Godkännande till publicering av bilder på barn och unga

Comments

Transcription

Godkännande till publicering av bilder på barn och unga
Godkännande till publicering av bilder på barn och unga
I Borås Stad använder vi gärna bilder för att berätta om vår verksamhet. Det kan till
exempel vara i tryckt material samt på webbplatsen boras.se och i sociala medier.
Borås Stad ber om ditt godkännande för att få publicera bilder av ditt barn.
• För barn och unga under 15 år krävs godkännande från vårdnadshavare.
Vid gemensam vårdnad krävs godkännande från båda vårdnadshavarna.
• Godkännandet gäller tills vidare men kan när som helst avbrytas. Kontakta i så fall
förskolan, skolan eller den som har tagit initiativ till fotograferingen om ni vill ha bilden
borttagen så görs det skyndsamt.
• Bilder kan komma att lagras hos Borås Stad och användas av kommunen på sätt som bedöms
lämpligt.
• Vid varje publiceringstillfälle gör vi en bedömning om det är lämpligt att publicera fotot i det
aktuella sammanhanget.
Läs mer om hur bilder hanteras i Borås Stad på boras.se/pul.
Ja, jag godkänner att bilder på mitt barn kan komma att användas av Borås
Stad i informationsmaterial och marknadsföring.
Nej, jag vill inte att bilder på mitt barn publiceras.
Datum
Barnets namn
Barnets placeringsställe
Barnets klass/grupp
Underskrift vårdnadshavare Underskrift vårdnadshavare
Namnförtydligande vårdnadshavare Namnförtydligande vårdnadshavare

Similar documents