Reveal-operation, Gemensam mottagning Gällivare sjukhus

Transcription

Reveal-operation, Gemensam mottagning Gällivare sjukhus
Reveal-operation,
Gemensam mottagning
Gällivare sjukhus
Syfte
Undvika missförstånd vid gällande operation genom att följa nedanstående
struktur.
Information och förberedelse av patient
inför operation




Kallelse MK68 samt broschyr skickas till patient
Ska vara fastande
Rock och mössa
Bar överkropp och vid behov rakas
Förberedelser







Huvudprocess
Arytmier
Dokumenttyp
Vårdrutin
Sprita alla ytor före operation
Steril rock, mössa, munskydd och dosa
Diatermi 20 W Bipolär
Reveal-set
Akuta läkemedel (Atropin, Adrenalin)
PVK
Plocka efter nedanstående plocklista vid insättning och uttagning av
Reveal.
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna-Karin Lindmark
Mårten Isaksson
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2762
2015-08-26
1.0
Plocklista för insättning och utsättning av Reveal
Suturset som innehåller:
1 nålförare
1 sax
1 pincett Ewald klo
2 peang, böjda
1 peang, rak
Sterilt material
1 hålduk
2 klisterdukar 70 x 95
1 instruments bordslakan 150 x 160
2 standardrockar
2 handskar
1 förpackning kompresser
2 kanyler 0,8 x 50 + 1,2 x 50
1 spruta 20 ml
1 förpackning Bipolär pincett + sladd
1 kniv med knivblad 15
1 engångsskål eller rondskål
1 övertäckningslakan till instrumenten
1 tvättset
Suturer
4/0 Ethilon FS-2 till huden
3/0 Vicryl JB subcutis
Lokalbedövning
Carbocain 10 mg/ml
Huddesinfektion
1 flaska Klorhexidinsprit 5 mg/ml
1 flaska Natriumklorid 9 mg/ml, 500 ml eller 1000 ml.
Förband
Tegaderm Pad 5 x 7 eller 9 x 5, eventuellt tryckförband
(absorbtionsförband 7,5 x 7,5 eller 10 x 10).
Fixera absorbtionsförband med Mefix.
Tillvägagångssätt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vänster sida om sternum tvättas med Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Klä patienten med stor steril hålduk, lakan.
Bedövning med Carbocain utan Adrenalin, 20 ml.
Öppna ej Reveal-förpackning innan operation.
Sätt batterier i patientstyrda aktivatorn - dosan för avläsning
Fukta kompresser och rengör operationsområdet innan
förbandsläggning
7. Tunt Tegaderm + tryckförband.
Huvudprocess
Arytmier
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna-Karin Lindmark
Mårten Isaksson
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2762
2015-08-26
1.0
Implantatetikett klistras på operationsberättelse som skickas till:
Sunderby sjukhus
Medicin-/pacemakermottagningen
971 80 LULEÅ
Information till patient efter operation
Vänta 3 dagar med duschning.
Stora förbandet kan tas bort till kvällen.
Utskrivningsmeddelande till hälsocentral om suturtagning 7-10 dagar.
Id-kort med implantatetikett till patient (flyg).
Efter 3 egna registreringar ska patienten komma in för avläsning.
Be patienten ringa sjukhuset om svimning inträffar, Revealdosa ska då
avläsas.
Revealdosa avläses var 3.e månad som rutinkontroll.
Huvudprocess
Arytmier
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna-Karin Lindmark
Mårten Isaksson
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2762
2015-08-26
1.0

Similar documents