Överenskommelse avseende betalning för IVF - IVF

Transcription

Överenskommelse avseende betalning för IVF - IVF
Överenskommelse avseende betalning för IVF-behandling
Härmed bekräftas IVF-kliniken att arbetsgivare och arbetstagare har kommit överens om att
arbetsgivaren betalar för nedanstående utredning/behandling hos IVF-kliniken. Kostnaden regleras
sedan mellan arbetsgivare och anställd.*
____________________________________________
_________________________________
Arbetsgivare
Organisationsnummer
_________________________________________________________________________________
Adress
_________________________________________________________________________________
Postnummer och ort
____________________________________________
_________________________________
Arbetstagare
Personnummer
____________________________________________
_________________________________
Utredning/behandling
Belopp
Ovanstående intygas av:
____________________________________________
_________________________________
Arbetsgivarens representant
Namnförtydligande
____________________________________________
_________________________________
Ort och datum
Telefonnummer
____________________________________________
_________________________________
Arbetstagare
Namnförtydligande
____________________________________________
_________________________________
Ort och datum
Telefonnummer
Faktura skickas till företaget efter behandlingsstart med 10 dagars betalningsvillkor.
*Bruttolöneavdrag regleras mellan arbetsgivare och anställd enligt Skatteverkets regler och arbetsgivarens ansvar. En arbetsgivare kan
betala hela beloppet inom den privata vården och redovisa halva beloppet som en skattefri löneförmån och halva beloppet som en
skattepliktig indirekt löneförmån för den part som är anställd i bolaget.
Om arbetsgivaren av någon anledning inte fullföljer sitt betalningsåtagande enligt denna överenskommelse övergår
betalningsskyldigheten till den anställda som ska betala hela det resterande beloppet i detta avtal utan möjlighet till bruttolöneavdrag.
________________________________________________________________________________________________________________
IVF-kliniken Stockholm, orgnr: 556589-3319
Besöksadress: St. Göransgatan 126, plan 4
Postadress: St:Görans sjukhus
112 81 Stockholm
Tel: 08-58 70 33 24
Fax: 08-656 55 32
E-post: [email protected]
www.ivfkliniken.se