Broschyr glasögonbidrag

Transcription

Broschyr glasögonbidrag
För frågor om bidragsregler:
Optiker
Syncentralen
Tel 010-456 31 87
För frågor om senast utbetalat bidrag:
Syncentralens expedition
Tel 010-476 19 19
telefontid mån-fre kl 8:30-9:30
Blanketter och broschyrer kan hämtas:
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-dinvard/syncentralen-halmstad/for-leg-optiker/
Frågor med personuppgifter besvaras
av sekretesskäl ej via fax eller mail.
LMA-nummer måste finnas med för
asylsökanden.
Produktion: Hallands sjukhus 2016
Glasögon &
kontaktlinser
Region Hallands bidragsbestämmelser för
glasögon/kontaktlinser
2016
Region Hallands bidragsbestämmelser för glasögon/kontaktlinser.
Bidragsreglerna gäller hos legitimerad optiker och de kostnader
som överskrider bidraget betalas direkt till optikern. Bidraget betalas ut till personer folkbokförda i länet samt till asylsökande och
tillståndslösa barn och ungdomar 0-19 år. Synundersökning ingår
ej i bidraget. Skadade, borttappade eller reservglasögon ingår inte
Bidragsgrupper
1.
Barn 0-7 år
2. Barn och ungdom
8 till och med 19 år
Högsta bidragsbeloppet
Glasögonglas
Två standardglas
Två enstyrkeglas ej standard RX
Två flerstyrke standardglas
Två flerstyrkeglas RX 800 kr
1200 kr
1700 kr
2000 kr
i bidraget.
Om kostnaden för glasögon eller kontaktlinser understiger den
högsta bidragssumman är det den faktiska kostnaden som ersätts.
Ytterligare upplysningar lämnas av din legitimerade optiker och av
Syncentralen.
Kontaktlinser
Initialtillpassning:
En lins 1800 kr
Ett linspar 2200 kr
Utbyteslins* 800 kr
Schablonbidrag
Bidrag för glasögon/kontaktlinser 800 kr
per år vid korrektion vid ändrad korrektion. Eller faktiska kostnaden om detta
understiger den högsta bidragssumman.
3. Personer som opererats Avståndsglas/Flerstyrkeglas
för grå starr (afaki) utan (ej läsglas)
inopererad lins.
Ett enstyrkeglas Ett flerstyrkeglas Två enstyrkeglas Två flerstyrkeglas Förskrivning från ögonläkare eller legitimerad optiker.
Originalrecept bifogas blanketten.
Initialtillpassning:
800 kr
950 kr
1100 kr
1250 kr
Förskrivning genom recept från ögonläkare eller regionanställd optiker krävs vid
varje tillfälle.
Nytt bidrag beviljas endast vid ändrad
korrektion eller vid ändrat pupillavstånd.
Originalrecept bifogas blanketten.
En lins Ett linspar Utbyteslins* 1800 kr
2200 kr
800 kr
Första gången förskrivning genom recept från ögonläkare eller regionanställd
optiker.
Därefter bidrag som ombesörjs av legitimerad optiker.
Bidrag för glasögon utbetalas högst vart
femte år.
* Mjuka linser, två linser per år och öga. Stabila linser, en lins per år och öga. Korttidslinser, två förpackningar per år och öga.