L&W TENSILE TESTER - Lorentzen & Wettre

Transcription

L&W TENSILE TESTER - Lorentzen & Wettre
062 1.0s
Lorentzen & Wettre
L&W TENSILE TESTER
SNABBFAKTA
• Mäter bl.a. dragstyrka, brottöjning,
brottarbete och dragstyvhet
• Mycket snabb mätning och
rapportering med grafik
• Inbyggd, lättläst grafisk skärm och
rapportskrivare
• Redigeringsmöjligheter. Provresultat
kan t.ex. tas bort i efterhand
• Automatisk kompensation om
provet inte är sträckt vid mätstart
• Automatisk start av mätningen när
pappersprovet är i korrekt position
• Mycket god ergonomi
• Mäter enligt samtliga etablerade
standarder
• Klämkonstruktion enligt ISO 1924-2.
En metallcylinder mot en plan yta för
exakt inspänningslängd
• Uppfyller ISO 1924-3
• Tre lastceller att välja från
1
L&W Tensile Tester är konstruerad med särskild tonvikt på ergonomi och hög
prestanda.
L&W Tensile Tester är optimerad för att utföra rationell dragprovning på utstansade pappers- och
kartongprover. Instrumentet uppfyller alla höga krav som kan ställas på en dragprovare, t.ex. hög
mätkapacitet med precision och repeterbarhet. Instrumentet är mycket enkelt att använda.
Lorentzen & Wettres dragprovare mäter
dragstyrka, brottöjning, brottarbete samt
dragstyvhet hos papper och kartong. L&W
Tensile Tester har ett mycket brett mätområde,
vilket gör att den är lämplig för mätning av
allt från tidningspapper till den starkaste
kraftlinern. Instrumentet är mycket snabbt.
I vissa fall tar det bara ca. 10 sekunder från
mätstart till en färdig rapport.
Beprövad mätteknik
L&W Tensile Tester är Lorentzen & Wettres
tredje generation av horisontella dragprovare
sedan 1975. ”Horisontell” mätning har visat
sig vara ett tillförlitligt och enkelt sätt att utföra
dragprov på papper. Instrumentet består av
en fast och en rörlig klämma. I den vänstra
klämman är en lastcell monterad och den
högra används för att dra av provet med en
förutbestämd hastighet. Klämmorna består
av en cylinderformad yta mot en plan yta,
vilket säkerställer en rak och väldefinierad
inspänning. Klämmorna sluts automatiskt
då provet placerats i korrekt position mellan
klämmorna, därefter dras provstycket till brott.
Mätresultaten presenteras på den grafiska
skärmen i tabellform eller som mätkurva.
Resultaten kan även skrivas ut på den interna
skrivaren eller skickas ut på datautgången.
Välj standard och mätvärde
Instrumentet är anpassat för att använda tre
olika provbredder beroende på vald standard.
Med ett enkel handgrepp byter man mellan
de olika valen. Användaren kan också själv
välja hur mätvärdena ska presenteras, eftersom
både SI- eller foot-pound enheter finns som
valmöjlighet. I ett och samma dragprov
utvärderas fyra grundegenskaper. Dessa är
dragstyrka, brottöjning, brottarbete samt
dragstyvhet. Ur dessa kan sedan ytterligare 8
industrietablerade egenskaper rapporteras.
Enkel inställning
Det är enkelt att komma igång.
Mätinställningar för ett antal vanliga
mätstandarder är redan förprogrammerade. För
att underlätta hanteringen av instrumentet finns
det stora möjligheter att optimera mätförloppet
genom att t.ex. välja provantal, vad som ska
rapporteras, ta bort underkända prov m.m.
L&W Tensile Tester tar även hänsyn till vissa
vanliga provhanteringsproblem. Som t.ex. att
provet inte är sträckt vid mätstart. Instrumentet
löser detta genom att mäta upp hur mycket
som sträcks ut innan provet belastas och själva
mätningen startar och räknar om resultatet
därefter.
Specifikation
3
Efter brott återgår mätklämman till startpositionen.
Mått
0,8 × 0,5 × 0,3 m
Volym
0,3 m³
Nettovikt
49 kg
Bruttovikt
65 kg
Tillämpliga standarder
APPITA/AS 1301.448, CPPA D.34, DIN 53112 Teil 1, ISO 1924/2,
SCAN P38/P67, TAPPI T494, EN ISO 1924-2, ISO 1924-3, JIS P8113
www.lorentzen-wettre.com
Lorentzen & Wettre
2
Mata in provet. En ljussensor känner av provet och startar mätningen.
L&W Tensile Tester – Kod 062
Inklusive
Pedal
Mätning
Område (kraft)
3–750 N
(töjning)
Max 64% vid 100 mm, max 17% vid
180 mm
Instrument
Draghastighet
2–100 mm/min
Inspänningslängd
100 mm och 180 mm
Klämkraft
1 000–6 000 N
Provstyckets bredd
15, 25 eller 50 mm (utan byte av
klämmor)
Resultat
Mätvärden
-dragstyrka
-max kraft
-slitlängd
-brottöjning
-förlängning
- förlängning vid 2/3 av max kraft
-brottarbete
-dragstyvhet
- E-modul (Young’s modulus)
Statistik
-indexerade resultat
-aritmetiskt medelvärde
-medianvärde
-standardavvikelse
-variationskoefficient
-längs/tvärs av aritmetiskt medelvärde eller median
-Geometriskt medelvärde av aritmetiskt medelvärde eller median
Signalanslutning
Data
RS232C
-Grafiska rådata, enskilda mätvärden
och statistik
-går att ansluta till L&W Autoline
Data Acquisition Workstation
Skrivare
Parallell
Installationskrav
Effekt
100 W
Instrumentluft
0,6–1 MPa
Option
Mätområde 0.5–150 N eller 7–1500
N
Kalibreringsutrustning