Schema i familjedaghem förskola och fritidshem

Comments

Transcription

Schema i familjedaghem förskola och fritidshem
Print Form
Barn- och utbildningsförvaltningen
SCHEMA
Familjedaghem/förskola/fritidshem
Vårdnadshavare
Barnets namn
Personnummer
Personnummer
Förälderns arbetstid plus restid ligger till grund
för schemat.
Vårdnadshavares/sammanboendes namn
Schemat gäller fr o m:
Personnummer
Vecka 1
Lämnas
kl.
Hämtas
kl.
Summa
tid
Vecka 2
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag
Vecka 3
Lämnas
kl.
Hämtas
kl.
Summa
tid
Vecka 4
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag
Hämtas
kl.
Summa
Tid
Lämnas
kl.
Hämtas
kl.
Summa
Tid
AVGÅR SKOLTID:
Övriga upplysningar:
Fr o m
__________________________________________
__________________________________________
Måndag
__________________________________________
Tisdag
__________________________________________
Onsdag
__________________________________________
Torsdag
__________________________________________
Fredag
________________________________
Ort och datum
Lämnas
kl.
Tom
S:a tid
________________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift/er
Blanketten lämnas till personal på förskola/dagbarnvårdare/fritidshem.
För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används för att behandla ansökan om barn/elevplats, fakturering och
för avgiftsbeslut.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används kontakta:
Barn- och utbildningsnämnden, Timrå kommun, 861 82 Timrå.

Similar documents