Avsägelse av uppdrag till Regionfullmäktige

Transcription

Avsägelse av uppdrag till Regionfullmäktige
1/1
AVSÄGELSE AV UPPDRAG
Avsägelse av uppdrag till Regionfullmäktige
Härmed avsäger jag mig följande uppdrag:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
____________________
Underskrift
____________________
Datum
____________________
Namnförtydligande