Barnkort

Comments

Transcription

Barnkort
Barnkort
Barnets uppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Telefon hem
Personnummer
Föräldrarnas uppgifter
Mammans uppgifter, eller
sammanboende med pappan
(vårdnadshavare 1)
Pappans uppgifter, eller sammanboende
med mamman (vårdnadshavare 2)
Förnamn
Efternamn
Adress
Telefon hem
Arbetsplats
Telefon arbete
Mobiltelefon
E-postadress
Annan anhörig eller bekant som vi kan ringa om någon av ovanstående inte går att nå, och som
får hämta barnet om det behövs. Om det i andra sammanhang är aktuellt att någon annan
hämtar ert barn – kom ihåg att meddela oss detta.
Namn
Telefon hem
Telefon arbete
Mobiltelefon
Vårt barn är allergiskt mot ___________________________________________________________
Annan sjukdom/ev. medicinering: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Vårt barn är vaccinerat mot stelkramp
 ja
 nej
Annan viktig information som förskolan bör känna till: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Ort och datum: _________________________________________
______________________________________________
Underskrift Vårdnadshavare 1
________________________________________
Underskrift Vårdnadshavare 2

Similar documents