Uppsägning av plats på KLARA Privata grundskola – Kungsholmen

Transcription

Uppsägning av plats på KLARA Privata grundskola – Kungsholmen
Uppsägning av plats på KLARA Privata grundskola – Kungsholmen
Uppsägningen ska antingen postas till skolan, lämnas direkt till rektor eller scannas in och mejlas till
rektor.
Härmed säger vi upp följande barns plats på skolan
Namn
Personnummer
Klass
Läser eleven modersmål? Uppge språk
Sista dag på terminen då jag kommer nyttja min plats på skolan
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Ort och datum
Ort och datum
Ifylles av skolan
Uppsägning mottagen
Skolans postadress
KLARA Privata grundskola
Sysslomansgatan 18
112 41 Stockholm
Signatur
www.klaraprivata.se