Entrepriserett – bare "rør" eller vellykket resultat?

Transcription

Entrepriserett – bare "rør" eller vellykket resultat?
Entrepriserett – bare "rør" eller vellykket resultat?
Kontroll på aktuelle rettslige problemstillinger har blitt stadig viktigere for å
sikre suksess som entreprenør. Dette kurset i entrepriserett holdes av to
advokater fra Bing Hodneland, og tar for seg følgende:
I.
II.
III.
Innføring i entrepriserett
Totalunderentreprise - NS8417
Proff vs. Proff - fallgruver
Innføring i entrepriserett vil gi en oversikt over entrepriseretten, og tar for seg en gjennomgang av
relevante lover, ulike entrepriseformer, og standarder, samt forholdet mellom lover og standardene.
- Relevante lover:
o Bustadoppføringslova
o Håndverkertjenesteloven
o Plan- og bygningsloven med forskrifter
- Ulike entrepriseformer
o Betydningen for risikofordelingen
o Relevante standarder
o Likhetstrekk og forskjeller
o De enkelte faser i prosjektet, fra kontraktsinngåelse til overtakelse
Totalunderentreprise tar for seg sentrale praktiske problemstillinger knyttet til standardene og
hvordan håndtere risikoer i denne forbindelse
- Anvendelse av standard
- Avvik fra standard
- Prosjekteringsansvar
- Nærmere om:
o Frister/varsling
o Endringer
o Forsinkelse og mangler
o Overtakelse og sluttoppgjør
o Garanti- og reklamasjonsperioden
Proff vs. Proff – fallgruver. De økonomisk største avtalene inngås mellom profesjonelle aktører.
Avtalefriheten i disse tilfellene er i prinsippet ubegrenset, og man derfor på ta seg langt større risiko
enn det man har sett for seg. Del II av kurset gjennomgår enkelte problemstillinger som ofte oppstår i
praksis, og hvordan man ved å ta grep kan redusere risikoen i prosjekter.
Kontraktsinngåelse
o Betydelige avvik fra standard kontrakter
- Likviditet
o Vederlagsjusteringer
o Sluttoppgjør
- Grensesnitt
- Avtaler underveis
- Dokumentasjon
- Tvister

Similar documents