Huvudlöss (106 kB, pdf)

Comments

Transcription

Huvudlöss (106 kB, pdf)
Huvudlöss
Vad kan man göra själv?

Kamma igenom håret systematiskt och noggrant med hjälp av luskam. Stryk av
kammen mot ett vitt papper för att se lössen bättre.

Lusen kan bli två till tre millimeter lång.
Huvudlusen lever av blod
Huvudlusen finns bara i hår och hårbotten. Den lever av människans blod, inte av smuts. Man
får därför inte löss av att man städat för dåligt eller tvättat sig för lite. Det är oklart om lössen
sprider virus eller bakterier.
Lusen sprids genom huvudkontakt
Huvudlöss kan inte flyga eller hoppa utan förflyttar sig genom att med hjälp av klorna klättra
på hårstråna. Vanligtvis sprids huvudlöss genom kontakt huvud mot huvud. Risken för
spridning via kammar, mössor, kläder, sängkläder och föremål är relativt liten då löss som
kommer utanför håret inte kan förflytta sig och dessutom snabbt torkar ut.
Hur spårar man lössen?
Oftast kliar det mycket i hårbotten om man har löss, men en del personer kan ha löss utan att
ha klåda.
Man kan upptäcka löss eller lusägg i hår eller hårbotten genom att kamma igenom håret över
ett vitt papper. Det är mest effektivt att använda en ljus finkam med korta och täta piggar. Om
man kammar håret med lite balsam håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka.
Kamning ska ske noggrant och systematiskt från hårbotten längs hela hårstråt. Speciella
luskammar finns att köpa på apotek. Om det finns löss i håret fastnar de i kammen som stryks
av på vitt papper efter varje kamtag. Lössen går oftast att se med blotta ögat, men de kan vara
väldigt små och svåra att upptäcka. Huvudlöss är två till tre millimeter långa, genomskinliga
och färgen varierar från grå, brun, svart till röd beroende på när de sugit blod. För att vara
säker på att man har huvudlöss måste man ha sett levande löss.
Man kan också leta efter lusägg i håret. Äggen kittas fast på hårstrået nära hårbotten. De som
innehåller den blivande lusen är mörka. De tomma äggen är ljusa, ofta gulvita, ovala och
ungefär en millimeter långa och följer med hårstråets utväxt. Lusäggen är ofta lättare att
upptäcka än själva lössen. Även om man hittar lusägg på hårstrån är det inget säkert tecken på
att man har en pågående lussmitta eftersom äggen kan vara kläckta och tomma.
Vad kan man göra själv?
Eftersom lössen verkar vara mest aktiva på sommaren finns stor risk att smittas i samband
med olika sommaraktiviteter. Efter skolans terminstart finns sedan förutsättningar för
spridning och epidemierna tar fart. Bästa sättet att förhindra utbrott är att alla finkammar sina
barn och behandlar eventuella löss innan skolorna börjar efter längre lov. Luskam är ett bra
redskap för att hitta löss, för smittspårning, för att kontrollera behandlingseffekten och för att
skada löss och ägg.
Även om det är viktigt att kamma igenom håret noga och regelbundet om man har löss räcker
det sällan som enda behandling. Det bästa sättet att bli av med huvudlöss är att kombinera
luskamning med någon form av behandlingsmedel.
Huvudlöss har blivit mer svårbehandlade. Det beror på att de kan ha blivit motståndskraftiga,
resistenta, mot tidigare rekommenderade läkemedel.. Därför bör man i första hand använda de
nya anvisade medlen, de kallas medicintekniska produkter. Behandling av huvudlöss i
förebyggande syfte rekommenderas inte då effekten är mycket osäker och risken för resistens
ökar.
Alla som har löss i en familj eller i en grupp bör behandlas samtidigt för att minska risken för
ny smitta. Men det är bara om man har sett levande löss som man ska behandlas med något
medel.
Pröva först med oljor
I första hand ska man pröva medel som innehåller dimetikon som är en silikonolja. Dessa
klassas som medicinstekniska produkter och verkar sannolikt genom att antingen kväva
lössen eller genom att förhindra att de gör sig av med den vätska som bildas när lössen sugit
blod. Produkterna masseras in i hår och hårbotten och får verka anvisad tid innan de sköljs ur.
Följ anvisningarna på förpackningen.
De medicintekniska produkterna ska vara CE-märkta. Man kan fråga på apotek om man är
osäker på vilket medel man ska välja.
Receptfria läkemedel
Om medicintekniska produkter inte hjälper kan man behandla lössen med receptfria
läkemedel som innehåller bensylbensoat och disulfiram. Medlet ska sitta kvar i håret under 24
timmar. Behandlingen upprepas efter en vecka.
Det är mycket viktigt att man följer bruksanvisningen noga. Så här går behandlingen till:




Man behandlar håret en första omgång. Sedan avvaktar man en dag för att se om alla
löss dött av behandlingen, eftersom det tar ett tag innan medlet verkat. Upptäcker man
levande löss efter en dag ska man göra om behandlingen.
Man ska kamma igenom håret varje dag med luskam.
Behandlingen upprepas efter en vecka. De ägg som eventuellt överlevt har då hunnit
kläckas, och en ny behandling tar död på de nykläckta lössen.
Man ska sedan fortsätta kamma igenom håret noggrant med finkam var tredje dag i två
veckor.
Det kan vara bra att veta att det kan fortsätta att klia några dagar efter det att man har avslutat
behandlingen.
Kamningen – en viktig kontroll
För att vara säker på att lössen verkligen försvunnit är det viktigt att man fortsätter att kamma
håret var tredje dag i två veckor efter sista behandlingen med medicintekniska medel eller
läkemedel. Det är viktigt att personer i den närmaste omgivningen undersöker sig under lika
lång tid, varje dag.
Om man skulle hitta levande löss beror det oftast på att man inte följt bruksanvisningen
tillräckligt noga. Man kan också ha blivit smittad igen. Om man har använt ett läkemedel kan
det ibland bero på att lössen är resistenta mot läkemedlet.
Ibland upptäcker man vita lusäggsskal i håret långt efter behandlingen. De kan sitta så hårt att
de försvinner först när man klipper sig.
Man bör välja en luskam som är CE-märkt. Man kan fråga på apotek om man är osäker.
Våtkamning – en behandling i sig
Man kan försöka att bli av med lössen utan att använda kemikalier genom noggrann kamning
av blött och balsambehandlat hår. Men effekten är sämre än med medicintekniska produkter
eller läkemedel.
Man måste kamma regelbundet och mycket noga under cirka två veckor. Till exempel kan
man kamma fyra gånger med tre dagars mellanrum mellan varje kamning. Man börjar med att
kamma det blöta håret med en vanlig kam för att reda ut eventuella tovor och trassel. Sedan
använder man balsam för att göra håret mer lättkammat. Efter det kammar man igenom hela
håret, bit för bit med en kam med korta täta piggar.
En grundlig våtkamning tar minst 20-30 minuter. Det kan ta ännu längre tid om håret är långt.
Varje gång man hittar en lus ska kammen sköljas av. Man ska kamma igenom hela håret
minst två gånger vid varje kamningstillfälle och sedan skölja ur det.
Många kan behöva undersöka sig samtidigt
För att hindra att löss sprids gång på gång i en grupp av människor är det viktigt att
exempelvis familjen, förskolegruppen eller skolklassen undersöker sig samtidigt. Då är det
lättare att i ett slag bli av med lössen. Förutsättningen är att personal och övriga föräldrar på
förskola eller skola blir informerade så att alla kan undersöka sina barn. De som har löss ska
behandlas samtidigt. Efter behandlingen kan barnet gå till förskola eller skola.
Ett effektivt sätt att förhindra spridning av löss i barngrupper och skolklasser är också att alla
kontrollerar sina barns hår före terminsstart.
Om lössen inte försvinner
Om man efter olika behandlingar fortfarande hittar levande löss kan man kontakta
barnavårdscentralen, skolsköterskan eller vårdcentralen. Man får då hjälp med hur man kan gå
vidare.
Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få råd.