Foretaksanalyse Kredittopplysningen

Transcription

Foretaksanalyse Kredittopplysningen
S
nA
Firmafakta Rapport
nin
ge
02-07-2014
BLÅ KURER AS
lys
Org. nr. 961678889
pp
Gl. Postvei 2
3942 PORSGRUNN
Innhold
Identifikasjon
Rating
Rating historikk
Payment Index/Limit
Grunnfakta
Styret/Juridisk
Aksjonærer
Aktuelle hendelser / historikk
Økonomi - Sammendrag
Økonomi - Oppstilling
Økonomi - Resultatanalyse
Betalingserfaring
Kre
dit
tO
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
17
Side 1 av 17
BLÅ KURER AS
02-07-2014
ge
BLÅ KURER AS
SelskapsInformasjon
Gl. Postvei 2
3942 PORSGRUNN
nin
Besøksadresse
Organisasjonsnummer
961678889
FALBACH GLENN (Daglig leder)
35931940
Aksjeselskap
Kre
dit
tO
pp
Kontaktperson
Selskapsform
lys
Postboks 58
3906 Porsgrunn
Postadresse
Telefon
nA
S
Identifikasjon
Side 2 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
BLÅ KURER AS
Høy kredittverdighet
pp
lys
5
nin
ge
Rating 1 - 6
nA
S
Rating
dit
tO
Delbedømmelser
Finansiell Status
Juridiske forhold
Betalingsdyktighet
Veletablert
God
Upåklagelig
Ingen utlegg registrert
Kre
Etableringsnivå
Side 3 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
År
2013
2012
2011
Score Beskrivelse
5
6
6
Høy kredittverdighet
Høyeste kredittverdighet
Høyeste kredittverdighet
Limit (i 1000)
153
192
191
Kre
dit
tO
pp
Dato
2014-07-02
2013-08-19
2012-05-09
lys
nin
ge
nA
S
Rating historikk
Side 4 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Forklaring Rating
nA
Ratingen blir fastsatt etter sannsynligheten for tvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/ eller akkord på et
foretak innen 1 år. Modellen har innebyggede regler. Dette er regler som har betydning for kredittgivning utover den
statistiske sannsynligheten.
Rating
ge
Rating 1 - Ingen rating
Foretaket har ingen drift, slettet, konkurs, oppløst, tvangsavviklet m.m
Rating 2 - Kreditt frarådes på det sterkeste
Klassiske kjennetegn for foretak i denne ratingkategorien er ofte: dårlig økonomi, dårlig betalingserfaring, endringer av
negativ art i juridiske faktorer, som for eksempel at styreformann har fratrådt, revisor fratrådt og tvungne pantsettelser.
nin
Rating 3 Kredittgivning mot sikkerhet
Klassiske kjennetegn for foretak i denne ratingkategorien er ofte: dårlig til svak økonomi og/eller revisoranmerkninger.
Selskapene i kategorien har ofte upåklagelige juridiske faktorer og god betalingserfaring.
Rating 4 Kredittverdig
Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: svak til tilfredsstillende økonomi, ingen alvorlige
revisoranmerkninger. Selskapene i kategorien har ofte upåklagelige juridiske faktorer og god betalingserfaring.
lys
Rating 5 Høy kredittverdighet
Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: god til sterk økonomi, ingen alvorlige revisoranmerkninger.
Selskapene har ofte upåklagelige juridiske faktorer og upåklagelig betalingserfaring.
Konkursprediksjon
pp
Rating 6 Høyeste kredittverdighet
Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: sterk økonomi, ingen alvorlige revisoranmerkninger,
upåklagelige juridiske faktorer og upåklagelig betalingserfaring.
Kre
Rating 2 : 15 %
Rating 3 : 4 %
Rating 4 : 1.5 %
Rating 5 : 0.5 %
Rating 6 : 0.1 %
dit
tO
Sannsynlighet for tvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/eller akkord hvis et foretak ligger i de enkelte
rating-kategoriene:
Side 5 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Payment Index/Limit
nA
PaymentIndex er en scoringsmodel for å rangere selskapet etter sannsynlighetn for betalingsmislighold.
ge
Payment Index
Lav
nin
Høy
Payment Index Bedømmelse
dit
tO
pp
lys
Veldig lav risk
Lav risk
Normal/liten risk
Moderat risk
Høy risk
Ikke beregnet
Kreditt Limit
Kreditt Limit
Kre
Beregnet
For lav omsetning
Mot sikkerhet
Ingen kreditt
Ikke beregnet
153 000 NOK
Side 6 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Forklaring Payment Index/Limit
nA
Payment Index
Payment Index måler sannsynligheten for mislighold. Dvs sannsynligheten for at et selskap har en ubetalt inkassosak etter 3
måneder på inkasso. Foretak med høy sannsynlighet for mislighold plasseres i rød sone, mens foretak med lav sannsynlighet
plasseres i grønn sone.
ge
Rød sone:
Her har et selskap 46% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak som befinner seg i
denne sonen har seks ganger så høy sannsynlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske
Gul sone:
Her har et selskap 13% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak som befinner seg i
denne sonen har dobbelt så høy sannsynlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske foretak.
nin
Grønn sone:
Her har et selskap 3,5% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. De aller fleste norske
aksjeselskaper befinner seg i denne sonen. Foretak som befinner seg i denne sonen har halvparten så høy sannsynlighet for
mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske foretak.
Kredittlimit
lys
Kredittlimiten angir hvor mye kreditt man bør gi til en bedrift. Alle selskaper på foretakstypene AS, ASA, BA, BBL, GFS,
SPA kan ha en beregnet kredittlimit. Selv om alle har en beregnet limit, vil det kun være anbefalt kredittlimit på selskaper
som er kredittverdige. Ved beregning av kredittlimit ligger det en rekke variabler til grunn, ratingnivå, omsetning og
egenkapital for å nevne noen.
Kre
dit
tO
pp
I noen tilfeller vil limit være for lav, og i andre tilfeller for høy. Modellen skal ikke følges ukritisk. Dette fordi det i enkelte
tilfeller kan forsvares å gi høyere kredittlimit enn hva som er fastsatt hos kredittopplysningsselskapene, og i andre tilfeller
kan også kredittlimiten være satt for høy.
Side 7 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
nA
S
Grunnfakta
BLÅ KURER AS
Selskapsform
Aksjeselskap
Status
Aktivt
Aksjekapital
150000
Konserntilknytning
Ja (996696332)
Stiftelsedato
1991-09-18
Registreringsdato
1991-10-09
Registreringssted
Foretaksregisteret
nin
ge
Firmanavn
BDO AS
Revisor
52.291 Spedisjon
lys
Hovedbransje
5
Antall ansatte
PORSGRUNN (0805)
Fylke
Daglig Leder
TELEMARK (8)
FALBACH GLENN
Styrets formann.
dit
tO
Signatur
pp
Kommune
Kre
Prokura
Side 8 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Styret/Juridisk
Styret
F.dato
GRØTTING STEIN TERJE
GRØVSLIEN PER RUNE
OLSEN GLENN
1955-07-28
1965-12-23
1970-05-23
Postadresse
1472 FJELLHAMAR
1481 HAGAN
2010 STRØMMEN
Andre
F.dato
1971-02-13
Org. nr.
Verv
Daglig leder
Revisor
Regnskapsfører
Kre
dit
tO
pp
lys
nin
FALBACH GLENN
BDO AS
VISMA SERVICES NORGE AS
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
ge
Navn
Verv
nA
Navn
Side 9 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
Org. nr.
TRANSPORTSENTRALEN OSLO AS
996696332
Aksjer
Andel
100.0
Kre
dit
tO
pp
lys
nin
ge
nA
Navn
S
Aksjonærer
Side 10 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
nA
S
Aktuelle hendelser / historikk
Element/Aktivitet
Sist endret
Konkursinfo
Selskapskapital
Regnskap
Fusjon/fisjon
Opphørsmelding
Slettemelding
Navneendring
Adresseendring
Daglig leder
Styret
Eiere
Deltakere
Revisor
Signatur
Prokura
ge
2014-06-30
2012-09-04
Kre
dit
tO
pp
lys
nin
2013-01-22
Side 11 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Økonomi - Sammendrag
Resultat
16 033
11 807
2 705
0
990
531
592
166
425
14 996
10 080
2 960
14
1 675
267
321
90
231
2013
1
0
0
0
0
5 056
0
1 835
3 107
5 057
14
0
0
14
0
4 829
0
2 214
2 509
4 843
2013
2012
2011 Trend
923
150
817
3 835
2 638
336
5 575
930
150
0
4 128
2 310
292
5 057
972
150
18
3 853
2 079
367
4 843
4
0
0
0
0
5 571
0
2 332
3 097
5 575
Kre
dit
tO
Sum egenkapital
Aksjekapital/Selskapskapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige utgifter
Sum egenkapital og gjeld
2011 Trend
pp
Gjeld / Egenkapital
2012
lys
Anleggsmidler
Tomter, bygninger og annen fast
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre/inventar/verktøy/biler
Sum investeringer
Sum omløpsmidler
Sum varelager
Kundefordringer
Kasse/Bank/Post
Sum eiendeler
14 116
9 144
2 866
17
1 816
273
310
87
223
nin
Eiendeler
2011 Trend
Endring i %
2012 - 2013
nA
2012
ge
Sum driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivinger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat
2013
6.92
17.13
-8.61
-100.00
-40.90
98.88
84.42
84.44
83.98
Endring i %
2012 - 2013
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.19
0.00
27.08
-0.32
10.24
Endring i %
2012 - 2013
-0.75
0.00
n/a
-7.10
14.20
15.07
10.24
Endring i %
2011 - 2012
6.23
10.24
3.28
-17.65
-7.76
-2.20
3.55
3.45
3.59
Endring i %
2011 - 2012
-92.86
0.00
0.00
-100.00
0.00
4.70
0.00
-17.12
23.83
4.42
Endring i %
2011 - 2012
-4.32
0.00
-100.00
7.14
11.11
-20.44
4.42
Revisoranmerkninger
2013
2012
2011
0
0
0
Side 12 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Økonomi - Oppstilling
Resultat regnskap sammenlignet opp mot Driftsinntekter.
14 996
10 080
14
2 960
1 675
14 729
267
57
3
54
321
90
231
0
274
2013
0
0
0
0
1 835
115
3 107
5 057
150
780
930
0
2 310
0
292
1 526
4 128
5 057
pp
0
0
0
0
2 332
146
3 097
5 575
150
773
923
817
2 638
0
336
861
3 835
5 575
Regnskapstall
2012
100.00
73.64
0.00
16.87
6.17
96.69
3.31
0.39
0.01
0.38
3.69
1.04
2.65
0.00
2.69
100.00
67.22
0.09
19.74
11.17
98.22
1.78
0.38
0.02
0.36
2.14
0.60
1.54
0.00
1.83
100.00
64.78
0.12
20.30
12.86
98.07
1.93
0.27
0.01
0.26
2.20
0.62
1.58
0.00
1.53
2011
% av driftsinntekter
2013
2012
2011 Trend
14
0
14
0
2 214
106
2 509
4 843
150
822
972
18
2 079
0
367
1 407
3 853
4 843
0.00
0.00
0.00
0.00
14.55
0.91
19.32
34.77
0.94
4.82
5.76
5.10
16.45
0.00
2.10
5.37
23.92
34.77
0.00
0.00
0.00
0.00
12.24
0.77
20.72
33.72
1.00
5.20
6.20
0.00
15.40
0.00
1.95
10.18
27.53
33.72
0.10
0.00
0.10
0.00
15.68
0.75
17.77
34.31
1.06
5.82
6.89
0.13
14.73
0.00
2.60
9.97
27.30
34.31
Kre
dit
tO
Maskiner biler m.m
Forretingsbygg m.m
Sum anleggsmidler
Varelager
Kundefordringer
Andre omløpsmidler
Bankinnskudd
Sum Eiendeler
Aksjekapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Utbytte
Skyldig offentlige avg.
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og
lys
Balanse sammenlignet opp mot Driftsinntekter.
2011
14 116
9 144
17
2 866
1 816
13 843
273
38
2
36
310
87
223
0
216
ge
16 033
11 807
0
2 705
990
15 502
531
62
1
61
592
167
425
0
432
nin
Driftsinntekter
Varekostnader
Avskrivinger
Lønnskostnader
Andre kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter
Ordinært resultat før
Skattekostnad
Årsresultat
Avsatt utbytte
Konsernbidrag
% av driftsinntekter
2013
2012
2011 Trend
nA
Regnskapstall
2013
2012
Side 13 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Økonomi - Resultatanalyse
Rentabilitetsanalyse
11.16
46.00
25.34
3.31
3.70
5.93
6.55
24.00
29.62
1.78
2.16
5.07
2013
2012
0.00
1.45
16.56
5.76
0.00
1.22
18.39
6.20
Likviditetsanalyse
2013
1.45
1.45
0.81
1 736
0.19
Finansiering
2013
2012
0.02
5.04
0.07
4.44
dit
tO
Fremmedkapitalkostnad
Gjeldsgrad
1.22
1.22
0.75
928
0.21
pp
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 3
Arbeidskapital
Likvider i % av salg
2012
lys
Finansieringsgrad 1
Finansieringsgrad 2
Egenkapitalandel
Tapsbuffer
6.63
23.00
34.15
1.93
2.20
4.93
Endring i %
2012 - 2013
70.38
91.67
-14.45
85.96
71.30
16.96
2011 Trend
0.01
1.25
20.07
6.89
2011 Trend
1.25
1.25
0.65
976
0.18
Endring i %
2012 - 2013
18.85
18.85
8.00
87.07
-9.52
2011 Trend
0.05
3.98
Endring i %
2012 - 2013
0.00
18.85
-9.95
-7.10
nin
Kapitalstrukturanalyse
2011 Trend
nA
2012
ge
Totalkapitalrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet
Bruttofortjeneste i %
Driftsmargin
Overskuddsgrad
Omsetning pr. lønnskrone
2013
Endring i %
2012 - 2013
-71.43
13.51
Soliditet
Likviditet
Sterk
God
Tilfredstillende
Svak
Dårlig
Sterk
God
Tilfredstillende
Svak
Dårlig
Sterk
God
Tilfredstillende
Svak
Dårlig
Kre
Lønnsomhet
Endring i %
2011 - 2012
-1.21
4.35
-13.27
-7.77
-1.82
2.84
Endring i %
2011 - 2012
-100.00
-2.40
-8.37
-10.01
Endring i %
2011 - 2012
-2.40
-2.40
15.38
-4.92
16.67
Endring i %
2011 - 2012
40.00
11.56
Side 14 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Forklaringer Resultatanalyse
Totalkapitalrentabilitet
nA
viser bedriftens avkasting på den totale kapitalen som er bundet i bedriften. Totalkapitalrentabiliteten bør ligge over
alminnelig utlånsrentenivå.
Formel: (Ordinært resultat før skatt + Finanskostnader)*100 / gjennomsnittlig totalkapital
Egenkapitalrentabilitet
Formel: Ordinært resultat før skatt * 100 / Gjennomsnittlig egenkapital.
Bruttofortjeneste i %
ge
viser avkastnigen på eiernes investering i bedriften. Avkastningen på egenkapitalen bør være høyere enn hva alternativ
plassering med lavere riskio ville gi, som for eksempel bankinnskudd.
forteller noe om hvor mye av hver salgskrone som er igjen til å dekke bedriftens øvrige kostnader. Hensyntar kun forhodet
mellom varekostnad og salgsinntekter.
nin
Formel: (Sum inntekter - Varekostnad) / Sum driftsinntekter) * 100
Driftsmargin
viser driftresultat i prosent av driftsinntekter.
Formel: (Driftsresultat / Driftsinntekter) * 100
lys
Overskuddsgrad
gir utrykk for driftsresultat pr. salgskrone, før gjeldsrenter er dekket.
Formel: ((Driftsresultat + Finansinntekter) / Sum Driftsinntekter) * 100
Omsetning pr. lønnskrone
pp
viser hvor mye omsettning selskapet har per utbetalt lønnskrone.
Formel: Sum driftsinntekter / Sum lønnskostnader
Finansieringsgrad 1
viser i hvilken grad anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld. Bør være mindre enn 1.
dit
tO
Formel: Sum anleggsmidler / (Sum egenkapital + Sum langsiktig gjeld)
Finansieringsgrad 2
viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere omløpsmidlene. Bør være større enn 2, og ikke mindre enn 1.
Formel: Sum Kasse, bank beholdning / Sum kortsiktig gjeld
Egenkapitalandel
sier noe om hvor mye egenkapital det er i bedriften i forhold til totalkapitalen.
Kre
Formel: (Sum egenkapital / Sum egenkapital og gjeld) * 100
Tapsbuffer
er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedriften målt opp mot driftsinntekten. Tapsbufferen sier noe om hvor mye
bedriften kan gå i underskudd neste år før hele aksjekapitalen er tapt med den forutsetning at driftsinntektene er lik
fjordårets. Med en tapsbuffer på 10% kan bedriften gå med 10% underskudd før hele egenkapitalen er tapt.
Formel:(Sum egenkapital * 100) / Sum driftsinntekter
Side 15 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
nA
S
Forklaringer Resultatanalyse
Likviditetsgrad 1
forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke
sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større en 1.5.
Formel:Sum omløpsmidler / Sum kortsiktig gjeld
ge
Likviditetsgrad 2
måler som likviditetsgrad 1 forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen her er at varelageret, som regnes
som de minst likvide omløpsmidlene er trukket fra. Likviditetsgrad 2 bør være større en 1.
Formel: (Sum omløpsmidler - Sum varelager) / Sum langsiktig gjeld
Likviditetsgrad 3
nin
måler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, forkjellen her er at kun de mest likvide omløpsmidlene er tatt
med, som bankinskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 3 bør være større en 0.33.
Formel: (Sum omløpsmidler / Sum egenkapital og gjeld) * 100
Arbeidskapital
Formel: Sum omløpsmidler - Sum kortsiktig gjeld
Likvider i % av salg
lys
er et mål på hvor mye større omløpsmidlene er enn den kortsiktige gjelden. Arbeidskapitalen bør være positiv.
er et mål for hvor mye av bedriftens mest likvide midler utgjør i prosent av årlig driftsinntekter.
Fremmedkapitalkostnad
pp
Formel: Kasse, bank beholdning / Driftsinntekter
forteller hva bedriften betaler i kapitalkostnad for både den kortsiktige og langsiktige gjelden.
Gjeldsgrad
dit
tO
Formel: (Finanskostnader / (Sum kortsiktig gjeld + Sum langsiktig gjeld)) * 100
viser forholdet mellom hvor stor gjelder er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld
som egenkapitalen. Man kan si at jo mindre dette forholdet er jo mer solid er bedriften. Gjeldsgraden bør være under 5.
Kre
Formel: (Sum kortsiktig gjeld + Sum langsiktig gjeld) / Sum egenkapital
Side 16 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011
BLÅ KURER AS
02-07-2014
S
Betalingserfaring
Betalingsanmerkninger
nA
Intet registrert i vår database.
Frivillige pantsetteler
Dato
Type
Beskrivelse
LA
LA
Leasingavtale
Leasingavtale
Beløp Kreditor
0 DNB NOR FINANS AS
0 VOLVO FINANS NORGE AS,
Kre
dit
tO
pp
lys
nin
ge
2007-11-07
2004-06-07
Side 17 av 17
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Similar documents