Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, schema

Transcription

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, schema
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
SCHEMA
Lämnas till personalen på avdelningen
Enhetens/avdelningens namn:
Barnets namn
Personnummer
Barnets namn
Personnummer
Barnets namn
Personnummer
Schemat gäller från och med:
Datum – måndag vecka 1 (fyll i om schemaperioden är längre än en vecka)
Schemaperiod antal veckor*
Tid i förskoleklass eller skola** - ange tid måndag-fredag
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
*
Om schemat är detsamma varje vecka räcker det att fylla i vecka 1.
**
Om barnet behöver tid i fritidshem både före och efter förskoleklass eller skoltid
är det viktigt att barnets tid i förskoleklass/skolschema fylls i.
Tid i verksamhet
PS128
2015-06 Västerås stad, Servicepartner
Dag
Vecka 1 *
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 5
Vecka 6
Måndag
—
—
—
—
—
—
Tisdag
—
—
—
—
—
—
Onsdag
—
—
—
—
—
—
Torsdag
—
—
—
—
—
—
Fredag
—
—
—
—
—
—
Lördag
—
—
—
—
—
—
Söndag
—
—
—
—
—
—
Underskrift
Datum
Telefon bostad
Underskrift
Telefon arbete/skola
Namnförtydligande
Organisationsnr: 212000-2080
Postadress
Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
721 87 Västerås
Besöksadress
Stadshuset
E-post
[email protected]
Kontaktcenter
021-39 00 00
Webbplats
www.vasteras.se