Ladda ner blankett i PDF

Transcription

Ladda ner blankett i PDF
Ekonomisk redovisning
OBS! Redovisningen skall avse utbetalda belopp
under hela bidragsperioden
Bidragsmottagarens namn
Ansökningsnummer
Organisation (universitet/högskola/institution)
Bidragsmottagarens adress
Kontraktsbelopp
Bidragsperiod fr.o.m – t.o.m
Bidraget får disponeras t.o.m (=avstämningsdag)
OBS! Alla belopp skall avrundas till hela kronor
Löner och arvoden 1
Resor
Utrustning 2
Material mm 3
Övriga kostnader
Påslag
Indirekta kostnader
Lokalkostnader
Medfinansiering 4
Summa
Ev överskott 5
Delredovisning av
Försöksdjursverksamhet 6
Underskrifter
Ort
Datum
Underskrift av bidragsmottagare
Ort
Namnförtydligande
Datum
Underskrift av förvaltande organ (prefekt)
Namnförtydligande
Hjärnfonden, Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm
Telefon 08-40 60 800
E-post [email protected]