Studieområde 5

Transcription

Studieområde 5
Psykiatri 1, 100 poäng
Studieområde 5
Psykiatri
STUDIEOMRÅDE 5
1.

För att kunna identifiera och tidigt fånga upp bakomliggande problem, bakom de andra
symtom som patienten uppger kräver en lyhördhet hos personalen. Alltså att vara
uppmärksam på patienten, både på det hon säger och inte säger men också att vara direkt
lyhörd inför de önskemål hon framför.

Att visa respekt för den enskilda individen är lika viktigt inför en patient som för vem som
helst. Detta ingår i ett professionellt förhållningsätt och även om det ofta kräver utbildning
är det viktigt med personlig lämplighet. Respekt för personlig integritet, självbestämmande
och värdighet är avgörande för att skapa en trygg relation mellan vårdande personal och
patient.

Äkthet handlar om att vara just ärlig. Man håller en rak, klar och tydlig kommunikation men
inte utan en viss smidighet, att vara engagerad utan att vara för påträngande. Det är viktigt
att vara sig själv men samtidigt vara professionell.
"All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa och därför måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är a tt vilja
härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon."
- Sören Kirkegaard

Empati betyder att man har förmågan att känna med och förstå andra personers känslor, att
känna inlevelse.
Sympati handlar mer om att leva sig in i helt eller delvis med en annan människa, en sorts
samhörighet i de känslor man delar uppfattning om.
Empati leder till att man kan förutse patientens handlingar. En förutsättning för att känna
empati är att själv ha liknande erfarenheter som man kan relatera till. Med empatin kommer
sympatin, vilket är ett resultat av empatin. Sympati är att gå ett steg vidare. Sympati är en
önskan om att lindra lidande och kännetecknas av medkänsla och ett sätt att tänka, känsla
som kommuniceras till patienten.
Dock känner jag spontant att empati är nödvändig medan sympati är något man i mötet bör
vara något försiktig och vaksam med. För att vara professionell krävs ändå ett visst avstånd
för att på något sätt kunna hålla sig just professionell.

Överföring betyder att patienten mer eller mindre medvetet tillskriver terapeuten
egenskaper och åsikter som han eller hon inte har.
Motöverföring är såklart motsatsen; att terapeuten överför sina åsikter och egenskaper till
patienten. Oftast beror detta på att terapeuten har egna problem som inte är bearbetats.
Detta är något som man absolut måste undvika och genom ett professionellt förhållningssätt
och rätt utbildning upptäcks det och förebyggs.
Mimmi Racaj, 2014
[email protected]
1
Psykiatri 1, 100 poäng

Studieområde 5
Att komma nära men inte för nära. Man skapar en relation till sin patient och det är
avgörande för att uppnå bra kommunikation och förtroende. Det är viktigt att visa närhet
för att vinna förtroende men att inte bli emotionellt för mycket engagerad så man inte klarar
den distans som behövs för att hålla sig objektiv och professionell.
2.
Någon professionell erfarenhet har jag inte inom psykiatrin men jag har erfarenhet av jobb med
människor, både äldre med demenssjukdomar av olika grad och även jobb med människor med olika
utvecklingsstörningar. I grund och botten tror jag på en människosyn som ingår i ett profession ellt
förhållningssätt men visst förstår jag att vårdformerna kan variera i såväl uttryck som behandling.
Jag tror att just psykiska funktionsnedsättningar och behandling tillhör det inom vården som utsätts
för mest fördomar. Det är socialt och allmänt accepterat att ha en mamma som drabbas av cancer
men när någon har en son eller dotter som diagnostiserats med schizofreni blir saken plötsligt
känsligt på ett annat sätt. Nästan skambelagt i vissa fall.
Kanske har jag samma förutfattad uppfattning. Det är så lätta att tänka på de mest extrema fall en
som tex media fyllt oss med; han som körde in i en folkmassa i Gamla Stan med bil för ett tag sen för
att han upplevde att Gud tog över bilen eller han som gick lös med ett järnrör på en busshållplats för
att han trodde de han mejade ner va elaka troll och demoner. Kanske har filmen Gökboet bidragit
till ens uppfattning. Man bör ju inte glömma psykisk ohälsa är något om alla kan drabbas av, oavsett
vem man är, vilken social ställning man har och var i livet man än befinner sig.
Annars ser jag mig själv som en empatisk och lyhörd människa och tror att jag har den erfarenheten
som behövs, både professionellt och privat för att möta de som behöver mitt stöd.
Mimmi Racaj, 2014
[email protected]
2
Psykiatri 1, 100 poäng
Studieområde 5
3.
De frågor jag kan tänka mig dyker upp i mitt huvud är:


Hur möter jag en människa i kris, arga eller utåtagerande människor och är det viktigt att
hålla sin ståndpunkt och inte visa sig rädd?
Hur nära skall jag komma i min relation för att hålla en lagom distans för att vara
professionell och objektiv?
Vilka krav eller förväntningar kan man ställa på patienterna utan att vara för ihärdig.

Vilket stöd ges till personalgruppen för att prata av sig och stärkas tillsammans, tex spegling?

Ska man fråga; "Hur vill Du ha det?" eller skall man i vissa fall minimera valmöjligheterna
som vi gör för våra demenssjuka ofta?

Dessutom tillkommer ju alla frågor som tillhör yrkeskompetensen men man får ju förutsätta att
utbildningen täcker dom. Jag är inte rädd att fråga.
Nyttan med handledning är naturligtvis stor för att inte säga avgörande. Utbildningen är ju en
förutsättning och handledningen ett sätt att komma in i arbetet på plats av en professionell
utbildare eller av en erfaren personal som verkligen vet vad den pratar om, någon som rent av
känner vårdtagarna vid person och känner till deras personliga önskemål och behov.
Dessutom krävs handledningen i det jag beskrev ovan, som stöd för personalen i det löpande
arbetet. Många frågor dyker upp och är man jobbar nära människor som befinner sig i kris och so rg
så är det viktigt med stöd, att få prata av sig om de upplevelser man varit med om - precis som för
vilka närstående som helst. Vi är professionella men ändå bara människor. Vad har man för nytta av
personal som jobbar inom psykiatri och som sen drabbas av samma psykiska ohälsa?
Källor:
http://www.psykiatrinsodra.se/
http://www.ibisgbg.se/
http://www.sanomautbildning.se/
http://www.esh.se/
http://www.nyinsikt.se/
Mimmi Racaj, 2014
[email protected]
3