Rutin resor och logi vid Landstingsfinansierad IVF- behandling

Transcription

Rutin resor och logi vid Landstingsfinansierad IVF- behandling
Sida 1 (2)
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
Rutin resor och logi vid
Landstingsfinansierad IVF- behandling,
ob gyn NLL
Berörda enheter
Samtliga gynmottagningar division länssjukvård Obstetrik och Gynekologi.
Syfte
Klargöra tillvägagångssättet för patienter med remiss för landstingsfinansierad behandling till Umeå infertilitetsklinik, enligt gällande
patientinformation.
Tillvägagångssätt
 Paret får ersättning för en övernattning och bokar själv på patienthotellet Björken i Umeå. Paret skall uppge att de har remiss för landstingsfinansierad behandling till IVF-kliniken Umeå. Bokning måste
ske via telefon, dessa besök går inte att boka via webben.
 Paret kontaktar gynmottagningen i Sunderbyn för att få ett faktureringsunderlag ” resebidrag sjukvårdsresor”. (Om möjligt, fyller
Umeå IVF-klinik i besöksdatum och signerar.) Paret skickar in
kvitto för övernattning tillsammans med underlag till Administrativ
Service, sjukresor. Ersättning erhålls i efterhand.
 För reseersättning gäller kvitto från IVF-kliniken i Umeå, som patienten skickar till Administrativ Service, sjukresor.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
OBSTETRISK OCH GYNEKOLOGISK VÅRD LÄNSKLINIK
DOKUMENT-ID
LSGYN-5-76
GODKÄNT DATUM
2015-01-20
ANSVARIG
ANNA POHJANEN
VERSION
1.0
Sida 2 (2)
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
OBSTETRISK OCH GYNEKOLOGISK VÅRD LÄNSKLINIK
DOKUMENT-ID
LSGYN-5-76
GODKÄNT DATUM
2015-01-20
ANSVARIG
ANNA POHJANEN
VERSION
1.0