INBJUDAN MERIT NA TVERKSTRA FF

Transcription

INBJUDAN MERIT NA TVERKSTRA FF
INBJUDAN MERIT NATVERKSTRAFF
med tillhörande ANBARO-möte
i Malmö
2015-11-25 - 2015-11-26
Välkommen till två fullmatade nätverksdagar kring serviceresor för ansvariga
tjänstemän i Sveriges kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och
länstrafikbolag
PROGRAM 25 november 2015
09:30
Dockplatsen 26, Malmö
10:00
Registrering och Kaffe
12:00
Restaurang Glasklart
13:00
Dockplatsen 26, Malmö
Lunch (gemensam för ANBARO & MERIT)
13:102.10
HANBARO och Handläggnings-NKI
Kvalitetsmätning av handläggning för sjukresor och färdtjänst – så
här gör vi i Kalmar län och i Skåne
Lars Lindahl, Kalmar Länstrafik, Sara Silvegren och Frida Löfqvist,
Skånetrafiken
13:40
Kompletteringstrafik i Dalarna – en del av revolutionen!
Dalatrafik har genomfört en stor omläggning av sin linjetrafik,
vilket inneburit utökad andel anropsstyr trafik. Så här har det gått…
Bengt Benjaminsson, Dalatrafik
14:10
Hur kan vi mäta nyttan av att satsa på god mobilitet för den
äldre generationen?
Ett forskningsprojekt under 2015 vid Lunds Tekniska Högskola där
Göteborg, Lund och Helsingsborg ingår i studien.
Yngve Westerlund/Agneta Ståhl, LTH
14:40
(15.40 avresa från hotellet)
Förflyttning via hotellet för incheckning. Vi åker
Malmöexpressen och från hotellet Skåneexpressen till Movia.
1450 avres 15.00 hotellet
Studiebesök Movias beställningscentral
Jens Peter Langberg, Movia
16:30
Gammel Køge Landevej 3,
Valby, Köpenhamn
17:00
ANBARO-möte (Endast för ANBARO-användare)
Bland annat kommer vi att diskutera möjligheten att använda
ANBARO för öppen anropsstyrd trafik.
Anja Tikkanen-Weiszflog, Ipsos
Välkommen till MERIT och välkommen till Malmö
Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik
Linus Eriksson, Skånetrafiken
Fika på danskt vis
17:15
Så här jobbar Movia med färdtjänst, sjukresor och Flextrafik
Jens Peter Langberg, Movia
18:00
Betalsystem för serviceresor?
Regeringen har utrett betalning i den allmänna kollektivtrafiken,
men hur vill vi ha det i framtiden när det gäller serviceresor?
Diskussionen leds av;
Lars Hellström, Skånetrafiken
Middag och därefter besök på julmarknaden på Tivoli,
Köpenhamn
19:00
Restaurang Karla
Dantes Plads 1, Köpenhamn
Återresa med Öresundståg
PROGRAM 26 november 2015
08:30
Dockplatsen 26, Malmö
10.05
09:00
Tillgänglighet och hjälpmedel i kollektivtrafiken
Vad jobbar arbetsgruppen med och vad har man hittills kommit fram
till i frågan kring hjälpmedel i kollektivtrafiken?
Björn Sundvall, Svensk Kollektivtrafik
Tillgängligheten ombord
Gruppdiskussion utifrån våra erfarenheter kring resandet igår
09:30
På väg mot en nationell policy och riktlinjer trappklättring
Status för arbetet med en nationell policy och riktlinjer
Kerstin Lindgren, Skånetrafiken.
10:00
Fika och nätverkande
10:15
Hur ser vi på vår närtrafik?
Reflektion, vad är skillnader och likheter
Åsa Karlsson, Hallandstrafik och Anna-Karin Malm, Jönköpings
Länstrafik
10:45
Gränslandet mellan Specialfordon 2014 och Buss 2014
Många uppfattar att det finns ett glapp mellan den tillgänglighet vi
ställer krav på för i de olika kravdokumenten. Vad behöver göras och
hur går vi vidare?
11:15
Arbetsgruppen Tillstånd och Myndighetsutövning
Rapport från arbetsgruppen kring nyckeltal och ny lagstiftning
Mathias Holmlund, Länstrafiken Jämtland
11:45
Viktigaste frågor 2016 inom Serviceresor och nätverket?
Vilka frågor är viktiga att driva, hur, när och var träffas vi under
2016?
12:00
Restaurang Glasklart
Lunch
Hotellbokning
Kostnad och bokning av hotell står du själv för. Vi har reserverat rum på Quality Hotel
Konserthuset, Amiralsgatan 19, Malmö till priset priset 1095:- inkl. moms och frukostbuffé.
Använd bokningsnummer 2033R168587. Boka via telefon 040- 664 60 00, och välj
receptionen. Eller per epost [email protected]
Senaste dag för pris- och rumsgaranti är den 28 oktober.
Konferensen
Plats: Regionens hus, Dockplatsen 26, Malmö samt studiebesök i Köpenhamn
Konferensavgift: 2400 kr, exklusive moms, då ingår luncher, fika och middag, samt
eventuella biljetter för resa ToR hotellet och Köpenhamn. Priset avser aktiva medlemmar.
Avbokningar kortare än 14 dagar innan uttages 50% i konferensavgift. Det finns alltid
möjlighet att inom resepektive organisation byta deltagare kostnadsfritt om du personligen får
förhinder. Antalet platser är begränsat
Konferensanmälan: Senast 2015-11-06 via bokningsformulär:
http://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/
Kontakt: [email protected]