EGET ORDNAD PRAKTIKPLATS

Transcription

EGET ORDNAD PRAKTIKPLATS
EGET ORDNAD PRAKTIKPLATS
Fyll i (TEXTA) och lämna till skolan. OBS! Uppgifter med asterisk* MÅSTE fyllas i.
*Elevens namn:
*Skola:
*Praktikvecka/or:
*Klass:
-
*Personnummer:
-
Arbetsplatsen
*Företagets namn:
*Organisationsnummer:
-
*Postadress:
*Yrke:
*Postnr:
Besöksadress:
*Ort:
Företagets verksamhet:
*Arbetsuppgifter:
*Lunchmöjligheter:
Företaget bjuder
Finns kök med mikro, medtag lunch
Övrigt:
*Klädsel:
Valfri
Oöm
Vårdad
Utlånas av företaget
Övrigt:
*Arbetstid:
(förslag: 6-8 timmar/dag, ej före 06.00 eller efter 20.00)
*Kontaktperson:
*Telefon:
Mobil:
E-post:
Handledare:
(Om praktikanten inte har kontaktpersonen som handledare)
Telefon:
Mobil:
Datum
Kontaktpersonens/Handledarens underskrift
Datum
Målsmans underskrift
Datum
Skolans underskrift
 *Praktikansvariga på skolan har försäkrat sig om att företaget har kännedom om
Arbetsmiljöverkets bestämmelser om arbete för minderåriga.