Stillingsinnstruks: Renholdsleder

Transcription

Stillingsinnstruks: Renholdsleder
STILLINGINSTRUKS FOR RENHOLDSSLEDERE I PROFF RENT AS
Renholdsleder ansatt i Proff Rent as har følgende ansvar og arbeidsoppgaver;
1.
Renholdsleder rapporterer til avdelingsleder.
2.
Renholdsleder er faglig ansvarlig for opplæring i renhold og at Bedriften leverer avtalt kvalitet.
3.
Hovedansvar for faglig opplæring og oppfølging av renholdere og kunder innenfor sitt tildelte
område, samt behjelpelig med innsats på øvrige områder om nødvendig.
4.
Service kontroller og Kvalitetsmålinger på utført renhold iht INSTA 800, i samarbeid med
kunde. Resultatet rapporteres til avdelingslederleder & kunder pr mail. Avsluttes med
gjennomgang med renholder.
5.
Ordne med vikarer for sine renholdere/kunder og sette opp forslag til ferieplan på sitt
ansvarsområde.
6.
Kundebesøk / kontroller etter årsplaner i samarbeid med avdelingsleder.
7.
Renholdsleder disponerer selskapets bil i arbeidstiden. Privat kjøring dekkes kun etter avtale.
8.
Renholdsleder som går inn og dekker et vikariat utover 37,5 t / uke, lønnes som renholder
med ansenitet.
9.
Renholdsleder skal være med å vurdere behovet for nye renholdere, og kurs og opplæring av
ansatte
.
10.
Renholdsleder disponerer selskapets mobiltelefon, firmabil, pc.
11.
Arbeid som renholdsleder tilsvarer samlet 100% stilling. I denne arbeidstiden må
renholdsleder selv påregne å vikariere for renholdere ved behov. Stillingen som renholdsleder
avlønnes samlet fast kr ………..pr måned. Opplæring av ansatte på ettermiddag, samt møter
eller kurs som faller på ettermiddag/ kveld, lønnes ikke ekstra men reguleres inn i
arbeidstiden, eventuelt avspaseres etter avtale med avdelingsleder. Da avspaseres det time
mot time.
12.
Renholdsleder forplikter seg til å bevare full taushet om all informasjon som gjøres
tilgjengelig, herunder kalkyler, tidsrammer og andre bedriftsanliggender som kommer frem på
møter osv.
13.
Arbeidstaker ilegges en 6 måneders karantene, mot å ta kontakt med Proff Rent sine kunder
om du velger å starte i konkurrerende eller egen virksomhet når arbeidstaker selv velger å
slutte i Proff Rent as.
Denne instruksen er å regne som et supplement til ansettelsen, personalhåndbok og arbeidsreglement
for Proff Rent as.