Omvårdnadsdokumentation i VAS av postoperativa patienter

Transcription

Omvårdnadsdokumentation i VAS av postoperativa patienter
Omvårdnadsdokumentation i
VAS av postoperativa
patienter AnOp Piteå sjukhus
Berörda enheter
Anestesin, Piteå sjukhus
Operation, Piteå sjukhus
Syfte
Att dokumentera omvårdnaden i VAS
Vad ska göras och av vem?
Narkossjuksköterskan resp. operationssjuksköterskan ska göra
omvårdnadsdokumentation av den utförda operationen. Dokumentationen
kommer att skrivas i löpande text och ska innehålla sökordet OP.
När och var ska det utföras?
Dokumentationen ska göras postoperativt i VAS i direkt anslutning vid
överlämnandet av patient på UVA/postop.
Exempel
Omvårdnadsdokumentation
operationssjuksköterskor
Typoperation
Aktuell sida
Lokalbedövning t.ex. LIA utan Toradol
Hudstatus med anmärkning är ofta tidigare dokumenterat men är det inte
gjort ska det göras
Iceband enligt rutin
Caput sparas ska alltid skrivas om det är sparat
Förband som avviker från det normala dokumenteras
Övrigt
Exempel: Vänstersidig knäplastik med LIA. Iceband enligt rutin
Huvudprocess
Postoperativ process
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anders Sundelin
Maria Fogelvik Olovsson
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3404
2015-03-18
2.0
Exempel
Omvårdnadsdokumentation
narkossjuksköterskor
Typ av anestesi
Cirkulation/Respiration
Blödning
Diures
Sinnesstämning
Övrigt t.ex. Artärnål
Exempel: Opererad i Marcain spinal. Cirk.stabil. Blödning 800 ml. Diures
ca 400 ml under op. Pat sederas under op enl önskemål.
Instruktion för dokumentation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Markera rätt patient på aktuellt operationsprogram
Kontrollera att det är rätt klinik ORT
Välj JO1
Gå in på Omvårdnadsöversikt (knapp längst ner)
Välj aktuellt vårdtillfälle
Välj radmenyval omv-status
Välj lägg upp
Ändra tiden vid behov (Backa med shift + tab)
Status – skriv OP
På sammanfattning ska det stå NEJ
Skriv din anteckning
Spara med F2 – du får frågan om du ska avsluta spara – svara Ja
Ta Esc – och du får frågan om du ska signera – svara Ja
Klart! Backa ut!
Kontrollera signeringslistan (JO 12) en gång i veckan
Huvudprocess
Postoperativ process
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anders Sundelin
Maria Fogelvik Olovsson
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3404
2015-03-18
2.0