Egeninkasso med foretaksinformasjon på kjøpet

Transcription

Egeninkasso med foretaksinformasjon på kjøpet
Nå blir det enkelt å gardere seg:
Egeninkasso med foretaksinformasjon på kjøpet
Tidlig i høst kunne Solvent Egeninkasso og Proff Forvalt omsider presentere den nye
samarbeidsavtalen som gir alle fullprisabonnentene til Solvent adgang til markedets mest
komplette verktøy for økonomisk og juridisk foretaksinformasjon.
– Vi vet at mange av kundene
våre har stort behov for en slik
tjeneste, sier en meget fornøyd
seniorkonsulent Bjørn Rømbeck hos Solvent Egeninkasso,
som har arbeidet med samarbeidsavtalen i over ett år.
– Vi er sikre på at dette tilbudet
vil bli svært populært. Ikke
minst siden det er helt kostnadsfritt for våre fullprisabonnenter. Nå får de en tjeneste
som normalt koster kr. 7.050,inkludert i prisen på Solvent
Egeninkasso.
Coopers og Inter Revisjon, som også er blant
de største kundene. På
kundelisten finnes også
NHO, LO, HSH,
Sintef, Fafo, Stortinget,
Økokrim og Skanska
Norge, flere sparebanker, og rundt 15.000
andre større og mindre
bedrifter og organisasjoner.
Lett å finne frem
I tillegg til basisinformasjon, som daglig
Det mest komplette
oppdatert status og
rolleoversikt med styreverktøyet
verv, regnskapsinformaProff Forvalt er markedets mest
sjon som også omfatter
komplette verktøy på sitt områkredittkommentarer
de, og inneholder en komplett
og revisors kommentar
og oppdatert oversikt over alle
Strålende fornøyde: Seniorkonsulent Bjørn Rønbeck fra Solvent Egeninkasso
og styrets beretning,
foretak, enheter og underavde(t.v.) og Country Manager Frode Solvang fra Proff Forvalt kunne endelig
vil man med Proff
linger som er registrert i Norge.
presentere samarbeidsavtalen som gir adgang til markedets mest komplette
Forvalt også kunne
Proff Forvalt er også blant de
verktøy for økonomisk og juridisk foretaksinformasjon.
få tilgang til en såkalt
eldste på markedet, med en
markedspakke,
som
historie som strekker seg nesten
gjør det mulig å selekvar nok mange som oppdaget at ikke alle
20 år tilbake i tid. Siden 2001
tere
på
over
1,2
million
foretak i Norge.
er til å stole på.
har tjenesten vært helt nettbasert, og gjen– Det vil si at du daglig vil få oppdatert
Bjørn Rønbeck er helt enig.
nomgått en kontinuerlig utvikling helt frem
juridisk korrekt informasjon, som du
– Med Proff Forvalt kan vi nå sørge for
til i dag.
selv kan behandle i eksport excel. Dette
at alle kundene våre til enhver tid kan få
kan for eksempel være antall ansatte,
økonomisk og juridisk korrekt foretaksinMye enklere for kundene
lønnsforhold, kontaktpersoner, geografi,
formasjon. Dette vil gjøre det mye enklere
– Vi er nå solid forankret som samarbeidsrating, regnskapstall eller andre nøkkelfor våre kunder å gardere seg på forhånd.
partner for norsk næringsliv og offentlig
tall. Bare for å nevne noen av mulightene.
virksomhet, sier Country Manager Frode
Enten du søker informasjon om en potenOmfattende kundeliste
Solvang i Proff Forvalt, som forteller at
siell kunde, leverandør eller konkurrent,
Proff Forvalt er en del av den velkjente
finanskrisen sørget for et kraftig boom for
kan du lett finne det du søker etter i full
Eniro Gruppen, og tjenesten er utviklet
to år siden.
firmarapport, forteller Bjørn Rønbeck.
over mange år i samarbeid med blant
– I løpet av de siste to årene har vi økt omandre Ernst & Young, Price Waterhouse
setningen fra ni millioner til rundt 20. Det