Axelprotes An Piteå sjukhus

Transcription

Axelprotes An Piteå sjukhus
Axelprotes An Piteå
sjukhus
Berörda enheter
Anestesin, Piteå sjukhus
Syfte
Rutin axelprotesoperation
Processbeskrivning
Ansvarsförhållanden
Förberedelse av sal
Kontroll av identitet och
journalhandling
Patientinformation
Förberedelse av patient
Ansvarig anestesiläkare på operationsavdelningen har
övergripande ansvar för anestesin.
Anestesisjuksköterska utför ordinerade delegerande samt för denne
normalt förekommande arbetsuppgifter.
Apparatkontroll enligt bruksanvisning för medicinteknisk
utrustning.
Läkemedel för anestesiinledning och underhåll enligt gällande
handbok för anestesityper
Genomgång av LÖF-checklista
Kontrollera identitet mot journal och armband.
Kontrollera att blodgruppering finns samt BAS-test
Läs senaste journalanteckningen samt ev. tidigare
journalanteckningar.
Operationsmarkering.
Kontrollera med patienten vad som ska opereras.
Uppläggning
Typ av anestesi.
Uppvaknande och Postop
Smärtlindring
2 st PVK på armen som inte ska opereras
Övervakning med 5-avl ekg kopplas
Temperaturmätning vid ankomst och vid operationsslut
KAD vid indikation
Patient utan KAD scannas postop
Artärkateter till ASA 3.
Inf Glucos buffrad kopplas med backventil
Inj Efedrin/Fenylefrin i beredskap
Antibiotika tider enl. Rutindokument
Kompressionsstrumpa/hårt kompressionslindade ben med vadd och
dauerbinda görs på avd
Axellås under patient före sövning. Om bysten fästs under axellåset
– kom ihåg att ta fram den efter op!
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Preoperativ process;
Perioperativ process;
Postoperativ process
Anders Sundelin
Ulf Karlsson
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Vårdrutin
VARD-5-3629
2015-06-04
2.0
Premedicinering
Patientläge under operation
Anestesikod/narkostyp
Extra utrustning
Se den preoperativa bedömningen på anestesijournalen
Ryggläge - axelbord
Patienten ska ligga långt ut på bordet på den sida som ska opereras.
Bra att axelplattan sitter kvar, då kan patienten flyttas ut mot sidan.
En ”Operationsrock” läggs under madrassen för stöd för scapula.
Lätt höjd huvudända, baden-badenläge.
På axelbordet finns en speciell huvudplatta där man har möjlighet
att fixera huvudet ev. med en speciell ansiktsmask.
En benrem över benen och en benrem över mage och höft.
Operatören är med vid uppläggningen.
Operationsbordet ställs tvärs över operationssalen
Plexus Se Ulf C:s rutin
Intubation Ultiva/Sevorane
Ultraljud
Stimuplex
Blockadvagn
Sprutpump
Blå back med Nervblockadset, Pumla och långa spikar
Inj Ropivacain 2 mg/ml 500 ml
Lim från kyl
Glidescope
Värmetäcke
Ev. Hotline
Ev. kort laryngoscophandtag
Patienten åker säng till förberedelserummet och går sedan in till
operationssalen. Plexusbedövningen läggs i operationssalen. Se Ulf
C:s rutin
Inledning
Valfritt muskelrelaxantia vid induktion:
Underhåll
Avslutning
Postoperativ smärtlindring
Journalhantering
Inj Cyklokapron ges före operationsstart
Viscotears
Fuktade kompresser på ögonen.
Operationstid cirka 120 – 180 minuter
Patienten är smärtlindrad av plexusbedövningen Se Ulf C:S rutin
Operatören önskar att patienten är muskelrelaxerad med Esmeron
OBS! Luftembolirisk!
Axellås fästs medan patienten sover
Patienten kan vara bedövad i ansikte och hals p.g.a. plexus
Till UVA/Postop
Omvårdnadsdokumentation görs i VAS
Paracetamol enligt PM
Arcoxia enligt PM
Opioider (OxyContin) ges på eftermiddagen/kvällen enligt PM
Ev ny plexus Se Ulf C:s rutin
Journalen följer med patienten.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Preoperativ process;
Perioperativ process;
Postoperativ process
Anders Sundelin
Ulf Karlsson
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Vårdrutin
VARD-5-3629
2015-06-04
2.0
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Preoperativ process;
Perioperativ process;
Postoperativ process
Anders Sundelin
Ulf Karlsson
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Vårdrutin
VARD-5-3629
2015-06-04
2.0