LUTHERRESA

Transcription

LUTHERRESA
Var man må nu väl glädja sig: Här är
stor fröjd å färde, Ty nu är Gud oss
nådelig, Som voro döden värde. Han har
oss alla sagt det till, Att han
barmhärtig vara vill: Vad kan vårt hopp
förtränga?
LUTHERRESA
Jag under satan fången låg Och kunde
mig ej hjälpa, Den synd, som rådde i min
håg, I grund mig ville stjälpa. Min synd
mig till förtvivlan drev, Mitt samvets
dom orygglig blev, Och helvetet stod
öppet.
Men Gud av sin barmhärtighet Sin' ögon
till mig vände; Han såg i nåd min
uselhet Och hjälp av höjden sände.
Ändock jag var av synder full, Var han
för mig en fader huld Och lät sig om
mig vårda.
Till ende Sonen sade han: Jag måste mig
förbarma. Far ner uti det syndaland
Och lös de fångar arma Av deras synd
och stora nöd, Fräls dem ifrån en evig
död Och låt dem med dig leva.
Sin Fader Sonen lydig var, Kom till mig
här på jorden, I mänskligheten
uppenbar, Är han min broder vorden.
Sin kärlek ville han bete Och frälste
mig från allt det ve, Som jag förskyllt
att lida.
För mig sitt liv, sitt dyra blod Han
ville icke spara, Att för den dom, mig
förestod, Jag måtte tryggad vara. Han
blev hos Gud min löftesman, Uti hans
död min synd försvann: Så är jag
frälsad vorden.
Han upp till Fadern for igen Från
denna världs elände Och i mitt bröst
Hugsvalaren, Den Helge Ande, sände,
Som i min nöd skall trösta mig, Mig
stödja på min bättringsstig Och i all
sanning leda.
Ty vare pris i evighet Och lov förutan
ände Guds eviga barmhärtighet, Som oss
den hjälpen sände Och nederslog i
Kristi död Synd, helvete och dödens
nöd. Vem kan oss nu fördärva?
Lutherresa våren 2011
Välkommen att följa med
på en Lutherresa som går
av stapeln Kristi
Himmelsfärds-helgen
2011. Resan är på totalt
5 dagar, 2-6 juni.
Upplysningar
Resan utgår från Yxenhult i Norra Skåne
torsdagen den 2 juni 2011. Från Yxenhult åker
vi sedan via Helsingborg/Helsingör , Gedser/
Travemünde vidare ner genom Tyskland till
hotellet som ligger i Pretzsch. Bussen stannar
även i Helsingborg för att ta upp passagerare.
Anmälan: Bindande anmälan bör ha kommit in
senast 10:e oktober 2010.
Datum: 2-6 juni 2006
Kostnad: 4000:-/person, för barn under 14 år
2900:-/person. Enkelrumstillägg: 500:-/person.
Kostnaden kan komma att bli något lägre,
beroende på valutakurser och hur många som
följer med.
Vad ingår?
I reseavgiften ingår resa, logi i dubbelrum med
frukost, 4 middagar och entréavgifter. Det som
kommer till är kostnad för lunch och fickpengar.
Bussen kommer också att stanna längs med
vägen, både på ner- och upp-resan för matpauser. Mat på resan ingår inte.
Hotell: Park Hotel i Pretzsch
www.parkhotel-pretzsch.de
Arrangör
Resan arrangeras inte av någon organisation,
utan är ett initiativ av privatpersoner.
Kontakt
Har du frågor om resan får du gärna kontakta
Jan-Eric Andersson eller Tobias Waldemarson
för mer information.
Jan-Eric Andersson, 0704-916582
[email protected]
Tobias Waldemarson, 0735-021057
[email protected]
Reseprogram
Torsdag den 2 juni
Avresa från Yxenhult, Skånes Fagerhult, kl.
06.00.
Eftersom vi reser på Kristi Himmelsfärds dag så
kommer vi få lyssna till en predikan på bussen, vi
kommer också få lyssna till något föredrag om
den reformatoriska kyrkohistorien.
Ankomst till hotellet i Pretzsch och middag. Efter
middagen går vi igenom morgondagens utflykt
och har sedan aftonbön.
Fredag den 3 juni
Avresa från hotellet kl. 08.00 till Wittenberg. Där
besöker vi Slottskyrkan där Luther spikade upp
sina 95 teser. Vi besöker också Lutherhuset som
förr var ett Augustinerkloster och även Luthers
bostad. I dag är det ett reformationsmuseum. På
vägen till Luthers hus passerar vi också
Melanchtons hus. Om tid finns besöker vi även
det. Sist besöker vi också Stadskyrkan där
Luther predikade många gånger. Där vigdes han
också med sin Käthe, och samtliga Luthers barn
döptes också där.
Efter besöket i Wittenberg beger vi oss vidare till
Eisleben. Detta är den plats där Luther föddes
och också den plats där han fick lämna detta liv
och flytta till det himmelska hemmet. Vi kommer
besöka Luthers födelsehus och dödshus, samt
Andresaskyrkan som var den kyrkan där Luther
höll sin sista gudstjänst. Vi reser sedan tillbaka till
hotellet där middag väntar ca kl. 19.00
Lördag den 4 juni
Avresa från hotellet 08.00. Resan går till Erfurt.
Vi besöker det Augustinerkloster där Luther blev
munk 1505. Vi guidas på plats. Därefter besöker
vi Erfurts katedral. En mäktig kyrka bygd på
1400-talet. I denna kyrka ordinerades Luther till
präst 1507.
Återresa till hotellet och middag vid 19.00
Söndag den 5 juni
Vi åker från hotellet kl. 08.00 och beger oss till
Wartburg, slottet där Luther bl.a. översatte
Bibeln till tyska.
På resan tillbaka stannar vi till i Leipzig för ett
besök i Thomaskyrkan. Denna kyrka är mest
berömd för att Bach var körmästare där i 27 år.
Många andra kända kompositörer har spelat i
denna kyrka bl.a Mozart och Mendelsohn.
På resan tillbaka till hotellet stannar vi till vid
minnesmärket från slaget i Lützen.
Väl vid hotellet serveras middag och därefter
samlas vi till aftonbön.
Måndag den 6 juni
Återresa till Sverige. Vi avreser från hotellet kl.
08.00 och är framme i Yxenhult igen på
eftermiddagen.
Varje morgon kommer vi ha morgonbön i bussen
på väg till dagens resmål, och dagarna avslutas
med aftonbön på hotellet.
Gunnar Edwardsson kommer att guida oss på
plats och kommer också undervisa oss om
reformationen både ur ett andligt och historiskt
perspektiv.