Överlåtelse av avtal - Lövestad larmcentral

Transcription

Överlåtelse av avtal - Lövestad larmcentral
Överlåtelse av avtal
Härmed överlåter jag/vi avtal nr:
Datum överlåtelsen gäller från:
Företag/Namn
Telefon
Orgnr/Personnummer
c/o
Adress
Postnummer
Postadress
Mailadress
Jag/vi övertar befintligt avtal enligt ovan.
Företag/Namn
Telefon
Orgnr/Personnummer
c/o
Adress
Postnummer
Postadress
Mailadress
Underskrift Överlåtare
Underskrift Övertagare
Underskrift av Överlåtelsen är bindande. Avtalet gäller i tre år från betalningdatum och förlängs med ett år i
taget om inte uppsägning skett tre månader innan. Ett avtal kommer att skickas för påskrift som beskriver avtalet
i detalj. Frågor, är ni välkomna att kontakta oss på 0417-788 00
Lövestad larmcentral AB
Södergatan 18
275 75 LÖVESTAD
Tel 040-611 11 70
0417-788 00
Fax. 0417-788 05 (kontor)
org.nr. 556583-1285
Innehar F-skatt
www.lovestadlarmcentral.se
bankgiro:5526-3396
Utgåva
Utgåva02022013
2013