Seminariedagens program - Svensk Kollektivtrafik

Transcription

Seminariedagens program - Svensk Kollektivtrafik
UPPHANDLINGSSEMINARIUM
SERVICERESOR
2015-04-22
Välkommen till en seminariedag om upphandling av serviceresor för ansvariga
tjänstemän, politiskt ansvariga och andra intresserade i Sveriges kommuner,
regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag
PROGRAM 22 april 2015
09.30-10.00
Registrering och Kaffe
10.00-11.00
Välkommen!
Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik
Per Junesjö, Svenska Färdtjänstföreningen
10.05
Ställ krav och följ upp!
Vad måste man erbjuda och vad kan man erbjuda?
Daniel Angermann, SLL
10.30
Att arbeta med kvalitetskrav i upphandling, utvärdering och
driftsuppföljning
Per Tranström, Skånetrafiken
11.00-12.15
Beställningscentral, upphandlad eller i egenregi?
Samma verksamhet – olika ställningstaganden?
Anna Karin Malm, Jönköpings länstrafik
Lars Wollter, Västtrafik
11.40 -12.10
Reflektioner från leverantörshorisonten
Vad tycker leverantörerna? Vilka krav borde ställas vid upphandlingarna?
Talare ännu ej bekräftad
12.15-13.00
Lunch
13.00-14.30
EU-direktiven och socialt ansvarstagande
Orientering kring nyheter och rådande EU-direktiv upphandling samt
fördjupning Socialt ansvarstagade i upphandling (CSR)
Eva Sveman, SKL
14.00-14.30
Att ställa rätt krav vid upphandling
Utblick från andra komplexa verksamheter
Petter Ulander, AdviceU
14.30-15.00
Fika och nätverkande
15.00-15.45
Riksfärdtjänst och sjukresor
Att integrera riksfärdtjänsten i beställningscentralen för färdtjänst
Ann-Marie Segerholm, Region Gävleborg
Så här kan man arbeta med sjukresor
Kenneth Svärd, SLL
15.40-15.45
Avslutning
Tid och Plats: 2015-04-22 kl 10.00-15.45 på Ersta Konferens, Stockholm
Konferensavgift: 1400 kr exkl moms
Konferensanmälan: Senast 2015-04-14 via bokningsformulär: http://bit.ly/1EiNQIF
Antalet platser är begränsat
Kontakt: mattia[email protected] eller [email protected]