ROSA PARKS – MOD ATT INGRIPA

Transcription

ROSA PARKS – MOD ATT INGRIPA
ROSA PARKS – MOD ATT INGRIPA
LÄNGD: ÅLDER: BILAGOR: MÅL: 2 x 45min
Åk 7.-­‐9.
Rosa Parks – rollkort svenska/finska/engelska
Genom drama ska fördomar, rasism och ojämlikt medborgarskap besiktigas. Mod att reagera och ingripa utan våld ska läras. Ämnen: Historia (apartheid), Modersmål (drama), EN & FIN (muntlig språkkunskap)
______________________________________________________________________________ 1.
Vad har vi gemensamt – krets Sätt er på stolar i en ring. Alla borde komma på en sak, som är gemensam för alla klassens elever. (T.ex. vi går på åk 8, vi tycker om sommaren...) Om någon elev har en åsikt som inte passar någon, ska hon/han stiga upp och stå före den, som har hittat på saken, tills han/hon kan tänka sig en ny gemensam sak. 2.
Samlingen av bakgrundsinformation Läraren beskriver (på svenska, finska, eller engelska) den historiska miljön för lektionens dramaberättelse. ”Ännu på1950-­‐talet fanns det i bruk i USA ett rassegregationssystem och -­‐lag, som utbredde sig till nästan alla delar av livet. För vita och ”färgade”, som man dåförtiden sade, fanns separata skolor, kyrkor, bibliotek, restauranger, toaletter osv. Mörkhyades rättsskydd var praktiskt taget icke existerande. Rösträtten var möjlig att berövas genom att föra godtyckliga ”läskunnighetstester”, som var aktivt i bruk. De mörkhyade var tvungna att leva under ett ständigt hot av våld.
En av de här mörkhyade människorna hette Rosa Parks. Hon är sömmerska, född år 1913 och hon bor i Alabama, i Förenta staterna. Rosas farföräldrar var slavar. Rosa är fri från slaveri, men inte från rädsla och förtryck. Hon minns när hon var barn och låg i sängen och hon hörde hur medlemmarna av Ku Klux Klan rörde sig utanför och brände ner mörkhyades hus. Många av Rosas vänner har blivit misshandlade när de har gått på gatan. Rosa har aldrig haft jämlika möjligheter att utbilda eller utföra sig. ” Samla ihop all information ni har fått om Rosa Parks på tavlan och uppfinn sedan hennes karaktärsdrag, intressen och händelser i livet. 3.
Dramasituation Gör ”en buss” genom att ställa stolar sida vid sida och efter varandra som i en buss. Berätta situationen för eleverna: Det är den 1. december år 1955. Händelsen äger rum i Alabama, USA. Rosa Parks är på väg hem med bussen efter en tung arbetsdag. De färgade måste sitta bak i bussen, de vita sitter framme. Ge alla deltagarna ett rollkort (som bilaga på svenska, finska och engelska). Om ni jobbar på engelska är det bra att påpeka, att orden ”coloured” eller ”black” numera inte är korrekta att använda (i stället bör ”African American” användas), men i rollkorten finns de här uttrycken, därför att dramaspelet äger rum på 1950-­‐talet. OBS. Det finns två speciella roller: Rosa Parks och John Carson. Ge eleverna med de här rollerna deras egna anvisningar.
Rosa Parks (kan markeras t.ex. med en schal): •
•
•
Köp en biljett av bussföraren Sätt dig ner i bussens bakre del på de mörkhyades platser, därför att lagen säger så. Reagera såsom du tänker att Rosa skulle reagera. John Carson: • Stig på i bussen vid nästa hållplats efter Rosa Parks. • Köp en biljett av bussföraren. • Gå till Rosa Parks och kräv envist att hon ger dig sin plats. • Reagera såsom du tänker att din rollfigur skulle reagera. Andra elever kan ta sin plats i bussen enligt sin roll; mörkhyade bak, vita fram, bussföraren på sin plats och Rosa och John Carson väntar på bussen på hållplatsen. Om ni jobbar på engelska lektionen, bör de elever som har en resekompis fråga om varandras personaluppgifter för att hitta sin resekompis och stiger sedan tillsammans in i bussen. Annars behövs det inte gå igenom rollkorten, utan alla vet bara sin egen roll. Läraren bör råda alla att reagera i situationen som de tänker att sin rollperson skulle reagera. Det bör berättas att situationen går vidare så länge tills läraren avbryter den. Dramasituationen börjar. Bussen kör till hållplatsen, Rosa stiger på. Alla är i sina roller. Bussen kör vidare och på nästa hållplats stiger en vit man på, som heter John Carson, men det finns ingen sittplats för honom. Mannen närmar sig Rosa. ”Ge mig din plats”, säger John Carson befallande. Situationen får gå vidare och vi får se vad som kommer att hända (kanske stiger Rosa upp eller stannar på sin plats). På ett lämpligt ställe avbryter läraren dramat. 4.
Diskussion Att bära en roll kan väcka oväntade starka känslor. Be eleverna att skaka på sig: skaka bort rollen och återgå till sig själva. Diskutera situationen med frågor: • Tycker ni att situationen var trolig? Varför? Varför inte? • Varför reagerade ni som ni gjorde? Vad skulle ni ha velat göra? • Hurdana känslor väckte det att vara i bussen? Hur vad det för Rosa? Till slut berättar läraren vad som hände i värkligheten. Den rätta berättelsen: ”Mannen uppmanar Rosa att stiga upp, men Rosa tittar inte på mannen och beter sig som om hon inte alls hör honom. Hon har bestämt sig att inte stiga upp. Mannen ber igen att Rosa ska byta plats. Hon låtsas att hon ingenting hör. De andra vita människorna börjar ropa skällsord åt henne och hotar henne med polis. Rosa bryr sig inte om dem. Hon har beslutat sig att sitta, därför att hon har en jämlik rättighet till det som alla andra. Skällorna blir värre. Till sist stannar bussen och poliserna kommer och anhåller Rosa. Hon förs till fängelse. ” 5.
Gruppdiskussion Dela er i grupper. Läraren läser situationsmeddelandet: ”Bland de mörkhyade spreds nyheten om Rosa och hennes öde. Människorna är helt leda på med rassegregationen och de funderar på hur de kunde stöda Rosa Parks och sluta helt med rassegregationen. ” Fundera på situationen i grupp och hitta på minst 2 handlingsförslag för människorna i Alabama. Gå igenom gruppernas handlingsförslag. Till sist berättar läraren vad som hände i värkligheten: ”Människorna samlades i Martin Luther Kings kyrka för att överlägga om saken. Till sist beslutades det att börja en bussbojkott: alla mörkhyade människor gick eller använde gemensam bilskjuts på sina arbetsresor. Bojkotten var inte tänkt att ta länge, men slutligen tog den över ett år. Bojkotten nådde sitt mål: Förenta staternas högsta domstol konstaterade att rassegregationen i bussar var mot grundlagen och Alabamas delstat var tvungen att ändra lagen. Den här var en uppmuntrande vinst i de mörkhyades kamp för jämlikhet. 

Similar documents