Ne.se - Enskilda Gymnasiet

Transcription

Ne.se - Enskilda Gymnasiet
Projektarbete 100p
Projektarbete 100p
Informationssökning
&
Faktainsamling
Projektarbete 100p
När du ska hitta och samla fakta inom en särskild fråga är det
Viktigt att du:
• formulerar och begränsar ditt ämne
• funderar över vilka källor som kan innehålla information om
din fråga/ämne
• tänker ut bra sökbegrepp kring ditt ämne
Projektarbete 100p
Att söka information
•Vilken sorts information behöver jag?
• Vilka källor och hjälpmedel finns?
• Var hittar jag det jag behöver?:
På bibliotek – I databaser – På Internet?
•Vad behöver jag hjälp med?
Projektarbete 100p
Vilka källor finns?
Böcker
Uppslagsverk
Tidningar, artiklar
Tryckta källor
Webbsidor
Tidningar, artiklar
Bloggar, filmer, forum
Elektroniska källor
Kunniga personer
- Intervjupersoner
Muntliga källor
Projektarbete 100p
Bredda din informationssökning
Böcker
Uppslagsverk
Tidningar, artiklar
Webbsidor
Artikeldatabaser
Intervjupersoner
Använd många olika källor
och hjälpmedel
Projektarbete 100p
Tänk Källkritiskt!
Värdera informationen!
Böcker
Uppslagsverk
Tidningar, artiklar
Webbsidor
Artikeldatabaser
Intervjupersoner
Jämför resultat och fakta från
olika källor!
Projektarbete 100p
Källförteckning?
- Du måste redovisa alla dina källor!
Böcker
Uppslagsverk
Tidningar, artiklar
Webbsidor
Artikeldatabaser
Intervjupersoner
Anteckna noga dina källor under
arbetets gång
Projektarbete 100p
Planera din informationssökning
• Tänk ut bra sökord inom ditt ämne
• Börja sökningen i Ne.se eller uppslagsverk i biblioteket
- överblick över ämnet och tips på bra sökord
• Vilken litteratur finns inom ditt ämne?
– sök i bibliotekskataloger
- Ta hjälp av biblioteket
• Använd bibliotekets länktips: Projektarbete
• Sist: sök i Google eller annan sökmotor
Projektarbete 100p
Tänk ut bra sökord
- utifrån ditt ämne och din frågeställning / dina frågor
ämnesord
Namn
personer
facktermer
synonymer
organisationer
forskare
Projektarbete 100p
Hur hittar man bra sökord
- utifrån ditt ämne och din frågeställning / dina frågor
• Uppslagsverk - Ne.se / Wikipedia
• Bibliotekskataloger (ämnesord)
• Läroböcker
• Tidningsartiklar
• Lättillgänglig kortfattad information
• En snabb överblick över ditt ämne!
Projektarbete 100p
Var hitta fakta och information på internet?
The Internet is not a newspaper
Uploaded by mfophotos
Projektarbete 100p
Bibliotekets länklista
www.enskildagymnasiet.se/
Enskilda gymnasiet – Biblioteket – Projektarbetet –
Bibliotekets länkar
Projektarbete 100p
Skolans nyhetsdatabaser
Presstext
www.presstext.se
Artikelsök
www.btj.se/asok
Mediearkivet (Retriever Research)
www.retriever-info.com/
Politiken.se
www.politiken.se
Projektarbete 100p
Webbaserade uppslagsverk
Ne.se
www.ne.se
Landguiden
www.landguiden.se/
Alex författarlexikon
www.alex.se
Projektarbete 100p
Ne.se
www.ne.se
•NE SKOLA
•Reportage
• Fråga en expert
• Engelska ordbok
•Tabeller / statistik
• Datumsök
•Med mera…
Projektarbete 100p
Var hitta böcker, uppsatser och tidskrifter?
Craning for a book
Uploaded by gaspi *yg
Projektarbete 100p
Böcker
Sök i Bibliotekskataloger
Enskilda gymnasiets bibliotek
Bibliotekskatalog
-Kom till biblioteket
Projektarbete 100p
Böcker
Sök i Bibliotekskataloger
Stockholms Stadbibliotek
www.biblioteket.stockholm.se/
Alla folkbibliotek Stockholm
Libris webbsök
http://libris.kb.se/
Universitetsbibliotek, högskolebibliotek,
forskningsbibliotek, KB
Bibliotek.se
www.bibliotek.se
Sveriges alla folkbibliotek
Projektarbete 100p
Uppsatser och examensarbeten
Uppsök
Universitet och högskolor
Libris databas
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
Uppsatser.se
www.uppsatser.se
Projektarbete 100p
Användbara Länksamlingar & Söktjänster
Länkskafferiet - Skolverket
- Enklare länkar för skolelever
-Mycket på svenska
Bibliotekets Webbsida
-Projektarbete – Länkar
- Söktjänster
Projektarbete 100p
Var hitta vetenskaplig information och
forskning på webben?
• Libris & Uppsök
•Universitet & högskolors webbplatser
•Bibliotekskataloger
•Avhandlingar & uppsatser
•Forskare
•Databaser
•Länktips
Projektarbete 100p
Vetenskaplig information
Forskning.se
www.forskning.se
-Faktasidor och aktuell forskning
- Naturvetenskap, Medicin, Miljö, Samhälle
Forskning & Framsteg
http://fof.se/
-Artikelarkiv / Register
Läkartidningen
http://www.lakartidningen.se/
- Fritt artikelarkiv 1990-2010
Projektarbete 100p
Vetenskaplig information
Karolinska Institutet – Forskning
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=135&l=sv
-Aktuell forskning, avhandlingar, databaser
-KI Bibliotek: sök böcker, artiklar, forskning, tidskrifter
PubMed – Medicinsk databas:
-Artiklar inom Medicin, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvård
-Limits: ”Links to free full text” – gratisartiklar
http://kib.ki.se/
Projektarbete 100p
Vetenskaplig information
KTH – Kungliga tekniska högskolan
www.kth.se/
Bibliotek – vetenskapliga publikationer / Avhandlingar
Forskningsdatabas
http://researchprojects.kth.se/
Stockholms Universitet
www.su.se/
Forskning - Forskningsområden / Forskningscentra
- Naturvetenskapliga fakulteten
Forskning – Publikationer - Avhandlingar & uppsatser
Bibliotek – Databaser - Länktips
Projektarbete 100p
Vetenskapliga artiklar på Internet
DIVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet
www.diva-portal.org/
- Arkiv över publikationer från Svenska Högskolor & Universitet
Google Scholar
http://scholar.google.se
http://scholar.google.com/
Projektarbete 100p
Fria nyhetssidor på webben
IPS - Inter Press Service - Globala nyheter
www.ips.org/
Eniro Nyhetssök
http://www.eniro.se/nyhetssok/
Projektarbete 100p
Fria nyhetssidor på webben
Google News – Sverige
http://news.google.se/
Google News – Världen
http://news.google.com/
Google Archive
http://news.google.com/archivesearch
Projektarbete 100p
Fler vägar till information?
• Du kan också få fram mycket information genom
telefonsamtal och intervjuer
• Ta kontakt med myndigheter,
företag, högskolor, andra lärare ...
Projektarbete 100p
Hur hittar man
- Telefonnummer, adresser, kartor?
www.eniro.se/
www.hitta.se
Projektarbete 100p
Söktekniker i
Begränsa din sökning
Får du för många träffar? Då kan du begränsa din sökning på olika sätt:
• Välj språk: svenska
• Använd smala/specifika sökord (angorakatter istället för katter)
• Använd fler sökord: angorakatter mat motion
• Frassökning: - När du söker på Namn och begrepp
”Fidel Castro" "Så fungerar mammografi"
• Använd minustecken – för att utesluta ord:
husdjur -hundar
Projektarbete 100p
Söktekniker i
Utvidga din sökning
Får du för få träffar? Då kan du utvidga din sökning på olika sätt:
• Sök på fler språk än svenska
• Försök byta ut ditt sökord mot en bredare term eller ett vanligare ord
• Använd färre sökord
Projektarbete 100p
Söktekniker i
Specificera sökningen med AND OR NOT
AND = mellanslag eller + (plustecken)
husdjur +hundar +katter
Träffarna ska innehålla alla tre orden
OR: träffarna måste innehålla något eller båda av orden
NOT = (minustecken)
husdjur –hundar
Träffarna ska inte innehålla ordet hundar
Projektarbete 100p
Söktekniker i
•Domänsökning
Söka inom en viss webbplats (domän):
Projektarbete site:www.skolverket.se
• Frassökning: Mycket användbart!
- När du söker på Namn och begrepp
”Vad är malignt melanom?" "Så fungerar mammografi"
Projektarbete 100p
Söktekniker i
•Sök på synonymer (~)
- Sök efter ord med samma betydelse / relaterande ord
- Fungerar bäst med engelska ord
~Astrology
~atom bomb
• Lämna ord öppna med *
-När du är osäker på hur ett ord stavas
- När ett ord kan skrivas på flera sätt
organi* (organizations/organisations/organisationer)
•Definiera ord och begrepp med Google (Define:)
- Hitta vad olika begrepp betyder
define:GPS
define:nuclear weapon
Använder du Wikipedia?
Använder du Wikipedia?
Tänk på att:
• ”Vem som helst” kan lägga ut texter på Wikipedia
• Wikipedias artiklar är skrivna av både amatörer och experter
• Jämför alla fakta och all information du hittar på
Wikipedia med andra källor
- tex med Ne.se och uppslagsverk
• Granska all information kritiskt
När du samlar in fakta och material
från webben:
Tänk Källkritiskt!
Lita inte på
allt du ser och hör
på webben!
Var kritisk!
Vem som helst kan lägga ut
webbsidor på Internet!
Var kritisk!