Fiberlaryngoskop Storz 11101RP2 Gällivare

Transcription

Fiberlaryngoskop Storz 11101RP2 Gällivare
Kvalitetshandbok för medicintekniska
produkter och tjänster Del 2
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
Sida 1 (2)
Fiberlaryngoskop Storz 11101RP2
Gällivare
Inköpsår
Inköpspris
MTA nummer
Förvaringsplats
Utbytt
2015-04-08
Inbytespris
24 200,00
525069
Serie nr:
2822565
Undersökningsrum 1-3
Utbytt
2013-11-21
Inbytespris
49 800,00
2011-05-19
58 380,00
513120
Serie nr:
2818162
Serie nr:
2816880S
Syfte
Att säkra handhavandet av utrustningen och upptäcka eventuella brister
Användningsområde
Fiberlaryngoskopet används vid undersökning av patients övre luftvägar
Placering
Rum C4021, C4024 eller C4032
Tillbehör/extra utrustning
Benämning
Placering
Adapter från Karl Storz
I sköljrummet på hyllan Monteras vid diskning, i
ovanför diskmaskinen
där för avsedd diskmatill fiberlaryngoscopen skin, på skopet mellan
läckagetestslangen i
maskinen och läckagetestanslutningen på skopet
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
ÖRON- NÄS- OCH HALSSJUKVÅRD LÄNSKLINIK; ÖRONNÄSA-HALSMOTTAGNINGEN GÄLLIVARE SJUKHUS
DOKUMENT-ID
LSORNAHA-4-67
GODKÄNT DATUM
2015-04-13
ANSVARIG
EVA BARRELÖV
Kommentar
VERSION
1.0
Sida 2 (2)
Ansvarsförhållanden
Moment
Ansvarig
Apparatutbildning
Respektive handledare/processägare
Iordningställande/återställande
Sjuksköterska/läkare
Skötsel/rengöring
Sjuksköterska
Funktionskontroll
Sjuksköterska/läkare
Användning
Läkare
Felanmälan
All personal
Restriktioner för användningen
Se Handhavandeinstruktioner som i pärm märkt ”Bruksanvisningar pärm 1”
i sjuksköterskeexpeditionen
Apparatutbildning
Ansvaras av respektive handledare/processägare och skall hållas minst 1
gång/år på mottagningen
Iordningställande/återställande
Se Bruksanvisning som förvaras i pärm märkt ”Bruksanvisningar pärm 1” i
sjuksköterskeexpeditionen
Skötsel/rengöring
Se Bruksanvisning som förvaras i pärm märkt ”Bruksanvisningar pärm 1” i
sjuksköterskeexpeditionen
Läckagetestas varannan vecka, protokoll i sköljen
Felanmälan/tillbud
Se rutiner för felanmälan på Insidan under rubriken Handböcker / Kvalitetshandbok MT-produkter / Felanmälan
Olyckor/tillbud
Se rutiner för avvikelsehantering på Insidan under rubriken Handböcker /
Kvalitetshandbok MT-produkter / Avvikelsehantering
Service
Se rutiner för samarbete mellan Medicinsk Teknik och verksamheter inom
NLL, VO Öron Näsa hals
Utvärdering
Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningsställande/rengöring och funktionskontroll.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
ÖRON- NÄS- OCH HALSSJUKVÅRD LÄNSKLINIK; ÖRONNÄSA-HALSMOTTAGNINGEN GÄLLIVARE SJUKHUS
DOKUMENT-ID
LSORNAHA-4-67
GODKÄNT DATUM
2015-04-13
ANSVARIG
EVA BARRELÖV
VERSION
1.0