Pilasterhylla/Pilasterhylle RASMUS

Transcription

Pilasterhylla/Pilasterhylle RASMUS
Bruksanvisning
Pilasterhylla/Pilasterhylle
RASMUS
SE
Item No. 9540-1243
NO
SE
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Pilasterhylla Rasmus
Förpackningens innehåll:
1 st.
5 st.
10 st.
5 st.
1 st.
Bakstycke
Hylldelar
Skruv C70
Träplugg S1
Insexnyckel I4
Tekniska data
Max belastning: 5 kg/hyllplan
För inomhusbruk
Du behöver även följande verktyg (ingår ej):
• Borrmaskin
• Skruvdragare eller skruvmejsel
• Skruv och plugg passande för den vägg
hyllan ska monteras på.
OBS! Olika väggmaterial kräver olika typer av
beslag. Därför medföljer ej beslag för väggfäste. Kontrollera noggrant vilken typ av beslag
som krävs för just den vägg där hyllan ska
fästas.
NO
Takk for at du valgte å
kjøpe et produkt fra Rusta!
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Pilasterhylle Rasmus
Innhold i pakken:
1 stk. Bakstykke
5 stk. Hylledeler
10 stk. Skruer C70
5 stk. Treplugg S1
1 stk. Insexnøkkel I4
Tekniske data
Maksimal belastning: 5 kg/hylle
For innendørs bruk
2
Du trenger også følgende verktøy (ikke inkludert):
• Drill
• Oppladbar drill eller skrutrekker
• Skruer og plugger anpasset for veggen som
hyllen skal festes på.
OBS! Ulike veggmaterialer krever ulike typer
beslag. Derfor følger ikke veggfeste med.
Kontroller nøye hvilken type beslag som kreves
for den veggen som hyllen skal festes på.
2.
1.
192 mm
C70
S1
1260 mm
I4
3
Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
SE
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
NO
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:www.rusta.com
Item No. 9540-1243