selvbærende saksetakstoler, med skråhimling.
A-takstoler: A-takstoler (loftromstakstoler), vindsperre, 23x48 mm
sløyfe, 48 x 48 mm luftelekt.
Sperretak: Sperrer, eventuell hanebjelke mot møne, vindsperre,
23x48 mm sløyfe, 48 x 48 mm luftelekt.
Limtredragere: Limtredragere som bæring av sperretak i gran.
Runde åser: Runde åser av tømmer i gran mot pristillegg.
Massivt virke kan påvirkes av krymp, vridning og sprekker.
Rekkverk:
Standard Horisont rekkverk: 125x125mm impr. stolper,
mellomliggende 45x73 mm horisontale spildre.
Tinde Hytter
Brugata 1, 2630 Ringebu
Telefon: 61 28 44 30
Telefaks: 61 28 44 31
TOPPEN AV HYTTEDRØMMEN
www.tindehytter.no
Tinde leveransebeskrivelse
Standard
Eksklusiv
Tilvalg(kan ha priskonsekvens)
4b Taktekking og gavlutstikk:
Taktro, 18 mm rupanel, sort skrå shingel takpapp. Forkantbord,
2 stk. vindskier og imp. Vannbord er standard for Horisont og
3 stk. vindskier er standard for Tradisjon.
Tilvalg/endringer:
Klargjort for torv: Taktro 18 mm rupanel, 1 lag underlagspapp,
imp. 48 x 123 mm torvstokk og torvkroker.
Forsterket takkonstr. : Takkonstruksjon forsterket fra lett til tung
tekking (for fremtidig torv).
Torvtak: Taktro 18 mm rupanel, 1 lag underlagspapp,
vorteplast, imp. 48 x 123 mm torvstokk, torvkroker og naturtorv.
Torvtak inngår i komplett eksklusiv.
Tretak: Taktro 18 mm rupanel, 1. lag underlagspapp, 23x48
mm impr. sløyfe, 36x48 mm impr. lekt, 22 x 148 mm
royalimpregnert tretak, farge brun. Alternative farger Klar, Rød
og Oker, mot pristillegg.
Betongtakstein: Taktro 18 mm rupanel, 1 lag underlagspapp,
23x48 mm sløyfer, 30x48 mm steinlekt, betongtakstein.
Skifertekking: Taktro 18 mm rupanel, 1 lag underlagspapp,
23x48 mm impr. sløyfe, 36x48 mm impr. lekt, skifer.
Taksikring: Snøfanger monteres i henhold til gjeldende krav.
Takstiger, feieplatåer osv.
4c Himling:
7.
Skrå himling åstak: 48 x 48 mm luftelekt, 23 x 48 mm sløyfe,
vindsperre, 250 mm isolasjon, 1 lag plast , og 14/120 mm
ubehandlet slettpanel furu natur.
Tilvalg/endringer:
14x120 mm ubehandlet faspanel furu natur.
Behandling av himlingspanel.
Hvitpigmentert behandling inngår i komplett eksklusiv.
Annen type badstudør:
Eksklusiv, med sotet herdet glass
Bronsefarget, herdet glassdør
8.
Dragere iht. beregning, limtre innvendig og heltre utvendig.
Innvendige søyler i limtre og utvendige stolper i massiv furu for
Horisont 175 x 175 mm med fasede hjørner og for Tradisjon
200 x 200. Massivt virke kan påvirkes av krymp, vridning og
sprekker. Farge/blåved kan forekomme i varierende grad.
6.
Innvendige vegger
Delevegger: 36 x 98 mm bindingsverk, 100 mm isolasjon,
14x145 mm skygge skrå, ubeh. furupanel på begge sider.
18 x 145 mm rupanel og gipsplater på bad der det skal legges
flis.
Knevegger på hems: 100 mm isolasjon, 1 lag plast, 30 mm
innlekting og 14x145 mm skygge skrå, ubeh. furupanel.
Tilvalg/endringer av paneler:
Velge mellom panelene skygge skrå/slettpanel/faspanel , furu
ubehandlet i ulike standard bredde,
Vekselpanel furu ubeh. 21x195 mm overligger og 9x95 mm
underligger, mot pristillegg.
Østerdalspanel furu ubeh. 21x195, mot pristillegg.
Behandling av innvendig panel.
Hvitpigmentert behandling inngår i komplett eksklusiv.
Vinduer og balkongdører
Horisont:
Vinduer med 2 -lag energiglass med gjennomgående poster og
sprosser. Standard-farge inne/ute hvit (NCS S 0502 Y).
Åpningsvinduer leveres med standard haspe inne. Ved store
vindusfelt må vertikal og/eller horisontal oppdeling til flere
sammensatte vinduer påregnes.
Tradisjon:
Vinduer med 2 -lag energiglass, løse utenpåliggende sprosser
med ramme, iht tegning. Standard-farge inne/ute hvit
(NCS S 0502 Y).
Balkongdør: Furu med finerte fyllinger og 2-lags energiglass, og
gjennomgående sprosser iht tegning. Blindskilt utvendig og låse
knapp innvendig.
Vinduer og balkongdører leveres med utvendig standard
vindusomramming og vannbrett m/beslag.
Endringer:
Løse sprosser: Balkongdør og Vinduer med 2-lag energiglass,
med utenpåliggende sprosser på ramme iht tegning.
Koblet 2+1: Type koblet med 2 + 1 lag glass, gjennomgående
sprosser i ytre ramme iht tegning. Fastkarm, balkongdør og
eventuelle trekantvinduer leveres med 2-lags energiglass og løse
utenpåliggende sprosser på ramme iht tegning.
9.
Dragere/stolper
Badstu
Badstu gjelder iht tegning. Vegger og tak 14x95 mm gran
faspanel, 1 lag plast og 100 mm isolasjon. Dør, gran med
standard lite glass. Benker iht tegning.
Badstuovn iht tegning.
Ved takstol og sakstakstoler: 250 mm isolasjon med papp. 1
lag plast, 30 x 48 mm nedlekting og 14/120 mm ubehandlet
slettpanel furu natur.
Skrå himling: 250 mm isolasjon, 1 lag plast, 30 x 48 mm
nedlekting og 14/120 mm ubehandlet slettpanel furu natur.
5.
Tradisjon og Horisont
Dører
Utvendig:
Hoveddør: Som standard hoveddør for Tradisjon leveres,
isolert furu hyttedør m/vindu, type Røros Gauldal, i
standardfargene hvit, rød, blå eller grønn, og som standard for
Horisont leveres type Diplomat Ida m/vindu, hvit.
Boddør: Til isolerte/varme boder for Tradisjon leveres isolert
furu hyttedør uten vindu, type Røros Arvedal, i standardfargene
hvit, rød, blå eller grønn, og som standard for Horisont leveres
type Diplomat Trine tett dør, hvit.
Uisolert boddør: Til kald bod leveres som standard uisolert
boddør, type Røros Kåreslåtten, med stående panel uten vindu,
ubehandlet.
Standard vridere for Røros-dører er smijernsvrider fra Tveit
Type/nr. 009000 og sylinderlås, og Diplomat type Copenhagen, krom.
Tilvalg/endringer:
Kan leveres med alternativ type Røros ytterdør eller type
Diplomat formpresset ytterdør. Annen farge utenom
standardfarger, mot pristillegg.
9a Innvendig:
Standard innerdør, tett ubeh. furu dør med 3 fyllinger m/ furu
ubehandlet karm, smijernsvridere Tveit nr. 003000 og svarte skilt.
Spaltedør til bad og wc.
Tinde Hytter
Brugata 1, 2630 Ringebu
Telefon: 61 28 44 30
Telefaks: 61 28 44 31
TOPPEN AV HYTTEDRØMMEN
www.tindehytter.no
Tinde leveransebeskrivelse
Standard
Eksklusiv
Tilvalg(kan ha priskonsekvens)
Tilvalg/endringer:
Kan leveres med alternativ dør, type Trend eller Skjold, furu
ubehandlet. Behandling, mot pristillegg.
Hvitmalte dører inngår i komplett eksklusiv.
Kan leveres med Diplomat MDF-formpresset innerdør, hvit. Andre
farger mot pristillegg.
Skyvedører iht. tegning. Pris på forespørsel.
Innvendige dører med glass og småruter leveres med
sprossekassett.
10. Listverk og foringer
Taklist: Glatt 21 x 45 mm, furu. Fotlist: Glatt 12 x 58 mm, furu.
Gerikt: Glatt 12 x 58 mm, furu. Utforinger: Furu heltre.
Alt listverk/utforinger leveres ubehandlet, panelkvalitet.
Tilvalg/endringer:
Kan leveres med profilert ubeh. taklist 21 x 45 mm, Karnis,
profilert ubeh. fotlist 15 x 69 mm, TF 245, profilert ubeh.
karmlist 15 x 69 mm, TG 136
Tillegg for hvitpigmentert eller hvitmalt listverk/utforinger.
Behandling inngår i komplett eksklusiv leveransen.
11. Trapper
Trapp til innredet hems/oppstugu leveres i furu, ubehandlet.
Rekkverk med Tinde spiler og meglere (stolper), ubehandlet.
Skråstilt stige i ubehandlet furu til hems, iht. tegning
Tilvalg/endringer:
Kan velge mellom andre typer spiler og meglere, samt velge
mellom ulike typer behandling, mot tillegg i pris
Tradisjon og Horisont
Tilvalg/endringer:
Beslag i fargene aluzink eller hvit, uten pristillegg. Beslag i
alternative farger og kobber, mot pristillegg.
Helpipebeslag, mot pristillegg. NB. Skal benyttes i kyststrøk.
17. Pipe
Etasjehøy elementpipe leveres som standard.
Annen type pipe, iht. mureroppsett.
18. Overflatebehandling, beis / maling
Behandling av utvendig kledning, vindskier, forkantbord,
hjørnekasser og gavlbord, mot pristillegg. På produkter som er
overflatebehandlet fra fabrikk må flekking/finishstrøk og senere
toppstrøk påregnes. Ovennevnte behandling gjelder kun justert
kledning i gran.
C – RØRLEGGER / INNVENDIG SANITÆR
Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard rørleggeroppsett.
I utstyrsoversikt kan nevnes:

Bunnledninger (dvs rør som ligger i betongplate innenfor
ringmur fram til toalett, sluker osv)

Dusjhjørne ev. dusjnisjedør (iht tegning) med dusjgarnityr

Gulvmonterte toaletter med skjult vannlås

Varmtvannsbereder 200 liter

1-greps blandebatterier på kjøkken, bad og ev andre
våtrom

Foss Badinett baderomsinnredning med heldekkende
servantplate, hvit

Opplegg for tilkobling av kjøkkenbenk m/ 1-greps Oras
Safira benkebatteri,opplegg for tilkobling av oppvaskmaskin

Lekkasjesikring / vannstoppeventil

Sanipex skap
12. Kjøkkeninnredning og garderobeskap
Kjøkkeninnredning og garderobeskap er ikke inkludert i standard
leveransen. Det foreligger samarbeidsavtale med leverandører av
kjøkkeninnredning og garderobeskap.
Kjøkkenleveranse til verdi av kr. 50.000 inkl. mva fra Kistefos eller
Sigdal avd. Lillehammer, inngår i komplett eksklusiv.
13. Baderomsinnredning
Baderoms innredning er inkludert i leveransen iht rørleggeroppsett.
14.
D – ELEKTRO / ELEKTRISKE INSTALLASJONER OG UTSTYR
Elektrikerarbeid med utstyr iht. standard elektrikeroppsett.
I utstyrsoversikt kan nevnes:

Inntaksskap og kabel mellom inntak og sikringsskap

Sikringskap m/overbelastningsvern, jordfeilautomater,
overspenningsvern og plass for måler

EL-punkter iht NEK 400

Varmekabler med termostat og føler i vindfang og våtrom

Strømforsyning til seriekoblet røkvarslere m/back up batteri

Utelamper, taklamper, panelovner, stikkontakter,
komfyrvakt, badstuovn iht tegning
Ventilasjon
For avtrekk fra kjøkken leveres gjennomføring og utvendig
ventilkappe med spjeld i yttervegg.
Vifte i vegg på våtrom og wc. Veggventiler: 2 stk i stue og 1 stk
på hvert soverom og bod.
Tilvalg/endringer:
Balansert ventilasjon, mot pristillegg.
15. Takrenner
Standard leveranse, synlige takrenner og nedløp i sort stål.
Tilvalg/endringer:
Velge stålrenne og nedløp i alternativ farge, aluzink eller hvit,
uten pristillegg. Andre alternative farger, mot pristillegg.
16. Blikkenslager
Vannbrett, taktrobeslag og øvrige beslag, leveres som standard i
sort plastbelagt utførelse.
Luftehatt for kloakklufting, farge sort. (viss krav til lufting over tak).
E – VENTILASJONSANLEGG OG SENTRALSTØVSUGER
Ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger inngår ikke i leveransen.
F – MURER, FLIS, PIPE OG ILDSTED
Leveranse og arbeid iht. standard oppsett. I utstyrsoversikt kan
nevnes:

1-løps 8” pipe, eventuelt stålpipe

Brannmur

Brasil skifer i vindfang (inkl. påstøp med isolasjon og
varmekabler)

Fliser på gulv i bad og vask/wc, type Pieve/Venere
(inkludert påstøp med isolasjon og varmekabler)

Flislegging på vegger i dusjhjørnet på bad

Peisovn type Termatech TT20, inngår i eksklusiv.
Trekk i pipe kan variere pga. beliggenhet i terrenget osv.
Denne leveransebeskrivelsen er datert 24.09.2014. Vi tar forbehold
om trykkfeil.
Tinde Hytter
Brugata 1, 2630 Ringebu
Telefon: 61 28 44 30
Telefaks: 61 28 44 31
TOPPEN AV HYTTEDRØMMEN
www.tindehytter.no