Lägenhetsbrand Guldbrandsgatan 120107

Comments

Transcription

Lägenhetsbrand Guldbrandsgatan 120107
SÖDRA ÄLVSBORGS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Område Skydd och Samhälle
Rapport
UNDERSÖKNING AV OLYCKOR OCH RÄDDNINGSINSATSER
Händelse: Lägenhetsbrand med livräddning på Guldbrandgatan i Borås
Larmnummer: Anges ej.
Datum: 2012-01-07
Diarienummer:12/1047
Utredare: Lars-Erik Sandin
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser
mot bakgrund av Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, §10. Syftet är att
klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen. Detta skall användas för
utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte
att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ingår
kommunerna Borås, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo, Bollebygd och Mark.
ADRESS
SÄRF
Olovsholmsgatan 12
506 34 BORÅS
TELEFON
TELEFAX
E-POST
HEMSIDA
033-17 29 00
033-17 29 25
[email protected]
www.serf.se
Utredningens Syfte: Påvisa risker vid sängrökning där fungerande brandvarnare
saknas samt insatsens genomförande.
Typ av utredningsmodell: Ingen utredningsmetod har valts, endast
faktasammanställning kring händelserna redovisas.
Delgivning:
Rapporten läggs ut på www.serf.se samt SÄRF:s intranät
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Händelseförlopp: Se bilagor 1.
O Objekt: Flerbostadshus i betongkonstruktion, 3 våningar högt.
S Skada: Brand i lägenhet.
H Hot: En person befaras finnas kvar i lägenheten.
B Beslut: Livräddning med rökdykare.
I Insats: En rökdykargrupp
P Prognos: Insatsen beräknas ta en timma
Taktisk grundinriktning: Livräddning med efterföljande släckinsats och
restvärdesarbete.
Sammanfattning: Granne ringer 112 om brand i lägenhet där man tror en person
finns kvar.
Räddningstjänsten larmas kl. 18.39 och är framme vid brandplatsen 18.45.
Hyresvärd möter upp med nyckel till lägenhet, rökdykarinsats påbörjas omgående,
lägenheten är rökfylld, brand pågår.
Kl 18.50 Rökdykare hittar en person som tas ut, ambulans och brandpersonal
påbörjar HLR.
Kl 19.00 är branden släckt och Räddningstjänsten avslutas. Brandplatsen spärras av
för teknisk undersökning av polisen.
Direkta orsaker till olyckan/händelsen: Enligt polisens tekniska undersökning orsakas
branden av sängrökning.
Eventuella bakomliggande orsaker: Alkohol kan ha varit med i bilden.
Förslag till åtgärder: Alla lägenheter i hyresfastigheten har brandvarnare men i denna
lägenhet fanns ingen brandvarnare som larmade om pågående brand. Det finns
brandvarnare med 10-års batterilängd vilket minskar risken för att de inte ska fungera
då man glömmer byta batteri.
Bovärd kommer att utrusta trapphus med brandsläckare och rökdetektorer kommer
att sättas upp i trapphus och på vind. SÄRF genomför informationsträff med de
boende i fastigheten som är en bostadsrättsförening för att svara på frågor och ge
säkerhetsråd.
Frida Niméus
Områdeschef Skydd och Samhälle, SÄRF
Bilaga 1
2012-01-07 Lägenhetsbrand på Guldbrandsgatan i Borås där en person
omkommer.
Olycksorsaker: Lägenhetsbrand som orsakats av sängrökning enligt
polisens tekniska undersökning.
Grannar såg
rök utanför
fönstret och
ringde 112
Bilden tagen utanför lägenheten där branden var och en person befann sig i.
Personen hittades av rökdykare och togs ut omgående för påbörjande av hjärtlungräddning. Ventilering med motordriven fläkt pågår för att tömma lägenheten på
rök.
Olycksförloppet och Insatsens genomförande:
Boende i lägenhet ovanför den brandutsatta lägenheten känner röklukt, börjar
undersöka varifrån det kommer, kontrollerar tv, känner röklukt i sovrum öppnar
fönster och då kommer rök in i lägenheten och man ser rök passera utanför fönstret
och förstår att röken kommer från lägenheten inunder.
Man ringer 112 och beger sig ner till lägenheten där branden är. Bankar hårt på
dörren men får inget svar eller någon som kommer ut därifrån.
Varnar grannar om vad som hänt och möter brandkåren.
18.45 Utryckningsbilarna framme.
Lägesrapport: Det kommer ut rök från fönster i lägenheten, mycket lite rök i
trapphuset, bovärd möter med nyckel till lägenheten.
Man vet ännu inte om det finns någon kvar i lägenheten.
Rökdykning påbörjas omgående efter framkomst.
Rökdykarna får sparka upp innerdörren till lägenheten då den är låst. Hallen är
rökfylld, här finns mycket skräp, man fortsätter inåt och kontrollerar vardagsrum och
kök där man öppnar ett fönster. Man får uppfattningen att det är frågan om en
torrkokning. Motordriven fläkt har startats som nu ventilerar ut rök i trapphus via
fönster och lägenhet via köksfönster.
Dörren till sovrummet är stängd, den är svår att öppna, när man puttat upp den möts
man av tät rök, pågående brand och en livlös person liggande precis innanför dörren
.
18.49 Lägesrapport: Brand i lägenhet, rökdykning påbörjad.
18.50 Rökdykare bär ut den person som hittats lägenheten till väntande
ambulanspersonal och brandmän.
Rökdykarna återvänder till lägenheten för att avsluta släckningen.
Branden i sovrummet har ökat under tiden rökdykarna tagit ut personen, det finns
mycket skräp i brandrummet. Man släcker snart ner branden och ventilerar hela
lägenheten.
18.52 HLR pågår på den skadade, branden under kontroll. En brandman åker med i
ambulansen upp till AVC. På kvällen bedöms mannens skador som allvarliga men
inte livshotande
19.00 Branden släckt, man fortsätter ventilering av lägenhet.
Inspektion sker sedan med värmekamera.
Sovrummet brand-, rök- och vattenskadat, resten av lägenheten rökskadad.
19.07 Man ska gå igenom lägenheterna för att se om de är röksmittade.
Huset är en bostadsrättsförening och representant finns på plats.
Slutsats: Man är mycket nära att rädda livet på denna person då han avlider först
dagen efter branden. En fungerande brandvarnare hade i detta fall troligtvis fått
personen att vakna, påkallat grannars uppmärksamhet och möjliggjort en ännu
tidigare larmning vilket ökat chansen för överlevnad.

Similar documents