Bassängbad - Landstinget i Kalmar län

Transcription

Bassängbad - Landstinget i Kalmar län
Bassängbad
Vårdhygieniska riktlinjer
Smittskydd och vårdhygien
Allmänt
Viktigt med god personlig hygien före och i samband med bassängträning. Detta
innebär avtvättning eller dusch av hela kroppen med noggrann rengöring av
underlivet före påtagning av badkläder. Ren handduk används vid varje badtillfälle .
Vilka patienter får inte besöka bassängen?






Patienter med omläggningskrävande sår eller infekterat eksem
Urininkontinenta med urinvägsinfektion
Patient med akut diarrésjukdom, misstänkt eller konstaterad akut
infektionssjukdom samt vid skabb och löss.
Patienter med PVK och CVK
Patienter som är bärare av MRSA och har riskfaktorer
Patienter med blodburen smitta som blöder
Att tänka på







Faeces - och urininkontinenta patienter ska använda inkontinensbadbyxa. Vid
faecesinkontinens kan analpropp användas.
Tätslutande stomi utgör inget hinder
Patient med avstängd KAD (propp/klämma) kan bada i bassäng
Patienter som är MRSA positiva i perineum – kontakta Vårdhygien
Patient med positiv ESBL eller VRE men utan riskfaktorer kan bada i bassäng
Patienter med fotvårtor eller fotsvamp ska använda badskor
Vid lån av badkläder och handduk ska dessa tvättas i minst 60°
Rengöring och desinfektion
Enheten ansvarar för att:
 utrustning som används i samband med träning i vattnet spolas av med kallt
vatten
 bänkar, pallar och dylikt i bassänghallen städas varje vardag med
rengöringsmedel och vid behov ytdesinfektion
 liftstolar och duschstolar rengörs och desinfekteras med ytdesinfektion
Städpersonalen städar samtliga golv varje vardag med hjälp av maskinskurning samt
städar duschrum, tvättställ och toalett.
Datum: 2015-01-12
Version: 3 Ersätter 2010-04-27
Utgiven av: Vårdhygieniska enheten, Landstinget i Kalmar län
Godkänd av: Per-Åke Jarnheimer, Hygienöverläkare
1(1)