Rengöring av fiberlaryngoskop, raka optiker samt stroboskopi

Transcription

Rengöring av fiberlaryngoskop, raka optiker samt stroboskopi
Sida 1 (2)
Styrande dokument
Rutindokument | Arbetsinstruktioner
Rengöring av fiberlaryngoskop, raka
optiker samt stroboskopi optik arbetsbeskrivning
Berörda enheter
ÖNH, NLL
Syfte
Garantera patientsäkerheten samt säkra hantering av utrustning
I samband med hantering av utrustning tillämpas basal hygienrutin SOSFS
2007:19 samt SOSFS: 2008:1 föreskrifter om användning av medicinsk tekniska produkter inom hälso och sjukvård. Se även varje enskilds utrustnings
bruksanvisning
 Använd handskar
 Rengör instrumentet initialt under rinnande vatten med tvållösning
eller diskmedel utan citronsyra





Torka av instrumentet med ytdesinfektion/sprit 70%
Sätt instrumentet i avsedd maskin för rengöring, se vidare i bruksanvisning för respektive utrustning/ maskin
Torka torrt efter maskinell rengöring och lägg/häng upp på avsedd
plats
Kom ihåg att okulärbesiktiga om godset är rent
Innan du använder det rena instrumentet till nästa patient, torka av
med ytdesinfektion/sprit 70 % och låt dunsta
Sunderbyn:
Läkare och personal från avdelning 51 som fått utbildning på desinfektorer ansvarar själva att diska instrumenten
Raka optiker
Förutom ovanstående förfarande;


I det fallet att optiken är smutsig använd rätt rengöringspasta för optiker på linsen
Innan optikerna diskas i lämplig maskin läggs de i därtill anpassad
korg för diskning.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
ÖRON- NÄS- OCH HALSSJUKVÅRD LÄNSKLINIK
DOKUMENT-ID
LSORNAHA-4-81
GODKÄNT DATUM
2015-04-13
ANSVARIG
EVA BARRELÖV
VERSION
1.0
Sida 2 (2)

Kom ihåg att skruva isär och diska kopplingen till fiberljussladden
se bifogad bild.

Torka torrt och förvara i därtill anpassade lådor
Bild på adapter som skruvas isär och diskas med stel optik
Rengöring av fiberljussladd till stela optiker
Rengörs i diskmaskin för instrument, 90 grader
Tänk på att det är en ömtålig utrustning, lindas i en cirkel om 15 cm,
får inte lindas över skarpa kanter
Stroboskopioptik med integrerad ljuskabel (Piteå)




När optiken är använd, torka av med U-sprit samt rengör under rinnande vatten med tvållösning eller diskmedel utan citronsyra
Lägg i sprit bad (U-sprit) i 30 minuter
Torka torrt
Förvara optiken i därför avsedd låda
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
ÖRON- NÄS- OCH HALSSJUKVÅRD LÄNSKLINIK
DOKUMENT-ID
LSORNAHA-4-81
GODKÄNT DATUM
2015-04-13
ANSVARIG
EVA BARRELÖV
VERSION
1.0