Lars W Karlsson har sadlat om och är kökschef på

Transcription

Lars W Karlsson har sadlat om och är kökschef på
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND
LÖRDAG 4 DECEMBER 2010
9
Nytta och nöje i förening
Lars W Karlsson har sadlat om och är kökschef på nätet
Efter en rad chefsbefattningar på olika företag blev
han arbetslös vid fyllda
55 år. Som egen företagare
har han provat sig fram med
olika projekt. Nu delar han
med sig av sina favoriträtter
på nätet, som kökschef.
– Som livsnjutare passar
jag på att dela med mig av
livets goda, avslöjar Åmålsbon Lars W Karlsson.
Med kännbara resultat från konjunktursvängningar, som Lars W
Karlsson varit involverad i, både
i början av 1990-talet och nu, den
senast passerade, har han fått kavla upp ärmarna ännu en gång.
◆ Porträttet
– Jag är värdelös på att baka. Men
att äta och laga mat är något jag alltid varit glad i. Arbetslöshet är inget jag vill veta av, så nu förenar jag
nöje med nytta och lägger ut mina
recept på nätet.
Ur moderns gömmor hittade
Lars W Karlsson en kokbok från
1975. Den kom till användning initialt.
Komponerar recepten själv
– Jag plockar och komponerar
själv. Vid det här laget har jag snart
2 000 recept på min matsajt. Jag
försöker undvika vardagsmat och
håller mig mest till de ”goare grejerna”.
Till godare grejer, lite exklusiva- – Som livsnjutare bestämde jag mig för att förena nöje med nytta, berättar Åmålsbon Lars W Karlsson. Nu delar jag med mig av mina recept på nätet.
FOTO: EIVOR NYLUND
re mat, menar han, att det är förnämligt med vin- och drinktips till
– Där fick jag lära mig en mycket produktionschef på Indigo cars bil- i maj året efter sattes bolaget, trots
Han gick tillbaka till sin tidigare
maten. Recept på egenproducerad
arbetsgivare och fick arbete på Vol- viktig sak som jag har haft nytta av. tillverkning, men hann hoppa av tappra insatser, i konkurs.
glass tillhör också det festliga.
Under ett år försökte Lars W
Sedan starten i mars 2009 har vo Flygmotors försäljningsavdel- Hur självklart det än kan låta så är innan allt gick åt skogen.
Istället fick han uppdrag att ut- Karlsson sig på att marknadsföra
han räknat ungefär 10 000 – 12 000 ning. Uppgiften blev då att sälja mottot det, att ska du göra karriär
legotillverkning åt andra civila så får du själv se till att
värdera uppfinningar golfklubbar med speciella erbjubesökare i månaden.
åt en organisation i danden och paketlösningar för att
– Jag ägnar många timmar varje motortillverkare. Hela världen blev det blir så.
– Under några
Från januari 1985,
Uddevalla.
locka greenfee-gäster.
dag åt att skriva in, förnya och kom- hans arbetsfält.
månader var jag
När Volvo Aero fick ett stort och drygt fem år fram– Under den perioplettera recepten.
produktionschef den träffade jag en Konceptet inte moget
kontrakt med euro- åt, pendlade Lars W
Det är förstås vikKarlsson
från
Troll– Men konceptet var inte tiden
peiska
rymdsällskanorrländsk uppfinnatigt att sajten är
på Indigo cars
– Jag är värdelös
pet, vars fokus låg på hättan till arbetet som
re som hade en idé om moget och jag fick lägga ner det
fräscht uppdukad.
på att baka. Men rymdraketen Ariane, marknadschef på Sem biltillverkning,
ett speciellt snöfor- projektet. Nu delar jag i stället
Men, med kalorierna
men hann hoppa don. Jag tände till med mig av mitt andra riktigt
att äta och laga fick Lars W Karlsson, AB i Åmål.
på nätet kan han väl
inte bli speciellt fet i
mat är något jag bland annat, admi- – Dåvarande vd:n av innan allt gick och vi utvecklade en stora intresse, matlagning. Att vanistrativt ansvar för hade planer på att
snowcross. I första ra kökschef på nätet är ju inte
vare sig mage eller
alltid varit glad i. huvuduppdragsgiva- bygga en fabrik i USA. åt skogen.
hand var den tänkt heller så dumt. Men det gäller att ha
plånbok, eller?
ren i Frankrike. Han Jag blev projektansvasom ett nöjesfordon en ekonomisk muskel, att vara ut– Naturligtvis väntar jag på att intäkter av annonsörer hade också ansvar för försäljning av rig och åkte runt i USA för att hitta som kunde vara intressant för hållig, för att få tillvaron att snurra
en lämplig etableringsort. Alla för- upplevelseindustrin. Hösten 2000, runt.
ska gynna det ekonomiska framöver. rymdteknik.
utsättningar föll på plats, men av när vi skulle lansera snowcrossen,
Jag försöker hitta personer som kan
EIVOR NYLUND
olika anledningar blev resultatet ett föll ingen snö under hela vintern.
sälja annonser åt mig, det är ju en Klippkort till Paris
0532-123 95
[email protected]
annat
än
det
som
var
planerat
från
–
Ett
tag
hade
jag
klippkort
på
Externa
fi
nansiärer
drog
sig
ur
och
syssla i sig.
flyget till Paris. Dessutom åkte jag början. Det var lite tråkigt för egen
Har diger erfarenhet
och en programchef på företaget del, då jag hade sett fram emot en ◆ FAKTA Lars W Karlsson
Lars W Karlsson har en diger ar- runt om i världen och besökte flytt till USA, säger Lars W KarlsÅlder: Lars W Karlsson är född
våra golfbagar och ger oss ut
6 juni, 1950, i Trollhättan.
på resa i Europa. På vintrarna
son.
betslivserfarenhet bakom sig, in- rymdindustrin.
idkar jag utförsåkning med
Familj: Hustrun Ing-Marie
Lars W Karlsson berättar att han
nan han fann sin roll som kökschef
mina barn.” Favoritmat är,
Kjellebäck
Karlsson,
56,
är
Flera
karriärer
i
Åmål
hade många intressanta arbetsupppå nätet.
bland annat, ankbröst. ”Och så
personalchef på Sem AB.
I stället har han gjort olika karEfter gymnasiet arbetade han gifter under de år han arbetade för
har jag en förkärlek för suffléer.
I familjen finns fyra barn från
Jag har, till exempel, komponeriärer i Åmål. Bland annat har han
som inneförsäljare på Volvo Flyg- Volvo Aero.
bådas tidigare äktenskap.
rat en sufflé på brysselkålsmos
Fredrik, 35, bor i Göteborg och
– Men allt har sitt pris. Ofta var varit divisionschef på Sem AB och
motor (Volvo Aero i dag) i Trollhätsom serveras med skirat smör.
Andreas,
34,
bor
i
Jönköping.
jag
borta
14
dagar
i
stöten.
Jag
hade
vd
på
Bröderna
Lindqvists
Motortan. I mitten av 1970-talet sålde han
Den passar både som förrätt
Peter, 34, och Sara, 30, bor
och varmrätt.
reservdelar till fartygsdieselmoto- för lite tid för att umgås med barn fabrik.
båda i Åmål. Tillsammans har
och familjeliv. Märkligt nog beta– Mitt flängande hade tärt på
rer för företaget Bofors Nohab.
Övrigt: Sedan en tid tillbaka är
paret åtta barnbarn.
Lars W Karlsson också
– Vi hade kunder över hela värl- lade inte företaget heller någon bra äktenskapet och jag bestämde mig,
Intressen: ”Jag tycker om att
distriktschef för bemanningsvårda min fru och laga god mat
den och min förhoppning då var att lön, trots ansvarsfulla arbetsupp- 1990, att ensam flytta till Åmål.
företaget Seniorbolaget och har
till
henne
varje
dag.”
LivsnjutaVåren 1997 startade han eget
jag skulle få åka ut och resa i tjäns- gifter.
till uppgift att anställa pensionären Lars W älskar att resa,
rer inom olika yrkeskategorier,
1984 bestämde han sig för att gå konsultbolag.
ten. Men jobbet bestod mest i proFrankrike står högt i kurs.
eller med speciella kunskaper.
– Under några månader var jag
en företagsledarkurs.
blemlösning på hemmakontoret.
”Varje sommar packar vi ner

Similar documents