Köpekontrakt cykel

Transcription

Köpekontrakt cykel
Köpekontrakt cykel
Kontraktet upprättas i två exemplar, förslagvis genom att säljaren fotar ifyllt avtal med sin mobilkamera
och att köparen får med sig avtalet hem.Identifiera köparen med id-handling om cykeln provkörs.
Säljare (ifylles av köparen)
Namn
Adress
Mobilnummer
Postnummer
Ort
Typ av identitetshandling:
Körkort (referensnummer: 9 siffror)
ID-kort (kortnummer: 11 siffror)
Pass (passnummer: 8 siffror)
Det är inte farligt att ge ut sitt id-nummer. Detta nummer är unikt och är legitimationens “serienummer”.
Ingen annan än polisen eller liknande myndigheter kan utifrån detta få reda på några “känsliga” uppgifter om en person.
Köpare
Namn
Adress
Mobilnummer
Postnummer
Ort
Cykel
Märke
Modell
Ram-nummer1
Färg
Storlek
Senast på service
Kända fel
Lås
Antal nycklar
Övrig beskrivning
Köpeskilling
Belopp, kronorBetalningssätt
Underskrifter
Säljare
Köpare
Ort och datum
Ort och datum
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Du hittar det oftast på främre stolpen (under styret). Det kan även sitta på cykelns undersida mellan pedalerna.
1
Blocket ansvarar inte för kontraktets innehåll och all användning sker under eget ansvar.
Original kvitto