ANSTÄLLNINGSAVTAL

Transcription

ANSTÄLLNINGSAVTAL
Skriv ut
ANSTÄLLNINGSAVTAL
Sida 1 (2)
1 Arbetsgivare
Firma
Boost 24/7 Cosmetics Sverige Filial
Adress
Organisationsnummer
Box 92138
516409-7635
Postnummer
Ort
Telefonnummer
120 08
Stockholm
08-274030
2 Arbetstagare
Namn
Adress
Personnummer
Postnummer
Ort
Telefonnummer
3 Uppgifter om anställning
Befattning
Arbetsplats
Arbetsuppgifter
Tillträdesdag
Antal timmar/vecka
Antal semesterdagar/år
Lön
Dag för utbetalning av lön
Övriga förmåner
Anställningen omfattas av kollektivavtal _______________________________________________________________________________________________
Denna mall är framtagen för medlemmar på företagande.se
4 Anställningsform
Tillsvidareanställning
Provanställning t o m _______________________________________
Intermittent anställning (”behovsanställning”)
Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum ____________________
_______________________________________________________________________________________________________
5 Arbetstid
Heltid, ange timmar per vecka _____________
Deltid, ange timmar per vecka _____________
Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, ”behovsanställning” eller liknande)
ANSTÄLLNINGSAVTAL
Sida 2 (2)
6 Övertidsersättning
Enligt vid tidpunkten gällande kollektivavtal.
Enligt särskild överenskommelse med stöd av kollektivavtalet.
Enligt särskild överenskommelse som innebär:
_______________________________________________________________________________________________________
Denna mall är framtagen för medlemmar på företagande.se
7 Övriga villkor
Arbetsgivarens underskrift
Arbetstagarens underskrift
Datum och ort
Datum och ort
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande