Ersättning för förlorad arbetsinkonst

Transcription

Ersättning för förlorad arbetsinkonst
Ersättning – förlorad arbetsinkomst
Namn
Personnummer
Organ (ange nämnd, styrelse, råd etc.)
Typ av sammanträde (konferens, kurs, studiebesök etc.)
Härmed intygas att undertecknad fått löneavdrag enligt nedan för förtroendeuppdrag i Haninge kommun. Lönebesked bifogas.
Datum
Timmar
Belopp
Datum
Timmar
Belopp
Jag begär även ersättning för förlorad pensionsavsättning (4,5 %)
Jag begär även ersättning för förlorad semesteresättning (12 %)
Datum
Underskrift, förtroendevald
KSF POL 01 2015-01-08 AJ
Haninge kommuns anteckningar
Datum
Underskrift samt godkännande av sekreterare, att uppdraget ägt rum
Datum
Underskrift, attestant/utanordnare
Skriv ut