Skulderdystoci

Transcription

Skulderdystoci
Skulderdystoci
Berörda enheter
Förlossnings- och BB-avdelningen Gällivare och Sunderby sjukhus.
Syfte
Prevention och handläggning av skulderdystoci.
Riskfaktorer






Tidigare skulderdystoci
Graviditetsdiabetes
Överburenhet
Stort barn ( 4500 g)
Kortväxt patient
Obesitas eller stor viktökning under graviditeten



Förlängt utdrivningsskede ( 2 timmar)
Halvhög VE eller tång för värkrubbning
Framfödande av fosterhuvudet i slutet av värk
Handläggning

Tillkalla obstetriker och annan behövlig hjälp. Glöm inte tidtagning!


Överväg episiotomi för bättre åtkomst.
Flektera patientens höfter rakt bakåt (låren mot buken, McRoberts
manöver).
Suprapubisk press (30-60 sekunder) samt lätt tryck nedåt på
fosterhuvudet. Förlös främre axeln. Om detta inte lyckas:
För in fingrarna bakom barnets främre skuldra och pressa skuldran i
riktning mot barnets bröstkorg. Rotera skuldrorna till sned diameter,
förlös på vanligt sätt. Om detta inte lyckas, lägg till s.k. träskruv:
Pressa framifrån på den bakre skuldran med motsatta handens
fingrar. Rotera skuldrorna till sned diameter, förlös på vanligt sätt.
Om detta inte lyckas, försök med s.k. omvänd träskruv:
För fingrarna till baksidan av bakre skuldran och pressa för att
åstadkomma rotation i motsatt riktning. Rotera skuldrorna till sned
diameter, förlös på vanligt sätt.
OBS! Varje rotationsförsök bör vara avslutat inom 1-2 minuter.
Om barnet fortfarande inte är förlöst, lös bakre armen genom att
flektera den i armbågen och svepa fram den över bröstkorgen, förlös
den skuldran. Om detta inte lyckas, försök med fyrfota ställning:









Förlös bakre skuldran genom att försiktigt trycka barnets huvud
nedåt. Om det inte lyckas, försök något av följande:
Frakturera barnets nyckelben.
Kejsarsnitt efter Zavanelli’s manöver.
Symfysiotomi.
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3947
2015-01-16
1.0
Referenser
1. Gherman RB, et al, Shoulder dystocia: the unpreventable obstetric
emergency with empiric management guidelines. Am J Obstet
Gynecol 2006 Sep;195(3):657-72.
2. Gurewitsch ED, Optimizing shoulder dystocia management to
prevent birth injury. Clin Obstet Gynecol 2007 Sep;50(3):592-606.
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3947
2015-01-16
1.0
Lösning av bakre armen
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
3 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3947
2015-01-16
1.0
SKULDERDYSTOCI,
”HELPERR”
H = Help (call for additional
assistance)
E = Evaluate for episiotomy
L = Legs (McRoberts
Maneuver)
P = Pressure (suprapubic)
E = Enter the vagina
R = Remove the posterior
arm
R = Roll the patient
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
4 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3947
2015-01-16
1.0