Gudstjenester i påsken i Ila kirke

Transcription

Gudstjenester i påsken i Ila kirke
Gudstjenester i påsken
i Sagene kirke
Palmesøndag 24.mars kl 11 GUDSTJENESTE
Praest Per Kjartan Veggeland og organist Karstien Djupedal. Dåp, nattverd og
kirkekaffe. Offer: Sagene Frivilligsentral
Tirsdag 26. mars kl 13 ORGELKONSERT og TIDEBØNN
Kantor Stein Skøyeneie spiller J. S. Bachs Passacaglia og pasjonskoraler
Skjærtorsdag 28. mars kl 19 GUDSTJENSTE
i Ila kirke. Se Ila.
Ny utstilling i Sagene kirke!
Malergruppen i Vøyensvingen aktivitetssenter, Kafé Svingen, stiller i
disse dager ut sine malerier i Sagene
kirkes sakristi. Vøyensvingen aktivitetssenter er et tilbud til mennesker
med psykiske vansker i bydel Sagene.
Tittelen JUBEL har kunstnerne valgt
fordi de har jublet inni seg da de malte
bildene. Malergruppen har tidligere
hatt utstillinger i København og Oslo
rådhus. Utstillingen kan sees i Sagene
kirke fra 12. mars til 28. april i Åpen
kirke tirsdag, torsdag, lørdag og søndag i tidsrommet 12 – 20.
Langfredag 29. mars kl 1045 PASJONSMUSIKK
for orgel kantor Stein Skøyeneie spiller
Langfredag 29. mars kl 1100 PASJONSGUDSTJENESTE
Prest Kjersti Østland Midttun, kantor Stein Skøyeneie, medlemmer fra Sagene
Vocalis, konfirmanter deltar. Offer: Åpen kirke
1. påskedag 31. mars kl 11 PÅSKEDAGSMESSE
Prost Ingar Seierstad, Diakon Gunnel Johansson Rø, Malene Flataker, trompet,
medlemmer fra Sagene Vocalis, Kantor Stein Skøyeneie. Nattverd. Kirkekaffe.
Offer: NMS, misjonsprosjektet
2. påskedag 1. april kl 1130 PÅSKEGUDSTJENESTE
på Sagenehjemmet. Prost Ingar Seierstad, Diakon Gunnel Johansson Rø,
Aktivitør Kjersti Haug, Kantor Stein Skøyeneie
1. søndag etter påske 7. april kl 1100 GUDSTJENESTE
Barnas Superkor, prest Kjersti Østland Midttun, kantor Stein Skøyeneie og Anders
Fjeld Meyer. Nattverd, dåp og kirkekaffe. Menighetens årsmøte i etterkant. Offer:
Åpen Kirke
Barnas lørdagskatedral
& Tårnagenthelg
Lørdag 13. april klokka 10 – 14:
Mange har sett tårnagentene på NRK, der de lager en hemmelig klubb for å redde
jula. I Sagene kirke skal vi denne lørdagen klatre i kirketårnet og løse spennende
oppgaver, og på søndagsgudstjenesten skal barna være med å hjelpe til. Tårnagentdagen er en del av tårnagenthelg for 1-3.klassingene som får en gave fra kirken under gudstjenesten.
Orgelmusikk
Orgelkonsert hver
tirsdag kl. 13.00.
Kantor Stein Skøyeneie spiller på
det historiske Hollenbach orgelet
fra 1896.
Konserten kan kombineres med
den påfølgende tidebønn.
Årsmøte
Sagene menighet avholder sitt årsmøte etter klokka 11-gudstjeneste og kirkekaffe
søndag 7. april. Årsmelding vil være tilgjengelig i kirken og på www.sagenekirke.
no fra 24. april.
Supersøndag
Søndag 7. april, kl. 17-20 Supersøndag for 10-13-åringer i Sagene kirke:
Det blir film, leker og snop med fokus på påsken.
Kirkevalg 2013
Det er valg for både Sagene og Iladalen menighetsråd høsten 2013. Halvparten
av rådet skal velges. Frist for å nominere kandidater til valgkomiteen er 15. april.
Send epost til [email protected]
Gudstjenester
i påsken i Ila kirke
Palmesøndag 24. mars kl 11 i Sagene kirke. Se Sagene
Skjærtorsdag 28. mars kl. 18.30 ORGELKONSERT
kantor Anders Fjeld Meyer spiller
kl 19.00 KVELDSGUDSTJENESTE i Ila kirke. Felleskapsmåltid i menighetsalen. Prest Knut Rygh, diakon Gunnel Johansson Rø og kantor Anders Fjeld
Meyer. Nattverd.
Langfredag 29. mars kl 11.00 PASJONSGUDSTJENESTE
Lesning av lidelseshistorien. Prest Knut Rygh, kantor Anders Fjeld Meyer,
tekstleser Torhild Grønstad.
1. påskedag 31. mars kl 11.00 1. PÅSKEDAGSGUDSTJENESTE
Kantor Anders Fjeld Meyer, prest Knut Rygh, nattverd, kirkekaffe.
Offer: Blå Kors
2. påskedag 1. april kl 11.30 PÅSKEGUDSTJENESTE
på Sagenehjemmet. Se Sagene
1. søndag etter påske 7. april kl 19.00 KVELDSMESSE
Prest Knut Rygh,kantor Anders Fjeld Meyer, koret Adoramus, nattverd.
Offer: Sandomstiftelsen
Hver tirsdag, torsdag, lørdag og søndag fra 12–20 setter Sagene kirke dørene
på vidt gap for alle som
•
•
•
•
•
søker et rolig sted
har behov for noen å snakke med, prest/diakon tilstede tors. 16-17
vil be en bønn
vil tenne et lys
vil sitte i stillhet
Alle er velkommen uansett motivasjon eller forhold til tro og tvil.
Kirkevert
Vil du bli vert i Åpen kirke?
Kan du være en tålmodig og tydelig vert for et stille kirkerom?
Vil du være med på å gjøre kirken tilgjengelig i lokalsamfunnet?
Da trenger Sagene kirke deg som frivillig!
Vi søker deg som
• Tror at Gud kan møte mennesker i alle livssituasjoner,
også gjennom stillhet og bønn
• kan møte andre menneskers åndelige og eksistensielle spørsmål med
åpenhet
• viser medmenneskelighet og omsorg for mennesker
i ulike livssituasjoner
• er interessert i læring og utvikling
• Hvordan bli med?
Ta kontakt med Sagene og Iladalen menighetskontor: 23 62 92 90
eller send en mail til: [email protected]
Du kan også ta kontakt med en kirkevert i kirka.
Lysvesper
Torsdag 4. april. Kl. 19: Lysvesper Tord Gustavsen, piano. Poetisk refleksjon
ved Emil Skartveit. Tid til lystenning, stille bønn og refleksjon m.m. Nattverd.
Søndag 7. april er det stille dag i Ila kirke. Vi starter med tidebønn kl. 15,
og er i stillhet og ettertanke sammen. Stillheten avsluttes med suppe kl.
18, og kveldsmesse kl. 19. Alle som vil velkommen til en smak av retreat i
storbyen.
Gudstjenester hver søndag:
Kveldsmesse er det første søndag i måneden, kl. 19.00. Gudstjenesten gir rom
for stillhet, lystenning og meditasjon. Koret Adoramus synger fast på kveldsmessene.
Gudstjeneste med barnesang er en søndag i måneden kl. 11.00, neste blir 21.
april. Denne gudstjenesten er spesielt lagt tilrette for barnefamilier, og vi synger
sanger fra barnesangen.
Høymesse: De andre søndagene er det gudstjenester kl. 11.00, søndagskolerommet og gymsalen i kjelleren er åpent under gudstjenesten. I etterkant av
gudstjenestene serveres kaffe/te/saft i menighetsalen, og gymsalen er åpen for
løping og ballspill.
For voksne på hverdager:
Årsmøte
Iladalen menighet avholder sitt årsmøte etter klokka 11-gudstjeneste og
kirkekaffe søndag 25. mai.
Åpen kirke på Sagene
Stille dag
Se hjemmesiden for oppdatert informasjon om kirkens arrangementer.
Hyggetreff annenhver onsdag kl. 12 – 14: Sang, prat, kaffe og vafler/mat
i menighetssalen. Et treffsted for de mer modne. Kontaktperson: Margit
Knudsen, tlf: 22377011.
”O, jul med din glede!”: Felleskaps- og arbeidsgruppe for julemessa.
Neste samling 27. april. Kontaktperson: Margrethe Os, tlf: 95 92 40 14
Kor: Adoramus er et gospel-kor for deg som er ung voksen (ca 19 - 35 år),
øver hver torsdag og synger fast på kveldsmessen.
Tilbud til barn
og unge
i Iladalen og
Sagene
menigheter
Barnas Lørdagskatedral: Ca. en lørdag i måneden er barna spesielt invitert til Sagene
kirke, til Barnas Lørdagskatedral. Neste gang: 13. april, kl 12-14.
Trilletreff med babysang for de under 1 år hver torsdag, annenhver gang i Sagene og
Iladalen klokka 11.00-13.00. Partallsuker i Ila kirke (4. april), oddetallsuker i Sagene
kirke (11. april). Enkel servering. Ingen påmelding, det er bare å møte opp.
Barnesang, 1-5 år, for barn i førskolealder, annenhver onsdag (oddetallsuker) i Ila kirke,
dørene åpner kl. 16.15 – 18.00 . En samling sammen med foreldre eller annen voksenperson, pølse og saft/kaffe kl. 16.45, sang 17.15 der vi synger ulike bevegelsessanger,
som synges bl.a. på barnesanggudstjenesten I Ila kirke. Pause med løping og ballspill i
kirkens gymsal, og avslutning i kirkerommet. Neste gang 10. april. Ingen påmelding, det
er bare å møte opp.
B
Barnas
S
Superkor:
k
6-12 år.
å 1.- 6. klasse.
kl
annenhver
h onsdag
d ((oddetallsuker)
dd ll k ) kl.
kl 16.45,.
En times samling der vi synger ulike sanger, piano m.m. Starter med pølse, saft m.m. Foregår
samtidig med barnesangen for barn fra 1-5 år. Superkor 2, de eldste øver fra kl. 18-18.30.
Kontaktperson: Superkorleder kantor Anders, tlf: 99464657.
Klubben: 10-13 år. Klubben arrangerer events med jevne mellomrom med ulike flotte aktiviteter. Nå i vår skjer det med Supersøndag 7. april (påske-tema) kl. 17-20 i Sagene kirke med film,
snop og leker og Superfredag 31. mai kl. 17:30-20:30 i Ila kirke som blir en forberedelse til
Festidalen med masse gøy. Kontaktperson er klubbleder Anders: tlf 99045646.
For mer informasjon kontakt menighetskontoret, 23629290 eller se:
http://oslo.kirken.no/iladalen
Begravelser og bryllup:
Lag og foreninger
Kirken kan brukes både til bryllup, begravelser eller i forbindelse med
dåp i Ila kirke. Det er da mulig å leie menighetsalen vegg i vegg med
kirkerommet i etterkant av seremonien.
kan også leie menighets-salen. Det er plass til ca. 100 mennesker.
For mer informasjon kontakt menighetskontoret, 23629290 eller se:
http://oslo.kirken.no/iladalen