Fullmakt - Prassebofiber.se

Transcription

Fullmakt - Prassebofiber.se
Fullmakt
Fullmaktsgivare
Ombud
Namn: Personnummer
Namn
Adress
Personnummer
Postnr/Ort
Adress
Telefon
Postnr/Ort
Fastighetsbeteckning
Telefon
Fullmaktsgivaren ger tillåtelse till ovan nämnda ombud, rätt att: företräda i
fullmäktigs plats på extra stämma av Prässebo Ekonomiska Förening den 22
November 2015.
Fullmaktsgivarens underskrift
ombud underskrift
_____________________________
_____________________________
Datum och ort
Datum och ort
_____________________________
_____________________________